Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEMENTÆR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEMENTÆR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ELEMENTÆR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING
”SIKKERHET PÅ ARBEIDPLASSEN” ELEMENTÆR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING

3 PRESENTASJON Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring Grunnlag Krav
Målgrupper Kurstype og dokumentasjon Læreboken Støttemateriell

4 SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring Grunnlag Arbeidsmiljøloven (AML) Interkontrollforskriften (HMS) Relaterte forskrifter Krav Opplæring i norske sikkerhets- og arbeidsforhold med tilhørende konsekvenser. Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring skal alle arbeidstakere ha.

5 MÅLGRUPPER Alle på arbeidsmarkedet skal ha elementær grunnleggende opplæring innen HMS i.h.h.t. AML. Ungdom er særskilt påpekt av Arbeidstilsynet for manglende opplæring. Gjestearbeidere Arbeidsgivere Arbeidstakere som aldri har gjennomgått slik opplæring

6 KURSET OG DOKUMENTASJON
En dags teorikurs Basert på læreplan/instruktørveiledning utarbeidet etter samråd med opplæringsvirksomheter, vernepersonell og tverrfaglig ressurspersonell. Etter gjennomgått kurs og bestått prøve utstedes kompetanseattest, - kvalitetsansvar ved instruktørens signatur. Dokumentasjon er viktig. Arbeidstaker, arbeidsgiver, utleier og innleier av arbeidskraft. Ref. politi, arbeidstilsyn, forsikring.

7 INTERNKONTROLL Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over hva som er av særlig viktighet for virksomheten. 2 Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet , herunder informasjon om endringer. 3 Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 4 Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet. Må dokumenteres skriftlig. 5 Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder Må dokumenteres hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet skriftlig med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

8 INTERNKONTROLL Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 6 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn Må dokumenteres vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og skriftlig tiltak for å redusere risikoforholdene 7 Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge Må dokumenteres overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, skriftlig miljø- og sikkerhetslovgivningen. 8 Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av Må dokumenteres internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Skriftlig.

9 LÆREBOK NORSK POLSK LITAUISK ENGELSK Fire språk i samme bok
Identisk tekst i språkene Arbeidsoppgaver Billedordliste Stikkordregister

10 Flerspråklig læremateriell
”Skrikende behov” Gjestearbeidere med ”ulik forståelse” av HMS. Norske ungdommer med mangelfull opplæring. Læremateriell med identisk tekst og prøve. Gir nøyaktig likelydende info om norske arbeidsforhold til alle. NB! Lærebok ment som oppslagsverk for elevene i ettertid.

11 Stikkordregister og illustrert ordliste
På fire språk (norsk, polsk, litauisk og engelsk) Stikkordregister gjør det lett å finne frem Bransjevis ordliste på alle fire språk med illustrasjoner Nyttig verktøy for alle Opplæring Instruktør skal være kompetent for slik opplæring Alle virksomheter som gir sikkerhetsopplæring Virksomheter med egen personalopplæring

12 Støttemateriell Kombinert læreplan og instruktørinformasjon
CD - presentasjon (OH-presentasjon) CD - firespråklig som følger læreboken, besvarte arbeidsoppgaver etter hver leksjon Teoriprøve Fire-språklig med flervalgssvar for avkryssing Lik fasit Kompetanseattest Dokumentasjon på bestått kurs for elev og bedrift (§5 1-3, Forskrift 1127 / 544) Forskrift §5 1-3

13 Mykomo programos turinys Contents of the course
OPPLÆRINGENS INNHOLD Det er viktig at alle på en arbeidsplass har kjennskap til grunnleggende lover og krav som gjelder og som skal følges. Det er lovfestet at både arbeidstaker og arbeidsgiver skal kjenne og følge lovens sikkerhetskrav. Treść szkolenia Mykomo programos turinys Contents of the course 12/13 14/15

14 Eksempel på arbeidsoppgaver
11 Sett riktig bokstav under hvert symbol. 11 Napisz prawidłową literę pod każdym symbolem 11 Parašyk tinkamą raidę prie kiekvieno simbolio 11 Place the correct letter under each symbol. C A D B Eksempel på arbeidsoppgaver

15 Lovreferanser for opplæring, dokumentasjon (utdrag)
Arbeidsmiljøloven § 3-2 a) ”at arbeidstaker gjøres kjent ,med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig”. Internkontrollforskrift 1127 best. nr. 544 (HMS) §1 Formål ”Forbedre arbeidsmiljø, sikkerhet, forebygge helseskade eller miljøforstyrrelser og vern av ytre miljø”. § 5 Krav til dokumentasjon ”Internkontrollen skal dokumenters. Alle arbeidstakere skal ha kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker helse- og miljømessig forsvarlig måte” (Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning - Kommer i 2009/2010) § 4-1 Gjennomgående krav til opplæring: ”Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring i og kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet”,……..”Opplæringen skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår”.

16 Opplæringsplan/instruktørinformasjon
Forord/info Lovreferanser Generelt om opplæringen Formål Sikkerhet/strafferammer Holdninger/arbeidsmiljø Krav til bruk av arbeidsutstyr Prøve/kompetanseattest Viktig for arbeidstaker/arbeidsgiver Emneliste Innledning, informasjon, sikkerhet Lover og forskrifter Arbeidsmiljø, miljøvern og ansvar Farlig gods, merking

17 Arbeidsmåter Vurdering Realistiske eksempler Sikkerhet vektlegges
Gruppearbeid Selvstendig med arbeidsoppgaver Vurdering Skriftlig prøve, lik på alle språk Flervalgssvar

18 God sikkerhetsopplæring er viktig for mennesker og samfunn
LYKKE TIL!

19


Laste ned ppt "ELEMENTÆR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google