Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLP Prosjektlederprosessen Fra idé til resultat Målrettet prosjektutvikling som et virkemiddel i endringsprosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLP Prosjektlederprosessen Fra idé til resultat Målrettet prosjektutvikling som et virkemiddel i endringsprosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PLP Prosjektlederprosessen Fra idé til resultat Målrettet prosjektutvikling som et virkemiddel i endringsprosessen

2  Effektivisering av beslutningsprosessen i så vel bedrift som offentlig sektor  Økt personlig utviklingskompetanse  Gjennomførings- og resultatfokus Kvalitetssikret bruk av en velprøvet metodikk i prosjektutvikling som gir: PLP fra idé til resultat

3 Mulighet/hindring (analysen) Valg av retning Gjennomføring Resultat Resultatmåling Det personlige ansvar Et forpliktende samarbeid

4 Nåværende Noen eksempler: Odda Bremanger Sigdal Stord Tidligere Noen eksempler: Andøy Sauda Grenland PLP fra idé til resultat

5  En betraktelig styrking av omstillingsarbeidet  En læringsprosess som bygger opp lokal prosjektkompetanse og utviklingsforståelse  Et felles språk for kommunikasjon og samordning Ekstern vurdering (Step-gruppen)*: PLP klargjør roller og ansvar PLP gir: Step-gruppen fremhever som positivt at ansvarliggjøring og strategiske roller tidligst mulig overføres til lokale aktører *( Step-gruppen i evaluering av SND PLP fra idé til resultat

6 ”Som ordfører følte jeg at vi i Odda på kort tid ”satte norgesrekord” i antall PLP-kursdeltakere. I utgangspunktet var jeg som kursdeltaker på det første kurset, og senere også som ordfører og oppdragsansvarlig for stadig nye PLP-kurs noe kritisk til hvilken betydning denne PLP-metodikken ville ha for det framtidige omstillingsarbeidet. Vi organiserte våre omstillingsprosjekt systematisk etter PLP-metoden, enten det var forstudier eller forprosjekter, og etter hvert også hovedprosjekt. Etter hvert oppdaget jeg hvor nyttig denne PLP-metoden var. I ettertid skal jeg være den første som erkjenner at PLP-metoden har vært meget nyttig i vårt omstillingsarbeid. Den har sammen med SND sine kontaktpersoner vært med på å sikre kvaliteten i vårt arbeid på ulike nivå. Vi har ved hjelp av PLP-systemet blitt mye tryggere på oss selv i vårt arbeid. PLP har vært avgjørende som verktøy og i dag kan jeg vanskelig forestille meg hvordan vi kunne klart oss uten PLP som ”ledetråd” i vår viktige omstillingsprosess.” Toralv Mikkelsen, ordfører i Odda kommune

7 PLP fra idé til resultat •10 års erfaring i å bygge en lokal arena for utviklingsarbeid •6000 deltakere på SND’s PLP-kurs/ seminarer

8 •Etablert høsten 2002 •Samarbeidsavtale med SND •Arbeider virtuelt: –Nettverkselskap – sertifiserte instruktører –PLP web •Eiere: investor og samarbeidspartnere plp utvikling as www.plputvikling.no

9 GjennomføringsevneUtviklingsfokus Lav Høy Lav Norsk Hydro SMB Odda Utviklingsevne

10 Visjon Mål Strategisk valg FS Planprosessen Gjennomføring HP FP FS R e s u l t a t m å l i n g Planlegging i et gjennomføringsperspektiv

11 Produkter t PLP Utviklingsledelse PLP Utviklingsevne PLP Coach PLP Interncoach

12 PLP-innføring Stord Omstillingsstatus Kurs kommune Kurs omst.prosjekt Kurs region Seminar formannskap 20002001200220032004 03.00 08.00 03.01 05.02 PLP Intern Coach

13 PLP fra idé til resultat •Eierrollen •Det personlige ansvar •Det forpliktende samarbeid •Resultatmåling

14 ”Sykehuset Telemark med 2700 ansatte har til enhver tid en rekke utviklingsoppgaver der prosjektarbeid brukes som metode. Det gjelder bl a psykiatrisatsingen, utbygginger, organisasjonsutvikling og innføring av nye IKT- systemer. PLP-metoden brukes fordi den gir klarhet i roller, understøtter linjeledelsen ved beslutninger og skaper forståelse av hva prosjektarbeid er, og felles terminologi.” Stein Kinserdal, ass.direktør Telemark Sentralsykehus PLP fra idé til resultat

15 Målrettet prosjektutvikling Endringsprosessen PLP


Laste ned ppt "PLP Prosjektlederprosessen Fra idé til resultat Målrettet prosjektutvikling som et virkemiddel i endringsprosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google