Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”SIKKERHET PÅ ARBEIDPLASSEN” ELEMENTÆR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”SIKKERHET PÅ ARBEIDPLASSEN” ELEMENTÆR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ”SIKKERHET PÅ ARBEIDPLASSEN” ELEMENTÆR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING

3 PRESENTASJON • Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring • Grunnlag • Krav • Målgrupper • Kurstype og dokumentasjon • Læreboken • Støttemateriell

4 SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring Grunnlag • Arbeidsmiljøloven (AML) • Interkontrollforskriften (HMS) • Relaterte forskrifter Krav • Opplæring i norske sikkerhets- og arbeidsforhold med tilhørende konsekvenser. • Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring skal alle arbeidstakere ha.

5 MÅLGRUPPER • Alle på arbeidsmarkedet skal ha elementær grunnleggende opplæring innen HMS i.h.h.t. AML. • Ungdom er særskilt påpekt av Arbeidstilsynet for manglende opplæring. • Gjestearbeidere • Arbeidsgivere • Arbeidstakere som aldri har gjennomgått slik opplæring

6 KURSET OG DOKUMENTASJON En dags teorikurs • Basert på læreplan/instruktørveiledning utarbeidet etter samråd med opplæringsvirksomheter, vernepersonell og tverrfaglig ressurspersonell. • Etter gjennomgått kurs og bestått prøve utstedes kompetanseattest, - kvalitetsansvar ved instruktørens signatur. • Dokumentasjon er viktig. Arbeidstaker, arbeidsgiver, utleier og innleier av arbeidskraft. • Ref. politi, arbeidstilsyn, forsikring.

7 INTERNKONTROLL Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 1Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over hva som er av særlig viktighet for virksomheten. 2Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. 3Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 4Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.Må dokumenteres skriftlig. 5Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunderMå dokumenteres hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet skriftlig. med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

8 INTERNKONTROLL Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 6Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn Må dokumenteres vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og skriftlig. tiltak for å redusere risikoforholdene 7Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebyggeMå dokumenteres overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, skriftlig. miljø- og sikkerhetslovgivningen. 8Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av Må dokumenteres internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.Skriftlig.

9 LÆREBOK  NORSK  POLSK  LITAUISK  ENGELSK  Fire språk i samme bok  Identisk tekst i språkene  Arbeidsoppgaver  Billedordliste  Stikkordregister

10 Flerspråklig læremateriell • ”Skrikende behov” • Gjestearbeidere med ”ulik forståelse” av HMS. • Norske ungdommer med mangelfull opplæring. Læremateriell med identisk tekst og prøve. Gir nøyaktig likelydende info om norske arbeidsforhold til alle. NB! Lærebok ment som oppslagsverk for elevene i ettertid.

11 Stikkordregister og illustrert ordliste • På fire språk (norsk, polsk, litauisk og engelsk) • Stikkordregister gjør det lett å finne frem • Bransjevis ordliste på alle fire språk med illustrasjoner • Nyttig verktøy for alle Opplæring Instruktør skal være kompetent for slik opplæring • Alle virksomheter som gir sikkerhetsopplæring • Virksomheter med egen personalopplæring

12 Støttemateriell • Kombinert læreplan og instruktørinformasjon • CD - presentasjon (OH-presentasjon) • CD - firespråklig som følger læreboken, besvarte arbeidsoppgaver etter hver leksjon • Teoriprøve Fire-språklig med flervalgssvar for avkryssing • Lik fasit • Kompetanseattest Dokumentasjon på bestått kurs for elev og bedrift (§5 1-3, Forskrift 1127 / 544) Forskrift 1127- §5 1-3 Forskrift 1127- §5 1-3

13 12/1314/15 OPPLÆRINGENS INNHOLD Det er viktig at alle på en arbeidsplass har kjennskap til grunnleggende lover og krav som gjelder og som skal følges. Det er lovfestet at både arbeidstaker og arbeidsgiver skal kjenne og følge lovens sikkerhetskrav. Treść szkolenia Mykomo programos turinys Contents of the course

14 102-109 11Sett riktig bokstav under hvert symbol. 11Napisz prawidłową literę pod każdym symbolem 11Parašyk tinkamą raidę prie kiekvieno simbolio 11Place the correct letter under each symbol. CADB Eksempel på arbeidsoppgaver

15 Lovreferanser for opplæring, dokumentasjon (utdrag) Arbeidsmiljøloven § 3-2 (1)a) ”at arbeidstaker gjøres kjent,med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig”. Internkontrollforskrift 1127 best. nr. 544 (HMS) §1 Formål ”Forbedre arbeidsmiljø, sikkerhet, forebygge helseskade eller miljøforstyrrelser og vern av ytre miljø”. § 5 Krav til dokumentasjon ”Internkontrollen skal dokumenters. Alle arbeidstakere skal ha kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker helse- og miljømessig forsvarlig måte” ( Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning - Kommer i 2009/2010 ) § 4-1 Gjennomgående krav til opplæring: ”Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring i og kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet”,……..”Opplæringen skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår”.

16 Opplæringsplan/instruktørinformasjon  Forord/info  Lovreferanser  Generelt om opplæringen Formål • Sikkerhet/strafferammer • Holdninger/arbeidsmiljø • Krav til bruk av arbeidsutstyr • Prøve/kompetanseattest • Viktig for arbeidstaker/arbeidsgiver Emneliste 1. Innledning, informasjon, sikkerhet 2. Lover og forskrifter 3. Arbeidsmiljø, miljøvern og ansvar 4. Farlig gods, merking

17 Arbeidsmåter  Realistiske eksempler  Sikkerhet vektlegges  Gruppearbeid  Selvstendig med arbeidsoppgaver Vurdering  Skriftlig prøve, lik på alle språk  Flervalgssvar

18 God sikkerhetsopplæring er viktig for mennesker og samfunn LYKKE TIL!

19


Laste ned ppt "”SIKKERHET PÅ ARBEIDPLASSEN” ELEMENTÆR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google