Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studielederopplæringen så langt og utfordringer videre Erfaringer fra gjennomføring av 4 kurs i perioden juni 2003 – april 2005 Øivind Eriksen-Vik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studielederopplæringen så langt og utfordringer videre Erfaringer fra gjennomføring av 4 kurs i perioden juni 2003 – april 2005 Øivind Eriksen-Vik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studielederopplæringen så langt og utfordringer videre Erfaringer fra gjennomføring av 4 kurs i perioden juni 2003 – april 2005 Øivind Eriksen-Vik

2 Historikk Kurs nr. StedDeltagelse 1Larkollen Juni 2003 Totalt 14 deltagere. BackeGruppen (3), NCC (2), Selmer Skanska (4), Veidekke (2), BNL(1), Tronrudbygg(1), Byggskolen (1) 2Lillestrøm Sept 2004 Totalt 9 deltagere. EBA (1), NBF (1), Hesselbergtak (1), JoRy-Byggmarked (1), NCC Construction (1), RVO Anlegg/ NAF (4) 3Lillestrøm Feb 2005 Totalt 14 deltagere. Block Watne (1), Stensrud & Stensrud (1),Mesta(2),Skanska (2), RVO Anlegg/NAF (2), RVO Bygg/FF (6) 4Lillestrøm Apr. 2005 Totalt 13 deltagere. Stjern Entreprenør (1), EBA Opplæringskontoret for Byggfag i Agder (1), NCC Construction(2),RVO Anlegg/NAF (2),RVO Bygg/FF (7)

3 Deltagelse fordelt på bedrift/ org Bedrift/ org.Antall deltagere RVO Bygg/ FF13 RVO Anlegg/ NAF8 NCC Construction7 Skanska6 BackeGruppen3 Veidekke2 EBA2 Mesta2 Tronrudbygg1 BNL1 Block Watne1 Stensrud & Stensrud1 HesselbergTak1 Jo-Ry Byggmarked1 Stjern Entreprenør1 Byggskolen1 SUM (16 bedrifter/org)50

4 Evaluering Kurs 1Kurs 2Kurs 3Kurs 4Eksempel Kommentarer (kurs 4) 1. Innhold 5-8 snitt 6,9 6 – 9 Snitt 8,1 5 – 9 Snitt 7.1 6 – 10 Snitt 8,2 Bra -Greit 2. Nytteverdi ift. egen jobb 5-8 snitt 6,9 7 – 10 Snitt 9,0 5 – 10 Snitt 6,8 7 – 10 Snitt 7,9 Stor- Godt relatert til egne kurs -Kurset var meget bra. Innvendingen går på at det i enkelte tilfeller var litt kort tid til oppgavene vi ble tildelt. 3. Diskusjoner i plenum 5-8 snitt 6,9 9 – 10 Snitt 9,3 6 – 10 Snitt 8,5 7 – 10 Snitt 8,6 Meget godt - Alle deltok 4. Gruppe diskusjoner 5-8 snitt 6,9 8 – 10 Snitt 9,3 7 – 10 Snitt 8,9 6 – 10 Snitt 8,5 Godt innspill fra instruktørene.-Alle deltok Det er fort gjort å spore av. 5. Kursledere 5-8 snitt 6,9 7 – 9 Snitt 8 7 – 10 Snitt 7,6 7 – 10 Snitt 8,7 Dyktige ledere - Bra innledning til alle temaer. Gode til å holde fart i deltakerne. 6. Lokalitet /kurssted 5-8 snitt 6,9 6 – 9 Snitt 6,9 5 – 8 Snitt 7,1 4 – 8 Snitt 5,8 Men, greit nok - Gøy på landet, men støy og dårlig inneluft. - Tepper på gulv var minus - Greit, god seng- Sen servering. 7. Sosialt samvær 5-8 snitt 6,9 5 – 10 Snitt 8,3 6 – 10 Snitt 8,3 0 – 10 Snitt 6,3 •God kommunikasjon - Ikke alle møtte til kveldskurs i baren - Trivelig middag, men ellers manglet felles aktivitet på kveldstid. 8. Utdelte verktøy og hjelpemidler 5-8 snitt 6,9 7 – 9 Snitt 8,2 5 – 10 Snitt 7,5 5 – 9 Snitt 7,3 Fine forklaringer - Bra, må jo lage litt selv også. 9. Fornøyd med egen innsats 5-8 snitt 6,9 5 – 8 Snitt 7,2 5 – 8 Snitt 6,4 5 – 10 Snitt 7,2 Kunne ha vært bedre. Kommer med i arbeidet etter hvert. 10. Anbefale kurset til andre 5-8 snitt 6,9 8 – 10 Snitt 8,7 6 – 10 Snitt 7,6 5 – 10 Snitt 8,5 Ja Selvfølgelig 11. Totalt sett, helhetsinntrykk 5-8 snitt 6,9 7 – 9 Snitt 8,3 7 – 9 Snitt 7,7 6 – 10 Snitt 8,2 •Meget god helhet. •Meget bra og lærerikt.

