Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Moss Svømmeklubb “AS” Christer Johnsen, leder MSK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Moss Svømmeklubb “AS” Christer Johnsen, leder MSK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Moss Svømmeklubb “AS” Christer Johnsen, leder MSK

2  43 år  Siviløkonom  Jobbet med ledelse av nasjonale og internasjonale virksomheter i mer enn20 år  Svømte selv fra 8-11 år, ble aldri god, trente ikke hardt nok  To barn som svømmer og er livreddere (18 og 15) – derfor MSK  Adm dir i Rottefella  Styreleder i Sportsbransjen og Norspo  Styremedlem i Redningsselskapets Sjøredningsskole  Bystyrepolitiker (H) for å sikre idretten gode vilkår. Styreleder i Moss Drift og Anlegg (som bl.a. drifter svømmehallene i Moss)  Skipper på «RS Sundt» Om Christer

3  Etablert 1918  En av byens største klubber  Byens viktigste klubb: Vi lærer halvparten av ungene i byen å svømme  Omsetning 1,5 millioner  Ca. 15 ansatte  Egenkapital 1 million  350 aktive kunder – dvs svømmere  Tilgang på en 25 m svømmehall – på kvelden. Moss Svømmeklubb

4 Vi er en million bedrift som lever av fornøyde kunder

5  Vi hadde et styre – men ingen ville være leder  Svak økonomi – hadde ikke penger til lønninger  “grå” økonomi  Styret involvert i daglig drift og masse annet  Styret var aktivt – men ingen ville være leder – konsensus beslutninger der alle fikk litt, tendenser til slitasje  Vanskelig å få gode styremedlemmer  Dårlig rekruttering av svømmere  Misfornøyde trenere  Sportslige prestasjoner som var “bob bob” Situasjonsbeskrivelse 5 år siden

6  Innført faste ansvarsområder  Etablert rutiner for daglig drift  Lønninger  Fakturering  Betalingsoppføling  Inn- og utmelding  Hvordan kommunikasjon foregår (mail, web, facebook)  Regnskap føres av autorisert regnskapsbyrå  Alle ansatte har arbeidskontrakter, fast lønningsdag, rett på sykepenger, feriepenger, tegnet yrkesskadeforsikring etc.  Vi lager forretningsplan og budsjett som følges  Det finnes ingen svart økonomi i klubben.  Styret får styrehonorar gradert etter ansvarsområde  Innenfor skattelovens regler. Max 14000 per år.  Sørger for god kontinuitet i styret – gradvis utskiftning. Folk vil gjerne være med  Dugnader er begrenset så mye som mulig. Vi slutter snart med det. Hva vi har gjort

7  Styreleder er daglig leder av klubben  Ansettelse av hovedtrener, elitetrener og større stillinger  Kontroll med økonomien, regnskapsrapport hver 2. måned.  Markedsføring av klubben  Følge opp at styremedlemmer gjør det de skal  Holde styremøter  Lede det inntektsskapende arbeidet  Dugnader, stevneleder, søke støtte, følger opp bingo  Kontakt med kommunen og media  Hovedtrener og elitetrener rapporterer til klubbens leder,  Hovedtrener er sportslig leder  Hvilke stevner  Hvilke svømmere på hvilke partier  Ansettelse og ledelse av instruktører og trenere  Hvor på treningsleir  Trygg i Vann kurs  Svømmeaksjonen  Elitetrener  Leverer sportslige resultater – og konsentrerer seg om det  Struktur på ledelse av klubben

8  Styrets oppgaver er som i en bedrift  Godkjenne forretningsplan og budsjett  Kontrollere daglig leders jobb  Kontrollere økonomien  Fastsette og følge opp sportslige mål  Godkjenne større kontrakter  Møtes på fastsatte tider hver 2. måned, ca. 1 time  Kommunikasjon ellers er på mail – det er ikke mye   Gjennomføre stevner, styret er stevnekomiteen  Årsmøtet:  Fastsetter vedtekter  Godkjenner budsjett og forretningsplan, og dermed mål  Velger styre  Godkjenner styre honorarer

9  Arbeidskontrakter – følger normal standard fra næringslivet med klar definering av  Stillingens størrelse  Hvem ansatte rapporterer til  Mål med stillingen  Arbeidsoppgaver  Vi følger arbeidsmiljøloven.  Forretningsplan  Mål  Strategi  Handlingsplan  Budsjett  Årsbudsjett på regnskaps konto/aktivitet  Månedsfordelt for kontroll på likviditet  Gjeldende versjon er alltid den som er vedtatt på siste årsmøte.  Leder arkiverer alle originaler i egen perm – samt elektronisk. Styringsdokumenter

10  Mål  Sportslige mål  Kompetanse mål  Sosiale mål  Økonomiske mål  De to viktigste målene vi har definert er  Gode trenere er det viktigste klubben gjør. Fornøyde unger gir fornøyde foreldre=fornøyde kunder  Vi skal alltid gå med overskudd  Strategi – dvs. hvordan skal vi nå målene våre. =handlingsplan og budsjett Forretningsplan

11  Vi har en klubb med solid økonomi  Ansatte er fornøyde  Kundene er fornøyde:  Antall medlemmer øker  Foreldrene er fornøyde (og de sier i fra om det er ting vi bør endre på)  Vårt renommé i lokalmiljøet blir bedre  Det er enkelt å rekruttere personer til styret  Fordi vi vet hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva det kan koste Hva har vi oppnådd?

12  Rekruttere gode trenere på et høyt nivå  Bassengtid – vi trenger ny svømmehall  Sportslige mål – lider av rekruttering ved at vi har mistet noen årsklasser  Og de tingene jobber vi aktivt med  Hva har skjedd siden februar:  Elitetrener ansatt – Ivan Neradny  2 svømmere i ÅM. Begge med gode forbedringer i mesterskapet, og gode muligheter for UM krav  2002 modell med landets raskeste tid på 100 bryst  Etablert ny elitegruppe på 20 svømmere  Flere enn noen gang er med på treningsleire.  Hva vi sliter med


Laste ned ppt "Moss Svømmeklubb “AS” Christer Johnsen, leder MSK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google