Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirken har fått en ny plan for diakoni, en plan som gjelder fra 1. 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirken har fått en ny plan for diakoni, en plan som gjelder fra 1. 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirken har fått en ny plan for diakoni, en plan som gjelder fra 1. 1

2 En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker
og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste I strategiplanen for Den norske kirke heter det at kirken ”skal være en bekjennende, misjonerende, TJENENDE og åpen folkekirke”. På den bakgrunn er visjonen for kirkens diakoni uttrykt slik. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste

3 ”Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag
og må gjennomsyre hele kirkens liv. Det er en viktig hendelse for kirken at vi nå får en ny diakoniplan til bruk i menighetene og i kirken som helhet.” Diakoni er ikke en liten del av kirkens liv. Den kan ikke stues bort i et hjørne. Å være kirke er å utøve diakoni. Derfor er en ny diakoniplan kjærkommen – og enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak på Kirkemøtet 2007

4 Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling
og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Her er definisjonen på diakoni. Ingen trenger å lure på hva diakoni er. ”Kirkens omsorgstjeneste” er kortversjonen. ”Evangeliet i handling” minner om utrykket ”forkynne evangeliet, om nødvendig med ord” (Franz av Assisi). Og så kommer de fire områdene som konkretiserer diakonien.

5 Skapt til å være medmennesker
Ingen lever av seg selv eller for seg. Vi drar omsorg for hverandre som mennesker. Og ”kirkens omsorgstjeneste” omfatter også skaperverket. Utlevert til hverandre Ansvarlig forvaltning av skaperverket Ansvar for verden

6 Elsket til å elske “Slik som Kristus ga seg selv for oss,
skal vi gi vårt liv til andre” Diakoni er både å være og å gjøre. Vi er elsket. Og vi er i skapt til og kalt til å elske. De to spørsmålene er hentet fra Luk.10,29 og 18,41. Hvem er min neste? Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

7 Nestekjærlighet Gjensidighet på tvers av forskjelligheter Likeverd
Ingen livsbetingelser er like, men vi har alle den samme verdi. Det handler ikke om ”vi og de” – ”noen” som hjelper ”de andre”. Verden er ett stort ”vi” som omfatter alle mennesker. Vi er alle i samme båt – noen ganger trenger jeg andres hjelp, andre ganger er jeg selv i stand til å hjelpe andre. Respekt Noen ganger gi, andre ganger få Omsorg og nestekjærlighet for alle

8 Inkluderende fellesskap
Alle deler av den samme kropp Inkluderende fellesskap På tvers av kjønn, funksjonsevne, kultur, etnisk bakgrunn etc. 1.Kor 12 må få konsekvenser – ekskluderingen må erstattes av inkludering i det kirkelige fellesskap. Trøst, hjelp, kraft, håp Se og bli sett

9 Vern om skaperverket Forvalteroppdraget Bevare skaperverket
En forståelse av mennesket som herre og hersker over naturen må korrigeres. Mennesket er avhengig av alle dets relasjoner – til Gud, til medmennesket, til seg selv og til resten av skaperverket. Mennesket hører til i skaperverket. Grådig ressursbruk og herskertrang Tilhørighet og avhengighet Skaperverkets økologiske fellesskap

10 Kamp for rettferdighet
Aktivt engasjement for medmennesket Samfunnsmessige strukturer Å stille seg ved siden av mitt medmenneske, i det lokale nærmiljø – og over hele kloden. Årsaker til nød og lidelse Endre og skape nye muligheter Solidaritet Rettferdighet og fred

11 Mangfoldig diakoni I hverdagslivet - allmenn diakoni
I menighetsarbeidet - organisert diakoni Diakonen som leder - behovet for diakoner Diakoni utøves av deg der du er. Menigheten organiserer diakonien planmessig utfra behov og ressurser. Noen behov krever spesielle tiltak, som institusjoner og organisasjoner driver på vegne av kirken – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Institusjoner og organisasjoner - spesialisert diakoni internasjonal diakoni

12 Diakonien gjennomsyrer
hele kirkens liv Gudstjenestefeiring Forkynnelse Trosopplæring Barne- og ungdomsarbeid Diakoni er ikke bare tiltak og aktiviteter. Diakoni er en dimensjon ved kirkens liv som skal konkretiseres.

13 Forholdet til offentlige tiltak
Diakoni og samfunn Forholdet til offentlige tiltak Alternativ? Supplement? Erstatning? Kirken er en del av samfunnet og må finne sin plass i samhandling med alle mennesker av god vilje. Kirken er sentral i lokalmiljøet gjennom nærhet til mennesket i livets ulike faser. Ansvar for å overføre erfaringer til helse- og sosialsektoren. Samordning Kirken - en pådriver

14 Diakoni og samfunn Forsoningsrolle Eks. samene og taterne
Forsoningsarbeid mellom grupper og enkeltmennesker er diakoni. Hvem venter på kirkens engasjement i nødvendige forsoningsprosesser?

