Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.ssk.no/svomming SSK Skjetten Svømming fra 9 til 900 medlemmer på 9 år ”fra vugge til grav”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.ssk.no/svomming SSK Skjetten Svømming fra 9 til 900 medlemmer på 9 år ”fra vugge til grav”"— Utskrift av presentasjonen:

1 SSK Skjetten Svømming fra 9 til 900 medlemmer på 9 år ”fra vugge til grav”

2 Agenda •Starten i 1995 •Hvor er vi i dag? •Hvordan har vi kommet dit?

3 • Skjetten I.L. • overtar driften av Skjetten Svømmehall • SSK Skjetten svømming svømmegruppa skilles ut fra Skjetten Sportsklubb - juridisk enhet innefor AIL Historikk

4 Hvor startet vi i 1995? • 1 svømmehall • 9 svømmere • 4 nyutdannede instruktører • 2 fedre som trenere • 5 kvinner i styret

5 Organisasjon •SSK D •Hovedstyre i AIL •SSK Skjetten Svømming

6 Hvor er vi i dag (1)? •1 hovedtrener •1 assisterende hovedtrener •1 ungdomsutvikler (50% stilling, NSF) •20 instruktører/trenere (timebasis og ½ års engasjement) •administrasjon (120% stilling, fordelt på 3 personer): –Lær og Svøm,babysvømming, medlemsregister og klargjøring av regnskaps bilag (17 timer) –Bredde og Lær og Svøm (17 timer) –Regnskap (3 timer) –Elite (7 timer) •6 svømmehaller •270 svømmere

7 Hvor er vi i dag (2)? •Ca 1000 medlemmer •Styre (6) •Kontrollkomite (2) •Foreldrelag (6) •Markedsutvalg (3) •Stevnekomite (10) •Forbundsdommere (5) •Kretsdommer (1)

8 Hvor er vi i dag (3)? : 750 i vannet hver uke …!! Svømmere: 270 Kurs: 350 Mosjon: 130

9 Pyramidestruktur

10 Hvordan har vi kommet dit? •God økonomistyring med fokus på oppsparing •Kvalitetsikring i alle ledd •Lobbyvirksomhet •Utøvere og foresatte i fokus •Service •Godt miljø i og utenfor svømmehallen •Opparbeiding av god dugnadskultur

11 Restrukturering av styret •Hvert styremedlem har avgrenset spesifikt arbeidsområde •Oppgaver fordeles etter interesse og kompetanse •Oppgaver delegeres til medlemmer utenfor styret Ordinært styre med sentraliserte oppgaver

12 Viktige samarbeidspartnere •Hovedstyre i Skjetten Sportsklubb •Skjetten fotball •Norges Svømmeforbund •Lokal presse •Skedsmo kommune •Idrettsrådet

13 Arbeidsdokumenter •Vedtekter (eget etter utskillelsen) •Arbeidskontrakter og instrukser fast ansatte •Mandat for kontrollkomité •Mandat for forelderlag •Årsplan •Gjøremålslister •Kontrakter og instrukser for trenere og instruktører •Langtidsplan •Håndbok for styre •Håndbok for trenere •Håndbok for utøvere og foresatte

14 Nøkkeltall ÅrstallAktivitetstall

15 Aktivitetsoversikt •A - 1 parti •B - 1 parti •Bredde - 8 partier •Lær og Svøm - 12 partier •Foreldre/barn - 5 partier •Baby - 3 partier •Voksen kurs - 2 partier

16 Mosjon – alternative aktiviteter •Master 2 ganger i uken •Morgensvømming 2 ganger i uken •Pensjonister 1 gang i uken •Vannaerobic 2 ganger i uken •Utleie til bursdagerweekend

17 Omsetning • • • • • • • • • • (BUDSJETT)

18 Nøkkel tall i budsjett 2004 Inntekter: •Dugnad •Treningsavg •Medlemskont •Tilskudd - kommune LAM Utgifter: •Leie •Lønn og •Honorarer •Arb. avg •Utdanning •Støtte til utøvere •Stevner, leir etc

19 Prosjekter via NSF/ISF •1998 Klubbutvikling •1999 Fun i vann •2003 Sats ungt •2004 Ungdomsutvikling

20 Sponsoravtaler •Få sponsorer •Forsøksprosjekt: salg på provisjon •Avtale med Family (treningsstudio) •Avtale med Klubbhuset (utstyrsleverandør) •Eget markedsutvalg i klubben

21 Dugnad •Hvordan få alle til å delta på dugnad innenfor de lover og regler som finnes? Se vedlagte informasjon om: •treningsavgift •Dugnadsvett – noen enkle kjøreregler. kilde: Rune Titlestad/www.idrett.no

22 Videre fremdrift •Samarbeid med kommunen om drift av svømmehallene •Sikre gunstige betingelser for videre drift av Skjetten Svømmehall •Øke inntekter •Sikre sportslig satsing •Beholde svømmernes kompetanse innenfor klubben

23 Vedlegg •Langtidsplan •Gjøremålsliste - arrangement av stevner •Intern årsplan •Dugnadsbrev (grunnlag for TK) •”Velkommen til …” - praktiske opplysninger for utøvere og deres familie (skal redigeres) •Kontraktsmaler for trenere og instruktører •Vedtekter


Laste ned ppt "Www.ssk.no/svomming SSK Skjetten Svømming fra 9 til 900 medlemmer på 9 år ”fra vugge til grav”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google