Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SYNLIG VOKSEN ”Se meg – snakk med meg”. HISTORIE • Stor skole. I dag ca 1250 elever 330 ansatte • Lærer kritisk til ledelsen • Opprettet en ressursgruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SYNLIG VOKSEN ”Se meg – snakk med meg”. HISTORIE • Stor skole. I dag ca 1250 elever 330 ansatte • Lærer kritisk til ledelsen • Opprettet en ressursgruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 SYNLIG VOKSEN ”Se meg – snakk med meg”

2 HISTORIE • Stor skole. I dag ca 1250 elever 330 ansatte • Lærer kritisk til ledelsen • Opprettet en ressursgruppe i 1999/2000 • Oppfølgingstjenesten lokket med kr 150.000,- • Tatt inn i driftsbudsjettet (1850-lønn) • I dag: Fagleder for elevmiljø

3 VERDIGRUNNLAG PÅ GLEMMEN • Samarbeid • Tillit • Trygghet • Respekt • Humor

4 RESSURSGRUPPA • 1 representant fra hver avdeling –Restaurant og matfag –Elektro –Teknisk industriell produksjon –Design og håndverk –Medier og kommunikasjon –Helse og sosial –Studieforberedende med formgiving - Rådgivere - En representant fra administrasjonen - Helsesøster - Sosialfaglig ansatt fra NAV

5 ANSVARSFORDELING • Synlig voksne –Holde ro og orden –Observere –Bryte inn om nødvendig –Dempende –Skape og opprettholde kontakt med enkeltelever og grupper av elever

6 ANSVARSFORDELING forts • Representanten fra avdelingen i Ressursgruppa –Holde kontakt med lærerne på avdelingen –Delta på TT-møter på avdelingen –Informere ressursgruppa om utfordringer som er relevante for de andre medlemmene • Kontaktlærer –Daglig oppfølging av eleven –Informere sin representant i ressursgruppa

7 ANSVARSFORDELING forts • Helsesøster –Rustesting –Bindeledd mellom skole og andre instanser • Administrasjon –Inspektør for avdelingen som eleven tilhører har ansvar for refsingstiltak og dokumentasjonskrav –Rektor

8

9 RUS • Vanskelig • Hva skal man se etter? • Hvem skal man ”ta”? • Hvorfor? • Hvordan skal man forholde seg til eleven? –Er det forskjell på rusere?

10 RUS forts • Tegn og symptomer –Pupillestørrelse • Sammenligne med andre utsatt for samme lys –Pupillens reaksjon på lys • Lys i øynene, pulserende utvidelse –Nystagmus • Rykninger ved max sidesyn • Mangel på jevn bevegelse –Mangel på skjeling • Følg pennen med øynene. Før penn i stor sirkel og ovenfra inn mot neserota –Puls • Normal: 60-90 slag pr min

11 RUS forts –Tids- og balansekontroll • Beina sammen • Armene ned langs siden • Hodet bakover • Øynene lukket • Åpne øynene etter 30 sek • Skoleendringer –Rådgiverne skaffer informasjon fra ungdomskolene –Følger med på utviklingen til eleven

12 RUS forts • Atferdsendringer –Humør –Aggresjon –Autoriteter –Skifte av venner –Klesstil –Fravær –Liberaliseringsdebatt

13 HANDLINGSPLAN MOT RUS • Hvordan bruke urinprøver? • Enkel og oversiktlig • Gode huskelister for lærere og ressurspersoner • Hvem har ansvaret for hva?

14 VOLD • Gjengdannelser –”En drittsekk har lett for å finne andre drittsekker” –Noen elever lever et brutalt liv –Steroider –Ny trend: Jentene tar igjen gutta på alle områder –Hierarkidannelser • Her må skolen være på vakt!

15 MOBBING • Fokus etter Bondeviks manifest i 2002

16 SAMARBEID • SENTRUS –Helsesøster • Kanskje den viktigste samarbeidspartneren • Viktig å få på plass handlingsplan som også hun kan stille seg bak –Barnevern • Opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt • Barnevernet i Fredrikstad –Konflikter –Stadige omorganiseringer • Svært forskjellig innstilling til samarbeid hos de ulike saksbehandlerne

17 SAMARBEID forts • SENTRUS forts –Politiet • Gjensidig tillit mellom politiets forebyggende tjeneste og meg personlig • Stoler på den andres vurderinger • Snarvei –Oppfølgingstjenesten • Tar seg av de som faller av • Guider dem videre

18 SAMARBEID forts • SENTRUS forts –Andre videregående skoler • Utveksle informasjon • Ringer hvis noen av våre elever er på ”besøk” –Ungdomsskoler • Som vgs –PUT, BUP, sos.med, Utekontakten, ungdomsklubbene, kommunens SLT-koordinator, NAV,

19 TIL SLUTT.. • Bilder av alle elevene • Status –Viktig å gjøre det attraktivt å stå i oppgaven • Lønn • Kurs • Ikke være politi • Ekthet • Humor • Personlig kontakt • Stimulere til bevisste valg og sette i gang positive prosesser

20 • Utnytte de riktige tidspunktene • Majoritetsmisforståelsen • ”Pekefinger” gir avstand • Lur dem til å uttrykke noe selvbegrensende • Sørge for at elevene føler seg sett • Fokus på mennesket – ikke rusen, volden eller spiseforstyrrelsen… • Først og fremst for de mange. • Svært utsatt stilling.


Laste ned ppt "SYNLIG VOKSEN ”Se meg – snakk med meg”. HISTORIE • Stor skole. I dag ca 1250 elever 330 ansatte • Lærer kritisk til ledelsen • Opprettet en ressursgruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google