Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hinna Fotball Gjeldende perioden 2006 - 2011. Overordnet strategi zHinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen.Miljøet i klubben skal bygge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hinna Fotball Gjeldende perioden 2006 - 2011. Overordnet strategi zHinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen.Miljøet i klubben skal bygge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hinna Fotball Gjeldende perioden 2006 - 2011

2 Overordnet strategi zHinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen.Miljøet i klubben skal bygge på åpenhet,trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, respekt, toleranse og selvtillit. zHinna Fotball skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert fotball. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle spillere opplever utfordring og mestring i læringen. zHinna Fotball skal prioritere kompetanseutvikling. En gradvis forbedring av sportslige resultater skal skje gjennom opplæring av trenere og ledere. Barne og ungdomsarbeidet vil danne ” grunnmuren” i forbedringsarbeidet.

3 Visjon, mål og handlinger innen: zAnlegg zSportslig zØkonomi zOrganisasjon og informasjon zSosialt

4 Anlegg zVisjon, mål og handlinger

5 Visjon zUtvikle ” Hinna Idrettspark” og området rundt klubbhuset til et flerbruksområde for idrett, fysisk aktivitet og lek. zOmrådet skal også benyttes av skoler og skolefritids-ordning zKlubbhuset og Storbyhuset skal ha en sentral og samlende rolle i klubben

6 Mål zFortsette utviklingen av Storbyhuset som et aktivitetssenter i tilknytning til klubbhuset til å bli en sentral del av Hinna bydel. zI samarbeid med kommunen,oppgradere standarden på dagens treningsanlegg. Etablere to nye fotballbaner innen 2010. zBygge ut eksisterende klubbhus innen år 2010 til å inneholde større møterom, forsamlingslokaler., grupperom som vil gjøre bygget egnet til gjennomføring av seminar mm. zPlanlegge utbyggingen av klubbhuset med muligheter for utleie av lokaler til næring/kontorer.

7 Handlinger zAnleggskomiteen må fortsette i sitt mandat for å arbeide med offentlige instanser og organisere det interne arbeidet med anlegget. zVidereføre Vaktmesterordningen for Storbyhuset og Klubbhuset og eventuellt utvide stillingen til også å gjelde drift av hele anlegget. zInnlede et tett samarbeid med skole og skolefritidsordning for å utvikle et aktivitetssenter knyttet til anlegg. zArbeide for å bygge en idrettshall på området. zSøke partnere innenfor næringslivet for å finansiere deler av utbyggingen. zFortsette utviklingen av idrettslekeplass i forbindelse med anlegget.

8 Sportslig zVisjon, mål og handlinger

9 Visjon zHinna fotball skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å delta i organisert fotball. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle spillere opplever utfordring og mestring innenfor godt organiserte rammer. zHinna fotball skal være ledende innen barne- og ungdomsarbeid. Detter gjelder for sportslige-så vel som sosiale-resultater.

10 Mål zFortsette utviklingen av Fotballfritidsordningen i tett samarbeid med skolene. zFortsette med 100% stilling som Sportslig Leder i samarbeid med Fotballfritidsordningen. zAlle lag skal ha utdannede kompetente trenere. zAlle aldersklasser skal ha et lag i 1. divisjon. zDame A- Lag i 2 div. zHerre A-lag stabilt i 3. div.

11 Handlinger zHinnamodellen skal respekteres og være styrende for lag, spillere og trenere i Hinna FK. zSportslig Koordinators stilling skal fortsatt være en heltidsstilling hvor fotballskole og samarbeid med skolene inngår. zSterk satsing og fokus på opplæring av trenere, oppmenn og dommere i Hinna FK. zLagene i ungdomsseksjonen og oppover skal bygge en treningskultur der alle lag trener minimum tre ganger ukentlig.

12 Økonomi zVisjon, målsetting og handlinger

13 Visjon z Klubben skal ha en sterk økonomi som gir mulighet for egenfinansiert utvikling

14 Mål zSikre en inntektsstrøm hvor sponsor del skal utgjøre min 40 %, medlemskontingent max 20, dugnadsinnsats 10 %, øvrig nærings-aktiviteter og tilskudd min 30 % zFortsette utviklingen av egen næringsaktivitet som gir inntekt til klubb ( eks ”Bokholderiet AS”).

