Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er 13-20? – et diakonalt, forebyggende samtaletilbud for ungdom i Bærum kommune. Facebook: 1320 Ungdom i Bærum www.13-20.no Anonym spørretjeneste Bærum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er 13-20? – et diakonalt, forebyggende samtaletilbud for ungdom i Bærum kommune. Facebook: 1320 Ungdom i Bærum www.13-20.no Anonym spørretjeneste Bærum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er 13-20? – et diakonalt, forebyggende samtaletilbud for ungdom i Bærum kommune. Facebook: 1320 Ungdom i Bærum Anonym spørretjeneste Bærum kirkelige fellesråd er arbeidsgiver. Ikke i èn menighet, men server alle menighetene og hele kommunen. En stiling 50/50 midler mellom alle 10 menighetene prostiet og kommunen Da startet, var bestillingen forebyggende arbeid blant ungdom der det trengs – etter felting og samtale med ungdommene sa de at vi trenger noen voksne å snakke med som har god tid.

2 Vår visjon: Vi ønsker at ungdom i Bærum skal bli sett og anerkjent for den de er, og oppleve trygghet i forhold til seg selv og andre. Vi tror at ungdom er eksperter på eget liv, men både ønsker og trenger veiledning fra trygge voksne. Vi tror at ungdom er i stand til å ta kloke valg, men de trenger å bli bevisstgjort sine muligheter. Vi tror at ungdom trenger anerkjennelse og sosial tilknytning, særlig i endringsprosesser.

3 • Vi er sosionomer og diakoner med kompetanse på å snakke med ungdom
Hvem er 13-20? • Vi er sosionomer og diakoner med kompetanse på å snakke med ungdom Vi tilbyr: Frivillig samtaletilbud Kurs til frivillige og ansatte i kirken og ansatte i kommunen Samtaletilbud til ungdommer som har nasket/stjålet Jentegrupper Rådgiving til ansatte i menighetene Frivillig samtaletilbud: på ungdommens premisser, forplikter seg ikke til et bestemt antall samtaler og kan avslutte samtalene når de måtte ønske det. Vi er fleksible på hvor vi kan møtes: på skole, cafe, i bil eller på samtalerom osv. Kurs til frivillige og ansatte i kirken og ansatte i kommunen: Grenser som skaper: forebygge seksuelle overgrep – grensesetting, hva er seksualitet, makt og avmakt. I ulike varianter. Bl.a. Komprimert utgave i seksualundervisning sammen med helsesøter på 9.trinn Samtaletilbud til ungdommer som har nasket/stjålet: samarbeid med Sandvika Storsenter og Politi Jentegrupper: Fordi at vi har sett i enkeltsamtaler at det kunne være et behov for jentene å møte andre jenter i lignende livssituasjon og dele erfaringer og tanker rundt temaer som identitet, verdier, selvfølelse og lignende innenfor trygge rammer. Rådgiving til ansatte i menighetene: er rådgivere for kirkelige ansatte i saker som gjelder ungdomsmiløer og enkelt ungdommer. Drøfter anonymt og kobles kanskje inn hvis ungdommene ønsker det.

4 Samarbeidspartnere til 13-20
Politi Barnevern Sandvika Storsenter Menigheter Helsesøstre Miljøarbeidere/lærere ved ulike skoler Fritidssentre (ungdomsklubber) SLT-koordinator Med flere Som dere ser her samarbeider vi med: Næringslivet Helse- og sosialsektoren Menighetene Politi Ungdommer henvises til oss fra alle disse instansene, og vi henviser videre der vi ser det er tjenelig som f.eks ved bekymringsmelding til barnevern. Nettverksbygging er viktig for Samarbeidspartnerne våre setter oss i kontakt med ungdommer og hjelper oss til å gi god og faglig oppfølging gjennom å veilede oss i spesielle saker: f.eks i overgrepssaker, ved Politianmeldelser eller bekymringsmeldinger (søker råd (dixi – resurssenter for seksuelle overgrep og voldtektsaker i Oslo), drøfter anonymt med barnevern/politi)

5 Prosedyrer for samtaler
Rammer for 13-20 Taushetsplikt Meldeplikt Prosedyrer for samtaler Prosedyrer for samtaler: bevisste vår rolle – makt og tillit pga sårbarhet. Ikke trekke inn privatlivet – ungdommene i fokus. Hvordan vi behandler ungdommene og det de forteller. Tas på alvor: kanskje meldes videre, kanskje vi søker råd veiledning hos andre for å kunne gi best mulig hjelp. Taushetsplikt: lovpålagt, drøfter innad i staben for å gi et godt faglig tilbud, kan få straff ved å bryte. Meldeplikt: lovpålagt, skjønnsmessig vurdering, fare for liv og helse eller forhindre lovbrudd, kan straffes hvis ikke melder ifra – gir alltid beskjed til ungdommen. Bvt, politi, foreldre.. Grensesetting: noen ganger forteller ungdommer helt ukritisk om sine vanskeligheter og sier mer enn de er klar for. Sette grenser for oss selv også: ikke blande inn privatliv, henvise ungdommen videre hvis det er for vanskelige saker – psykolog, bvt, politi, o.l. - legger premisser for forholdet til foreldre og til andre instanser.. Snakker om ungdommene om det er greit å snakke med andre instanser Makt og tillit: får man makt av å snakke med ungdom? Hva slags makt? bevisste vår rolle – får makt/tillit fra vår posisjon/rolle/egenskap. Gjennom sårbare opplysninger - hvordan brukes disse opplysningene, og hvordan tas de imot

6 Temaer som ofte går igjen hos 13-20
Kropp og seksualitet Overgrep Identitet Rus Kriminalitet Familieforhold Forventningspress Vellykkethet Spiseforstyrrelser Selvskading Selvfølelse Hvem møter vi? Vanlig ungdom, med både vanlig ungdomsproblematikk, men også ungdom med mer alvorlige utfordringer. Her ser dere temaer som går igjen i Det er interessant at mye av det her stemmer overens med det Adelheid snakket om. Hva med de spesielle utfordringene (overgrep, rus, selvskading..) Hvilke av disse temaene ble avdekket blant konfirmanter på konfleir?


Laste ned ppt "Hva er 13-20? – et diakonalt, forebyggende samtaletilbud for ungdom i Bærum kommune. Facebook: 1320 Ungdom i Bærum www.13-20.no Anonym spørretjeneste Bærum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google