Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av prosjektet: ”Nasjonal standard for gradering og skilting av turløyper” Bergen, 14.februar 2011 Prosjektleder Ingrid Solberg Sætre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av prosjektet: ”Nasjonal standard for gradering og skilting av turløyper” Bergen, 14.februar 2011 Prosjektleder Ingrid Solberg Sætre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av prosjektet: ”Nasjonal standard for gradering og skilting av turløyper” Bergen, 14.februar 2011 Prosjektleder Ingrid Solberg Sætre

2 www.fjellturisme.no Visjon : Gjøre fjellturismen til en lønnsom, helårig næringsvirksomhet med høy attraksjonskraft i utvalgte internasjonale turistmarkeder. Overordnet mål: Etablere en varig fjellturismeklynge med fokus på innovasjon og internasjonalt orientert sommerturisme + Trysil & Norefjell

3 www.fjellturisme.no Analyse: Fjellturismen i regionen – en råvareeksportør! Dette tilbyr viDette ønsker kundene!

4 www.fjellturisme.no Analyse: Norske fjellopplevelser – utviklet for nordmenn!

5 www.fjellturisme.no Systemet manglet i fjellet •Våre konkurrentland skilter godt, og fjelldestinasjonene ville lage og teste et norsk system som ligner •For det destinasjonsnære og ”kommersielle” løypenett som ikke inngår i det tradisjonelle DNT-nettverket (komplementært) •Gode erfaringer fra gradering av alpinbakker •Valgte et praktisk verktøy med utg. punkt i internasjonal standard

6 www.fjellturisme.no Hvorfor satse på merking og gradering? •Tilrettelegge for gode naturopplevelser for alle! •Hjelpe brukerne til å velge hensiktsmessige turer ut ifra egne forutsetninger (viktig for gleden ved turen!) •Tilrettelegger for styrt ferdsel i nærområdene til destinasjonene (vern, miljø, lokale hensyn) •Godt planleggingsverktøy for å sikre et nettverk av varierte stier som ledd i å styrke attraktiviteten til en destinasjon eller et naturområde

7 www.fjellturisme.no HVOR VAR IFT FOR Å LÆRE PÅ 5 ÅR? •2004: Østerrike/Sveits, med Swiss National Park •2005: Åre, Sverige •2006: Rocky Mountains, Canada med Banff National Park •2007: Sørøya, New Zealand med Mount Cook National Park •2008: Skottland med Loch Lomond & Trossachs National Park og Cairngorms National Park •2008: Syd-Tyrol med Parco Nazionale Dello Stelvio •2009: Colorado, USA med Rocky Mountains National Park

8 www.fjellturisme.no Eksempel fra Naturns i Syd-Tyrol: ”Alpine Well-Fit- Parctours” hvor tema er Helse & livsstil

9 www.fjellturisme.no

10 Felles standarder for merking, gradering og skilting av turløyper - skaper et mangfold av opplevelser med ulik grad av tilrettelegging i terrenget

11 www.fjellturisme.no IFT malen sprer seg nasjonalt •Hemsedal –Valdres Destinasjon –Valdres Natur og kulturpark – Kvam Herad – Vinje kommune – Rauland turistkontor –Kåfjord kommune – Reisemål Sunnfjord – Åmot kommune – Birkebeinerrennet – Halsa kommune – Valsøybotn utvikling – Tynset utmarkslag – Vingelen Næringsselskap – Osen fiskeadministrasjon – Ulvik landskapspark – Kvinnherad kommune – Vegglifjell utvikling – Turistkontoret Rødberg – Synnfjell utvikling – Hosteland idrettslag – Hurum kommune – Bymarkas venner Namsos – Fjon i.l Masfjordnes – Lavangen fjellvandrelag – Gaupene bygdelag – Grong Røde kors - Herand Landskapspark – Hovden ferie – Høgevarde – Kistefos skoger - Kvam fjellheiser – Lenningen løypelag – Nor og Uvdal Næringsselskap – Namdal turlag – Nærøyfjorden Verdensarvpark – Odda kommune – Sirdalsferie – Tyin og Filefjell turløyper – Valsøybotn Utvikling – Vesterålen turlag – •+++++++++++++++ de som ikke har bestilt av Asker Produkt

