Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om videregående opplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om videregående opplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om videregående opplæring
Gjøvik Lillehammer Informasjon om noen av mulighetene i videregående opplæring Opplæringskatalogen Hvem kan hjelpe: Skolens rådgiver Hos Fylkesopplæringssjefen: Fagopplæringsteamet Pedagogisk team Inntaksteamet

2 Det STORE valget… 15 år Søker selv Svarer selv Endrer selv Foreldre…
Kontaktlærer… Læreplan, generell del, side 50 Kontaktlærer >> utdanningsvalg: Gjennom elevsamtalene – holde refleksjonen i gang / stimulere til refleksjon på valget Vite litt om utdanningssystemet Faget utdanningsvalg Bli kjent med seg selv Hva er jeg flink til Hva er jeg interessert i Hva har jeg lyst til å gjøre i fremtiden? 2

3 Fylkesopplæringssjefen
”Du skal nå ta et viktig valg. Din veg gjennom videregående opplæring har betydning for det yrket / arbeidet du skal ha en gang i fremtiden.” ”Et viktig grunnlag for et bevisst valg er å bli kjent med seg selv; Hva er jeg flink til, og hva er jeg interessert i, hva har jeg lyst til å gjøre i fremtiden?” Fylkesopplæringssjefens hilsen til søkere til VGO 3

4 Muligheter i videregående opplæring
Kompetanse Dokumentasjon Studiekompetanse Vitnemål Yrkeskompetanse Fagbrev (opplæring i bedrift) Svennebrev (opplæring i bedrift) Vitnemål (opplæring i skole) Kompetanse på lavere nivå Kompetansebevis OBS: BÅDE Fagbrev og vitnemål BÅDE Svennebrev og vitnemål I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve, for eksempel har en smed svennebrev. I andre fag heter det fagbrev og fagprøve, for eksempel har en elektriker fagbrev. I lærefag foregår opplæringen både i skole og bedrift, over totalt fire år eller mer. Yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev: Opplæring i de fagene som ikke hører inn under lærefagene, fører fram til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. For eksempel har en helsesekretær yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. Yrkesutdanningen er lagt opp som tre års opplæring i skole, ofte med innlagte praksisperioder. 4

5 Oppbygging av videregående opplæring
5

6 Studiekompetanse Generell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse
Gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter Spesiell studiekompetanse Generell studiekompetanse: STUDIEFORBEREDENDE Fellesfag >> Vg1 Programfag >> Vg2 og Vg3 Realfag: 560 timer over 2 år fra eget programområde (realfag) timer over 2 år fra eget eller andre utdanningsprogram Samfunnsfag og økonomi: 560 timer over 2 år fra eget programområde (samfunnsfag og økonomi) timer over 2 år fra eget eller andre utdanningsprogram Språkfag 560 timer over 2 år fra eget programområde (språkfag) timer over 2 år fra eget eller andre utdanningsprogram Spesiell studiekompetanse: Visse studier krever spesiell studiekompetanse. Det kan være: Høyere karakterkrav enn 2 >> Språkferdigheter >> Dokumenterte kunstneriske ferdigheter >> Praksis >> Opptaksprøve >> Spesielle programfag (vanligvis mattematikk og andre realfag) >> Eller lignende… 6

7 Studieforberedende utdanningsprogrammer
Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med FORMGIVNINGSFAG Vg1 studiespesialisering m/formgivning ble ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006/2007 utlyst ved 7 videregående skoler i Oppland. Skoleåret 2008/2009 ble tilbudet kun igangsatt ved 2 skoler i fylket, Valdres vgs og Vargstad vgs. Lyses skoleåret ut på disse skolene: Gjøvik vgs Lena vgs Valdres vgs Vargstad vgs Nytt i år: Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta: VG1 IDRETTSFAG TOPPIDRETT BADMINTON Vinstra vidaregåande skule: VG1 STUDIESPES. M/LANGRENN (4-ÅRIG) 7

