Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste

3 ”Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag og må gjennomsyre hele kirkens liv. Det er en viktig hendelse for kirken at vi nå får en ny diakoniplan til bruk i menighetene og i kirken som helhet.” Enstemmig vedtak på Kirkemøtet 2007

4 Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

5 Skapt til å være medmennesker Utlevert til hverandre Ansvarlig forvaltning av skaperverket Ansvar for verden

6 Elsket til å elske “Slik som Kristus ga seg selv for oss, skal vi gi vårt liv til andre” Hvem er min neste? Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

7 Nestekjærlighet Gjensidighet på tvers av forskjelligheter Likeverd Respekt Noen ganger gi, andre ganger få Omsorg og nestekjærlighet for alle

8 Inkluderende fellesskap Alle deler av den samme kropp Inkluderende fellesskap Trøst, hjelp, kraft, håp Se og bli sett På tvers av kjønn, funksjonsevne, kultur, etnisk bakgrunn etc.

9 Vern om skaperverket Forvalteroppdraget Bevare skaperverket Grådig ressursbruk og herskertrang Tilhørighet og avhengighet Skaperverkets økologiske fellesskap

10 Kamp for rettferdighet Aktivt engasjement for medmennesket Samfunnsmessige strukturer Årsaker til nød og lidelse Endre og skape nye muligheter Solidaritet Rettferdighet og fred

11 Mangfoldig diakoni I hverdagslivet - allmenn diakoni I menighetsarbeidet - organisert diakoni Diakonen som leder - behovet for diakoner Institusjoner og organisasjoner - spesialisert diakoni internasjonal diakoni

12 Diakonien gjennomsyrer hele kirkens liv Gudstjenestefeiring Forkynnelse Trosopplæring Barne- og ungdomsarbeid

13 Diakoni og samfunn Alternativ? Supplement? Erstatning? Forholdet til offentlige tiltak Samordning Kirken - en pådriver

14 Diakoni og samfunn Forsoningsrolle Eks. samene og taterne

15 Utfordringene Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet

16 Utfordringene Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

17 Evangeliet i handling Nestekjærlighet Inkluderende fellesskap Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

18 De enkle hverdagsproblemer Nestekjærlighet Behov for profesjonell hjelp “Det kunne vært meg”

19 Hvilke oppgaver kan menigheten ta ansvar for? Nestekjærlighet Hvordan skal vi prioritere? Hvem skal vi samarbeide med? Menighetsdiakoni og institusjonsdiakoni

20 Inkluderende fellesskap Fysisk funksjonshemming Psykisk lidelse Etnisk bakgrunn Økonomi Sosial posisjon Livsførsel Isolasjon

21 Inkluderende fellesskap Fellesskapsbygging Gudstjenestefeiring Forsoningsarbeid Tverrkirkelig diakoni

22 Vern om skaperverket Mennesket som en del av skaperverket

23 Vern om skaperverket Miljø, forbruk og rettferd Ny livsstil Miljøfyrtårn

24 Vern om skaperverket Menneskeverdet Abortpraksis Dødshjelp Bioteknologi

25 Globalt og lokalt Kamp for rettferdighet

26 Fordeling av ressurser Kamp for rettferdighet Krenket menneskeverd

27 Aksjoner og kampanjer Kamp for rettferdighet Gudstjenester Undervisningsopplegg Rettferdig handel

28 Lokal samfunnsdebatt Kamp for rettferdighet Barn, ungdom, eldre Stigmatiserte og ekskluderte Mobbing, vold og overgrep Forebygging og holdningsarbeid

29 Samarbeid Kamp for rettferdighet Politi Skole Uteseksjon Barnevern Familievern Diakonale institusjoner

30


Laste ned ppt "En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google