15 Utfordringene Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.
Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet Nå skal vi bli mer konkrete. Hvordan skal vi møte de diakonale utfordringer i praksis? De fire områdene hjelper oss til å få med bredden i utfordringene.

16 Utfordringene Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte,
virkeliggjort gjennom liv og tjeneste ALLE mennesker - både barn, unge, voksne og eldre. Og ALT det skapte. En sterk motivasjon!

17 Evangeliet i handling Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap
La oss nå se på de fire områdene – enkeltvis! Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

18 Nestekjærlighet De enkle hverdagsproblemer
Behov for profesjonell hjelp Små, enkle handlinger og store, krevende tiltak. Gjenkjennelse og gjensidighet som midler til å ivareta menneskets verdighet. Og nå skal vi synge salmen! “Det kunne vært meg”

19 Nestekjærlighet Hvilke oppgaver kan menigheten ta ansvar for?
Hvordan skal vi prioritere? Uten prioritering ingen kvalitet! Hvilke oppgaver skal menigheten selv ta ansvar for? – Og: Når skal menigheten ikke selv drive egne tiltak, men heller utfordre og være støttespiller for andre aktører, offentlige som private? Hvordan styrke fellesskapet med institusjonsdiakonien? Hvem skal vi samarbeide med? Menighetsdiakoni og institusjonsdiakoni

20 Inkluderende fellesskap
Isolasjon Fysisk funksjonshemming Psykisk lidelse Etnisk bakgrunn Økonomi Sosial posisjon Livsførsel Ensomhet og mangel på tilhørighet. Er kirken utilgjengelig? Fysiske hindringer og holdninger, manglende kunnskap, frykt for det ukjente.

21 Inkluderende fellesskap
Fellesskapsbygging Gudstjenestefeiring Mange forskjellige fellesskap kan bygges! Gruppevirksomhet. Nye fellesskap for eksempel på internett. Vennskap. Dialog. Kultur. Behov for ledsagere til gudstjenesten. Forsoningens diakoni (2.Kor.5,18). Diakoni et fellesanliggende i økumenisk sammenheng. Forsoningsarbeid Tverrkirkelig diakoni

22 Mennesket som en del av skaperverket
Vern om skaperverket ”Jorden og alt som fyller den, hører Herren til” (1.Kor.10,26) Økologisk samspill, forbruk og livsstil. Mennesket som en del av skaperverket

23 Miljø, forbruk og rettferd
Vern om skaperverket Miljø, forbruk og rettferd Ny livsstil Miljøfyrtårn Kirken skal være profetisk, selvkritisk og kreativ. Samarbeid i kirkelige nettverk og med andre aktuelle aktører. Stillhet og forsakelse som alternativ livsstil i nestekjærlighetens tjeneste. Konkrete tiltak som å bli sertifisert Miljøfyrtårn-menighet.

24 Vern om skaperverket Menneskeverdet Abortpraksis Dødshjelp
Bioteknologi Fra livets begynnelse til livets slutt. Kamp mot sorteringssamfunnet og aktiv dødshjelp. Etisk bevissthet.

25 Kamp for rettferdighet
Globalt og lokalt Alle menneskers rett til et menneskeverdig liv. Kamp mot likegyldighet. – Globalisering. Internasjonal handel, illegitim gjeld, fattigdom, krig, fred og forsoning, den teknologiske utviklingen m.m.

26 Kamp for rettferdighet
Fordeling av ressurser Krenket menneskeverd Diakoniens målsetting: 1.Engasjement i rettferdig fordeling av verdens ressurser. 2.Stå opp for mennesker som får menneskeverdet krenket.

27 Kamp for rettferdighet
Aksjoner og kampanjer Gudstjenester Fasteaksjon, TV-aksjoner og Underskriftskampanjer. Nord/sør-søndag, Freds- og menneskerettighetssøndag og verdens Aids-dag. Sanger, kurs, program for ulike aldersgrupper. ”Fairtrade” Undervisningsopplegg Rettferdig handel

28 Kamp for rettferdighet
Lokal samfunnsdebatt Barn, ungdom, eldre Tørre å si i fra! De oversette, redde og glemte. Skam og nederlagsfølelse. Alkoholfrie soner. Stigmatiserte og ekskluderte Mobbing, vold og overgrep Forebygging og holdningsarbeid

29 Kamp for rettferdighet
Samarbeid Politi Skole Uteseksjon Barnevern Familievern Diakonale institusjoner Kunnskap om hverandre. Kontakt. Arbeidsfordeling. Samhandling.

30


Laste ned ppt "Kirken har fått en ny plan for diakoni, en plan som gjelder fra 1. 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google