8 Andre veier til studiekompetanse
Vg3 Naturbruk Vg3 Medier og kommunikasjon Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse: Etter Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Vg3 ½-årlig påbygging til generell studiekompetanse: Etter Fagbrev / Svennebrev Naturbruk studieforberedende: Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse, men kan også gi deg spesiell studiekompetanse dersom du velger programfag som matematikk og/eller andre realfag. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Studier innen natur- og miljøfag eller naturforvaltning krever i de fleste tilfeller fordypning i matematikk og/eller andre realfag. Medier og kommunikasjon studieforberedende: Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse og grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter, for eksempel innen medie- og kommunikasjonsfag, og det gir deg et bredt utgangspunkt for yrkesvalg. Du kan for eksempel arbeide med journalistikk og informasjon, programtilvirking, film- og videoproduksjon, animasjon, lyd- og lysproduksjon og nettbasert medieproduksjon. Påbygning til generell studiekompetanse: Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. For opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag. 8

9 Flere veier til studiekompetanse
NB! 1. ønske Flere veier til studiekompetanse Studiespesialisering med fotball Lillehammer Studiespesialisering med alpin Studiespesialisering med kulturaktivitet Studiespesialisering med langrenn 4-årig Vinstra Tekniske og allmenne fag Raufoss Studiespesialisering med toppidrett hest Lena Inntak til spesielle tilbud Inntak til tekniske og allmenne fag, TAF, 4-årig, skjer i samarbeid med bedrifter Inntak til studiespesialisering med fotball, 4-årig, skjer i samarbeid med Raufoss fotball Inntak til studiespesialisering med alpint, fotball og islandshest ved Lillehammer videregående skole og studiespesialisering med toppidrett hest ved Lena videregående skole skjer på bakgrunn av en vurdering gjort av skolene. Inntak til disse tilbudene skjer på grunnlag av karakterer, intervju og ferdigheter. For å bli med i vurderingen til disse tilbudene må du ha det som 1. ønske på søknaden din. Valdres vgs olen ønsker også å lyse ut Vg1 studiespesialisering m/kulturaktivitet etter modellen fra Lillehammer vgs. FOS’ er i utgangspunktet positiv men vil først avklare med skolen finansieringen av tilbudet. Denne avklaringen må være foretatt innen 9 9

10 Yrkeskompetanse Utdannet til å utøve et yrke Fagbrev / Svennebrev
Opplæring i skole og bedrift Opplæring i skole Yrkesfaglig opplæring: Du velger mellom 9 yrkesfaglige utdanningsprogram Du går ett eller to år i skole; Vg1 og Vg2, og har deretter tre eller to års opplæring i bedrift, og oppnår yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev Du går tre år i skole; Vg1, Vg2 og Vg3, og oppnår yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev Det tar fra tre–fem år å fullføre opplæringen. Med yrkeskompetanse kan du søke arbeid etter at du er ferdig med opplæringen. Hvis du tar påbygging til generell studiekompetanse (se side 11), kan du søke opptak til høyskole eller universitet selv om du har startet på et yrkesfaglig utdanningsprogram. I både studieforberedende og yrkesfaglig opplæring kan du velge kompetanse på lavere nivå (se side 11) som mål. Hvis du ønsker det, kan du senere oppnå full studie- eller yrkeskompetanse. Eksempler på 3 år i skole: Design og håndverk >> Interiør og utstillingsdesign >> Interiør >> Yrkeskompetanse Interiørkonsulent Design og håndverk >> Interiør og utstillingsdesign >> Utstillingsdesign >> Yrkeskompetanse Utstillingsdesigner Helse og sosialfag >> Helseservicefag >> Helsesekretær (Mesna vgs) >> Yrkeskompetanse Helsesekretær Helse og sosialfag >> Helseservicefag >> Hudpleier (Gjøvik vgs) >> Yrkeskompetanse Hudpleier Medier og kommunikasjon >> Medier og kommunikasjon >> mediedesign (Gausdal vgs) >> Yrkeskompetanse mediedesigner Klones er lagt ned. Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta: VG1 NATURBRUK VG2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING VG3 NATURBRUK VG3 LANDBRUK 10

11 Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverksfag Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon (TIP) 11

