Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES Environmental Division Prøvetaking og analyse av bygningsmaterialer Torgeir Rødsand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES Environmental Division Prøvetaking og analyse av bygningsmaterialer Torgeir Rødsand"— Utskrift av presentasjonen:

1 ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES Environmental Division Prøvetaking og analyse av bygningsmaterialer Torgeir Rødsand torgeir.rodsand@alsglobal.com Drammensveien 173, 0277 Oslo torgeir.rodsand@alsglobal.com Right solutions…. ….Right partner ALS Scandinavia

2 Slide 2 Analyser av bygningsmaterialer Mål: 1.Vite hva som kan påvirke analyseresultatene ved prøvetaking og håndtering av prøver 2.Vite bakgrunn for analyseresultatene Temaer •Prøvetaking •Håndtering av prøver •Analyser •Usikkerheter og grenser

3 Slide 3 Analyser av bygningsmaterialer •Stor spredning i materialtyper er en utfordring for laboratoriet siden disse kan ha varierende innvirkning på analysen

4 Slide 4 Analyser av bygningsmaterialer Asbest (preca. 1980) PCB-7 PAH-16 Mineralolje Br.fl.hemmere Pentakl.fenol Tungmetaller Ftalater(DEHP) Cl-tot (PVC) KFK Organotinn(TBT) Kl.Paraffiner Betong X X XX Maling XX X X TeglX X TrevirkeX XX Vegg-/takplater X(x)XX Isolasjon: rørisolasjon X Skum XXXX Gulvbelegg vinyl, plast, etc. XXXXXXX Tepper XXXX Gummi og plast XXXXXX Tekstiler XX X X Oljer XX Lim- og fugemasse XX Hvilken virksomhet har vært i lokalene ?  Andre analyser ?

5 Slide 5 Kjemiske analyser Prøve bearbeiding •Deling/knu sing •Homo- genisering •Uttak av analyse- prøve Ekstraksjon •Løsnings middel •Teknikk Opprensing og evt. fortynning •Fjerne ”støy” •Finne målbart område Separasjon og deteksjon Kvantifi- sering/ Tolkning Resultat Prøvetaking og oppbevaring Hver av stegene kan innvirke på resultatet

6 Slide 6 Prøvetaking og håndtering av prøver •Beskytt deg selv! (Leter man etter forurensede materialer bør man beskytte seg deretter) –hansker, briller, munnbind •Hvor ble prøven tatt? –Sporbar til lokalitet, sted (f.eks etg. /rom nr) og materialtype –Er prøven representativ? • Unngå ”krysskontaminering” –Utstyr renses mellom hvert prøvetakingspunkt. –Prøver for asbest pakkes i doble plastposer –Prøver for organiske analyser pakkes inn i alufolie og legges i en plastpose –Prøver for (tung)metaller pakkes kun i plastpose –Ta én prøve pr analyse  unngår unødig håndtering av prøven

7 Slide 7 •Ta nok prøve: 10 g eller mer pr analyse •Entydig analysebestilling –Dersom prøven består av flere lag/deler : angi hvilken del som skal analyseres, eller om hele prøven skal homogeniseres –Avfall eller gjenbruk? Kan være forskjell på hvilke analyser som må bestilles (rapporteringsgrense) •Prøvetakingskit for bygningsmaterialer: info.on@alsglobal.com Prøvetaking og håndtering av prøver

8 Slide 8 Kjemiske analyser Prøve bearbeiding •Deling/ knusing •Homo- genisering •Uttak av analyse- prøve Ekstraksjon •Løsnings middel •Teknikk Opprensing og evt. fortynning •Fjerne ”støy” •Finne målbart område Separasjon og deteksjon Resultat Prøvetaking og oppbevaring Kvantifi- sering/ Tolkning Kontroll

9 Slide 9 Prøvepreparering •Større biter knuses og males •Trevirke/plater kvernes •Fugemasse klippes i mindre biter (<1mm) •Uttak av analyseprøve Mål: Homogen prøve og større areal tilgjengelig for ekstraksjon

10 Slide 10 ForbehandlingEkstraksjon •Løsnings middel •Teknikk Opprensing Omdanning Oppkonsen- trering Separasjon og deteksjon Resultat •Mål med ekstraksjon: –å få frigjort forbindelsene fra prøven og over i en målbar form (som regel væskefase) •Ekstraksjonseffektivitet = Gjenfinning •Gjenfinning= % av ”Reelt innhold” som ekstraheres ut •Mål: 100% gjenfinning Kvantifi- sering/ Tolkning

11 Slide 11 Ekstraksjon Gjenfinning avhengig av: •Løsningsmiddel •Ekstraksjonteknikker –Enkleste: Rysting –Avanserte: ASE (Accellerated Solvent extraction), Soxhlet •Ekstraksjonstid •Prøve preparering (større biter gir dårligere ekstraksjon enn mindre biter)

12 Slide 12 ForbehandlingEkstraksjon Opprensing Omdanning Oppkonsen- trering Separasjon og deteksjon Resultat Mål: •Fjerne interfererende stoffer •Hvis nødvendig: omdanne aktuelle forbindelser til målbare forbindelser •Oppkonsentrere (inndampe) evt. fortynne (ved høyt innhold) Kvanti- fisering/ Tolking/ Kontroll

13 Slide 13 Rensing av ekstrakt •Uten rensing (1400 mg/kg TS) •Med florisil rensing (150 mg/kg TS) •Med humus rensing (< 50 mg/kg TS) C35C30C20C10C40 Eks på opprensing: Oljeanalyse av uforurenset torv

14 Slide 14 ForbehandlingEkstraksjonOpprensing Omdanning Oppkonsen- trering Separasjon og deteksjon Resultat •Separasjon: –Skille forbindelser i tid slik at de kan detekteres –”Letteste først, tyngste sist” –Eks. GC (Gasskromatografi), LC (Væskekromatografi) •Deteksjon: –Måle signalstyrke (konsentrasjon) når en bestemt forbindelse passerer detektoren Kvanti- fisering

15 Slide 15 ForbehandlingEkstraksjonOpprensing Omdanning Oppkonsen- trering Separasjon og deteksjon Kvantifi- sering/ Tolkning/ kontroll Resultat Sammenlikne signalstyrken med en referanse med kjent konsentrasjon •Diesel/fyringsolje •n-alkanstandard

16 Slide 16 ”0.37 mg/kg  20%” Usikkerhet: Område der ”sann” verdi med stor sannsynlighet er innenfor. Flere muligheter: 1.+/- 2*RSD (Anbefales! Gir konfidensinterval på 95%) 2.+/- Standard avvik 3.+/- Relativt standard avvik (RSD) Resultater

17 Slide 17 ”< 0.1 mg/kg” - ”Deteksjonsgrense” Deteksjonsgrense: • Laveste nivå et signal kan registreres over bakgrunn • Definisjon: 3*Bakgrunn Rapporteringsgrense: • Laveste nivå man med sikkerhet kan angi konsentrasjon • Ca. 10*Bakgrunn

18 Slide 18 Analysetid •Standard analysetid: 5–10 virkedager •Ekspressanalyser: 1-3 dager avh. av analysetype –Begrenset kapasitet –Dyrere •Tips: Billigere å kartlegge på forhånd til standard analysetid enn underveis med ekspress. Takk for meg!


Laste ned ppt "ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES Environmental Division Prøvetaking og analyse av bygningsmaterialer Torgeir Rødsand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google