12 www.fjellturisme.no

13 Organisering •Innovativ Fjellturisme AS gjennomfører prosjektet på vegne av Innovasjon Norge. •Prosjektansvarlig (PA): –Innovativ Fjellturisme AS v/daglig leder Kjell-Gunnar Dahle –Overordnet totalansvar for prosjektet •Prosjektleder (PL) –Ingrid Solberg Sætre, fra Drivkraften AS er engasjert som PL –Ansvar for den operative gjennomføringen •For aktiviteter i HA4 er det en referansegruppe bestående av: –Haaken ChristensenInnovasjon Norge –Anne Mari Aamelfot HjelleDNT –Anne-Mari PlankeDNT –Kaia Finne/Helene Ødven NCE Tourism Fjord Norway/Bergen Turlag –Elisabeth MüllerNord-norsk Reiseliv –Oddbjørn DahlFjellNorge/Oppland FK

14 www.fjellturisme.no •Prosjektet går over 2 år, med oppstart i januar 2011. •Prosjektets midler skal ikke brukes til fysiske investeringer i skiltmateriell. •Prosjektets budsjett er på totalt NOK 1,2 mill over 2 år. Innovasjon Norge støtter prosjektet med NOK 600.000. Øvrig finansiering er deltaker- avgifter og egeninnsats/timer. Rammer

15 www.fjellturisme.no Formål Prosjektet skal være oppstarten på arbeidet med å implementere en felles nasjonal mal for merking og gradering av bl.a sykkel-, vandre- og langrennsløyper. Prosjektet skal bidra til at Norge kan framstå mer helhetlig som reisemål og dermed også skape bedre opplevelser for de reisende.

16 www.fjellturisme.no Prosjektmål •Skape en felles forståelse i alle landets fylker og kommuner/ destinasjoner om behovet for en felles standard for merking og gradering. •Bidra til at standarden blir synliggjort overfor sluttbrukerne. –Både ovenfor turister, hyttefolk og lokalbefolkningen. •Bidra til å implementere standarden i de kommunene/ destinasjonene som ønsker det, gjennom innføring og opplæring i bruk av standarden, og ved å vise til gode eksempler på finansierings- og vedlikeholdsmodeller. –Det er et mål at ved prosjektets avslutning skal minimum 15 av våre 30 største vandredestinasjoner ha tatt i bruk malen eller vedtatt implementering med framdriftsplan. •Etablere et system for vedlikehold og videreutvikling av standarden.

17 www.fjellturisme.no Aktivitetsplan med 4 hovedaktiviteter HA 1: Prosjektledelse HA 2: Informasjonsarbeid/innsalg HA 3: Utrulling av standarden HA 4: Videreutvikling av standarden

18 www.fjellturisme.no Deltakere på nasjonalt oppstartsmøte 20. januar •Direktoratet for Naturforvaltning* Skiforeningen •Fjellstyresambandet* Innovasjon Norge •Friluftsrådenes Landsforbund* Innovativ Fjellturisme •Miljøverndepartementet* Den Norske Turistforening •Norges SkogeierforbundFjellNorge/Oppland FK •Statens KartverkNCE Tourism FjordNorway •StatskogNordnorsk Reiseliv Invitert/engasjert, men kunne ikke møte: •FriFo •Nasjonale Turistveier •Norskog •Norges Bondelag •Nærings- og Handelsdepartementet

19 www.fjellturisme.no Nasjonale Turistveger ønsker prosjektet velkommen! Statens vegvesen/Nasjonale turistveger er svært interessert i at det blir laget en nasjonal standard for merking og gradering av såkalt destinasjonsnære turløyper. Slike turløyper finnes og flere vil bli etablert langs Nasjonale turistveger. Det er vertskommuner, destinasjonsselskaper eller turistbedrifter som er ansvarlig for å gjennomføre og vedlikeholde slike turstier. SVV/NT kan ta ansvar for skilting fra veg og i en del tilfeller etablering/utbedring av parkeringsplasser og startinformasjon når slike stier kvalitetsmessig og opplevelsesmessig stemmer med turistvegsatsingens ambisjoner og formål. Ut fra denne ansvars- og rollefordelingen og våre ressurser, kan vi dessverre ikke prioritere deltakelse i dette prosjektarbeidet, men vi kan bidra med eksempler på tiltak som er gjort langs Nasjonale turistveger og annen informasjon på forespørsel. Jan Andresen, Seksjonsleder, Statens vegvesen, Turistvegseksjonen