15 Handlinger zUtarbeide plan for næringsvirksomhet inneholdende mulige med-investorer. zEtablere en egen komite for kontakt med næringslivet og utvikle nye sponsor muligheter. zFortsette samarbeidet med Viking FK med parkering og vakttjeneste til å bli hovedinntektskilden på dugnadssiden. zSe på muligheter for nye inntektskilder og salgsvirksomhet som sikrer klubben faste inntekter. zFortsette salg av miljøarena og kunstgress i Norge og Danmark. Utvikle nye produkter som kan inngå i porteføljen. zFortsette samarbeidet med Fortuna Hjørring om salg i Danmark. zEn full stilling innen salg og markedsføring innen 2010 i tillegg til Daglig Leder i 100% stilling.

16 Organisasjon og informasjon zVisjon, mål og handlinger

17 Visjon zHinna Fotball skal organisere virksomheten på en måte som gjøre klubben til en foretrukket arbeidsiver for så vel fulltids ansatte som tillitsvalgte. Informasjonsflyt og linjeforhold vil være av avgjørende betydning for å oppnå tilhørighet og effektivitet. zHinna Fotball skal gjennom målrettet, tidsriktig og tilstrekkelig informasjon sikre gode relasjoner til myndigheter, lokalsamfunnet, samarbeidspartnere, tillitsvalgte, medlemmer og foresatte. Klubben skal benytte effektive informasjons- verktøy og virkemidler. Klubbens hjemmeside skal være hovedkanalen for informasjonen.

18 Mål zKlubbens administrasjon skal fungere slik at tillitsvalgte kan konsentrere seg om sine primæroppgaver. zFor å oppnå en jevnere fordeling mellom kjønn, skal prosent andel kvinnelig tillitsvalgte økes til 40% innen 2008. zInformasjons og kommunikasjons oppgaver i Hinna skal aktivt bruke Dataverktøy hvor dette er økonomisk forsvarlig.

19 Handlinger zOppdater Klubbhåndbok kontinuerlig. Håndboken skal fokusere på drift av klubben med avklaring av oppgaver og ansvarsforhold. zAlle tillitsvalgte skal gjennomgå relevante lederkurs. zAlle jentelag skal ha minst en kvinnelig leder knyttet til laget zUtarbeide og effektivisere administrative rutiner

20 Sosialt zVisjon, mål og handlinger

21 Visjon zTilbud til alle aldersgrupper i nærmiljøet som en miljøskapende faktor i bydelen

22 Mål zUtvikle Storby konseptet for å fange et bredere spekter av barn og ungdom z Storbyhuset skal være et senter for senior aktiveter (organisere aktive pensjonister i barne og ungdomsarbeid og egendefinerte aktiviteter.. trim, natteravn, aktiv bydel …) zOrganisere og aktivisere foreldregrupper som en aktiv ressurs innefor barne- og ungdomsarbeidet i bydelen. zEtablere formelt samarbeid med utvalgte klubber (topplag,utland, vennskapsbyer..)

23 Handlinger zFotball: yutvikle miljølag for aldersgrupper over 13 år, samt tilrettelegge for alternativ trening yGjennom foreldre representanten i styret, mobilisere og organisere foreldre som en ressursgruppe for gjennomføring av planlagte handlinger. yKartlegge aktuelle klubber som er egnet for et tettere formelt samarbeid ( turnering, utland.., opplevelse) zTa initiativ til et tettere samarbeid mellom de ulike klubbene og idrettene i Hinna bydel zFortsette satsingen på vårt Storbyarbeid til å bli et viktig element i utviklingen av Hinna FK. zI samarbeid med Stavanger Kommune og skolene i bydelen øke stillingen som Storbykoordinator til full stilling innen 2008.


Laste ned ppt "Hinna Fotball Gjeldende perioden 2006 - 2011. Overordnet strategi zHinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen.Miljøet i klubben skal bygge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google