12

13 Rett til videregående opplæring
3 års videregående opplæring (ungdomsrett) Inntak til 1 av 3 alternative Vg1 2 års videregående opplæring som bygger på fullført Vg1 Omvalg på samme nivå (enten Vg1 eller Vg2) Inntil 2 venteår: Kan bruke 5 år på studieforberedende utdanningsprogram Kan bruke 6 år på yrkesfagfaglige utdanningsprogram Gjelder til fylte 24 år (men må fullføres 5 år (6 år) etter at opplæringen er påbegynt) Har 8 år (16 – 24 år) Fristen starter å løpe det året du starter VGO Kan altså vente i noen år før du starter på VGO >> for eksempel starte opp når du er 20 13

14 92,4 % fikk i år tilbud om plass i VGO på sitt førsteønske
2008 Etter 1. inntak: 89 % Etter 2. inntak: 92,4 % 2007: Etter 1. inntak: 92 % Etter 2. inntak: 93,2 %

15 Oppland har fritt skolevalg
”Søkerne gis mulighet til å prioritere skoleønsker på søknaden” ”Elevene vil kunne bli omfordelt til andre skoler ut fra en helhetsvurdering av søkernes reiseavstand og karakterer til enkelte skoler og kurs” (Hovedutvalg for opplæring og kompetanse ) Omfordeling har skjedd 1 gang de siste 6 årene… 15

16 Søknad til videregående opplæring
Må søke tre utdanningsprogram Rett til å komme inn på ett av disse Utskrift når søknaden er fylt ut  kvittering 16

17 Inntakskalender 17 2. januar www.vigo.no åpner for søking 1. februar
Søknadsfrist inntak etter individuell vurdering. Søknadsfrist opplæringskontrakt 1. mars Søknadsfrist for ordinært inntak. Søknadsfrist formidling til lærefag Mai Melding om utfall av inntak etter individuell vurdering 15. mai Frist for endring av søknad >> NB! Kun skriftlig 1. juli Frist for endring av mobilnummer og eller e-postadresse Frist for forhåndssvar 10. juli Første inntak ferdig, melding sendes søkerne. Svarfrist en uke. 6. August Andre inntak ferdig, melding sendes søkerne. Svarfrist en uke. Søknad >> Fortrinnsvis på nett >> Også for særskilt søkere 17

18 Skoleskyss 6 kilometer fra skolen
Gratis skoleskyss – eller skyssgodtgjørelse for elever NB! Gjelder IKKE lærling/lærekandidat 18

19 Ved behov for spesiell oppfølging
Ungdomsskolene må senest høsten i 10. klasse etablere kontakt med videregående skoler for planlegging av overgang for enkeltelever Ungdomsskolen har hovedansvar for å planlegge overgangen til videregående opplæring 19

20 Elevtjenesten Styrke kontaktlærerordningen Styrke karriereveiledningen
Systematisere individuell oppfølging I videregående skoler har vi PPT (PP-rådgiver) på skolene 20

21 Oppfølgingstjenesten
Målgruppe: Ungdom med rett til opplæring som: Ikke søker Takker nei Avbryter opplæring Ikke er i varig arbeid Formål: Sørge for at ungdom i målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting 21

22 Grunnskole vs. Videregående skole
Grunnskole (kommune) Videregående skole (fylkeskommune) Nærskole Fritt skolevalg Gratis skoleskyss (4 km) Gratis skoleskyss (6 km) Rektor Inspektør Mellomleder Trinnleder Avdelingsleder Kontaktlærer Helsesøster Rådgiver Sosiallærer Elevtjeneste YOU (karriere) SosPed Helse PPT Utdanningsvalg Prosjekt til fordypning 22

23 23 I en grotta i min drömvärld bor en gammal visdomsman.
Många gånger har jag frågat hur man skapar en värld i balans. Men för varje gång jag undrar ger han alltid samma råd; Man ska grava, man ska bygga där man står. (Bjørn Afzelius: "Landet bortom bergen") 23

24 Nyttige lenker www.vilbli.no www.oppland.no/vgo
24


Laste ned ppt "Informasjon om videregående opplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google