20 www.fjellturisme.no

21 Hemsedal Topp 20 – et konsept med suksess! •Vandreprogrammet er Hemsedals mest populære sommeraktivitet. •Introdusert sommeren 2006 og det første vandreprogrammet som ble skiltet, merket og gradert etter ny mal utviklet av Innovativ Fjellturisme. •Sommeren 2010 gikk 24.137 personer fra hele 38 nasjoner til topps og skrev seg inn i toppturbøkene på de 20 fjelltoppene som utgjør Topp 20 programmet. Av disse er godt 19.000 nordmenn og rundt 5.000 utenlandske gjester.

22 www.fjellturisme.no Erfaringer fra Hemsedal Topp 20 •Alle de 20 toppturene samt 21 andre turstiger i Hemsedal er nå skiltet, merket og gradert fra lette grønne og blå turer til mer krevende røde og sorte turer. •I Hemsedal er også 240 km sykkelruter og 120 maskinpreparerte langrennsløyper skiltet og gradert etter den nye malen. •Både int. turister, hyttefolk og lokalbefolkningen er brukere. •Overraskende mange nordmenn bruker tilbudet. •Utlendinger og småbarnsfamilier dominerer de grønne og blå turene, mens nordmenn dominerer de røde og sorte. •Gir gjenkjøp – gjester kommer tilbake for å ”få alle 20”.

23 www.fjellturisme.no Helhetlig konseptutvikling!

24 www.fjellturisme.no Populær formidling av praktisk erfaring – her under Fjellturismekonferansen 2009 Produkttesting - Veslehødn 1.300 moh (rød tur = middels krevende)

25 www.fjellturisme.no Innovativ Fjellturisme er et Arena-prosjekt Tilrettelegging må gjerne være enkel – eks. fra Hovden

26 www.fjellturisme.no Infoskilt og turløyper i Rjukan er populært! •”I det siste er noen få skilt plassert med mye viktig informasjon for turister og besøkende.” •Fra Fotomotivundersøkelsen, HiT 2009

27 www.fjellturisme.no Vedlikehold er viktig! •”Infotafel” •”Gute idee. Leider oft nicht mehr lesbar..”

28 www.fjellturisme.no Innovativ Fjellturisme er et Arena-prosjekt Skilting må haldast ved like

29 www.fjellturisme.no Vrådal har landets første ”Nordic Walking” løypenett, men…..…… ”Gir uttrykk for det skjemmende ved en container rett ved infoskiltet for Nordic Walking.”

30 www.fjellturisme.no Gode, felles startpunkt - Case ”Gvepseborg” Det nasjonale graderings- og skiltprosjektet har valgt Gvepseborg på Rjukan som et praktisk case og et eksempel på skilting av startpunkt og turløyper der de ulike skilt- og merketypene blir sett i system og fungerer sammen. Slik kan det nasjonale prosjektet dra nytte av å jobbe med et konkret eksempel sammen med prosjektet Vidda Vinn og DNT (lokalt/regionalt), og Vidda Vinn kan få tilgang til kompetanse på dette området. Skilt ved eit stikryss på Gvepseborg. DNT-skilt på ei side av vegen, IFT og lokale på den andre sida.

31 www.fjellturisme.no Aktivitetsplan med 4 hovedaktiviteter HA 1: Prosjektledelse HA 2: Informasjonsarbeid/innsalg HA 3: Utrulling av standarden HA 4: Videreutvikling av standarden

32 www.fjellturisme.no HA 2: Informasjonsarbeid/innsalg •Standarden er/blir tatt i bruk på nærmere 70 steder rundt om i Norge. Det er likevel et betydelig antall kommuner/destinasjoner igjen før vi kan si at malen er ”nasjonal”. •Innsalgsarbeidet skal i første rekke skje mot regionene/fylkene (kontaktpunkter via FK og IN) og kommuner/destinasjonsselskaper •Innsalgsarbeidet starter gjennom informasjonsmøter/korte foredrag om standarden, bakgrunnen for den og presentasjon av det nasjonale prosjektet. •Møtene støttes av generelle informasjonstiltak som hjemmeside, pressearbeid, nyhetsbrev via mailinglister.