5 Evaluering forts. ( kommentarer kurs 4) 12. Hvilke(t) tema var mest interessant(e) på denne samlingen? Ny pedagogikk, koblet til nytt stoff. Veileder/instruktør. Praktisk øvelse. Gruppearbeid med fremføring i plenum. Gruppeoppgaver/ Plenum. Gjennomgang av de ulike rollene som kursleder/foreleser/instruktør og det å tenke gjennom hvem som er kursdeltakere. Selv å fremføre det resultatet gruppen var kommet frem til.  Veileder/instruktørdelen på Dag 2. Utfordringen blir å ta lærdommen inn i egen kursvirksomhet. Omstilling. Veileder/instruktør – praktisk øvelse. Diskusjonene i grupper og plenum.

6 Læringsmodell - Konsept

7 Tilleggsavtale III - Læringsmål Opplæringen må derfor: •Gi kunnskap om verneombudets og AMUs rolle og funksjon i bedriften. •Gi oversikt over og kunnskap om de krav innenfor angitt del av HMS-lovgivningen som er av betydning for egen bransje,herunder om ansvarsdeling og egen funksjon. •Gi innsikt i organisatoriske, psykososiale og relevante fysiske og kjemiske forhold. •Gi innføring i kvalitetssikring av virksomhetens HMS-arbeid, jf. HMS-forskriften, herunder å iverksette gode rutiner, avdekke og følge opp feil og mangler, gi innsikt i kartlegging av risiki, bruk av risikovurderinger, finne og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforhold i egen virksomhet samt kunne medvirke til å etablere og vedlikeholde bedriftens internkontroll. •Gi anledning til å trene på arbeidsmiljøoppgaver. •Gi innsikt i relevante erfaringer, målverktøy og eksempler i andre bransjer/virksomheter.

8 Aktuelle deltagere grunnopplæringen •Leder og medlemmer AMU •VO •Daglig leder •HVO ( oppdatering) •Tillitsvalgt/ hovedtillitsvalgt •Bas •Prosjekteringsleder •Anleggsleder •Formann •Prosjektleder •Fagarbeider

9 Metode: Erfaringsbasert og/ eller kunnskapsbasert læring •Velg og varier læringsmetode etter tema, målgruppe og andre rammer ( f.eks organisatorisk forankring/ ressurser) •Helhet og deler. Hva kommer først? •Læremateriellet/ oppgavene varierer mellom kunnskapsbasert og erfaringsbasert læring

10 Innhold - Arbeidshefter •Del 1: Samarbeid, trivsel og ledelse •Del 2: Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven •Del 3: Utfordringer og risikområder – aktuelle forskrifter for bygg- og anleggsarbeid •Del 4: Oppgave for mellomperiode – kartlegging av egen arbeidsplass •Del 5: Helseskadelige belastninger og ulykker – forebyggende tiltak •Del 6: HMS-arbeid i praksis – Risikovurdering, handlingsplaner og tiltak

11 Hvem gir og følger opp studielederens mandat

12 Veien videre •Flere kurs for ansatte i org. og bedrifter •Videreutvikle kurset slik at det passer for lærere som skal undervises i vdg. Skole •Nettverk og videreutvikling for studielederne


Laste ned ppt "Studielederopplæringen så langt og utfordringer videre Erfaringer fra gjennomføring av 4 kurs i perioden juni 2003 – april 2005 Øivind Eriksen-Vik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google