33 www.fjellturisme.no HA 3: Utrulling av standarden •Skape gjennomslag for standarden ved at de største og viktigste reiselivs- destinasjonene tar den i bruk. •I første rekke utviklet med tanke på å strukturere tema-tilbud for internasjonale gjester, men er velegnet for norske turister, hyttefolk og kommunens egne innbyggere, både i et reiselivs- og et folkehelseperspektiv. •Utrullingen tilpasses regionale/lokale behov, men utgangspunkt i 2-trinns rakett: 1.dagskurs/seminar (presentasjon av malen, eksempler, erfaring) 2.praktisk veiledning i terrenget –”felt-korps” søkes!

34 www.fjellturisme.no

35 Eksempler på elementer i systemet •”Skiltkiosk” på naturlige startsteder •Informasjonstavler underveis •Retnings og graderingsskilt •Varder/merker

36 www.fjellturisme.no Merking og gradering •Symboler med gradering: –Vandring, stisykling og langrenn basert på felles system –Utforsykling (heisbasert) krever eget system og flere varselskilt •Symboler uten gradering: –Truging, riding og fiske •og senere strand, leirplass, båndtvang, severdigheter, handicap/rullestol

37 www.fjellturisme.no Eksempler på symboler…

38 www.fjellturisme.no HA 4: Videreutvikling av standarden •For å være et aktuelt og nyttig verktøy, må vi oppdatere IFT- versjonen fra 2006. –Prosjektet har fått MANGE innspill allerede, ikke minst fra vest! •Å foreta naturlige prioriteringer og avgrensninger er viktig. •Det vil være behov for å følge med på den teknologiske utviklingen, finne fram nye og gode ideer, lage god veiledning/eksempelsamlinger, følge med på og synliggjøre de gode finansieringsløsningene, sørge for oversettelser til aktuelle språk, foreta markeds- og brukerundersøkelser, produksjon av nye CD-er osv.

39 www.fjellturisme.no Ha 4: Prinsipper for videreutvikling For å sikre hensiktsmessig arbeidsform og rett prioriteringer av innspill sett i forhold til prosjektets mandat og rammer har referansegruppa i det nasjonale prosjektet blitt enige om følgende prinsipper: •Videreutvikling som er av generell art prioriteres •Videreutvikling knyttet til vandring prioriteres •Videreutvikling knyttet til fargeblindhet/svaksynte etc. sees i sammenheng med nasjonalt arbeid for universell utforming (dette forventes ferdig før sommeren) •Videreutvikling knyttet til andre aktiviteter enn vandring prioriteres ikke første halvår, men innspill formidles til Innovasjon Norge Reiseliv v/temaansvarlig som ser på mulige løsninger (produktgrupper/arbeidsgrupper med egne rammer)

40 www.fjellturisme.no Ha 4) Videreutvikling - fremdriftsplan HvaHvemNår Vurdere alle innspill forløpende Referansegruppa på mail og telefonfeb-mars NCE Tourism FjordNorway innspill spesielt Styringsgruppa for Vestlandet1. feb DNT innspill spesieltDNT sentralt, Ingrid og Haaken/IN3. mars SykkelDNT, Nasjonale aktører: STIN. Statens Vegvesen, NOTS InnovasjonNorge ++ 3. mars Vedta revidert standardMøte i referanse-gruppa31. mars Ferdigstille og distribuere revidert standard Prosjektledelsen15. april * Vurderes eget møte i mai med NCE, IN og Nasjonalt prosjekt med fokus på sykling, padling, topptur.

41 www.fjellturisme.no Viktige fellesgoder for reiselivet • Vertskapsfunksjoner (turistinfo, kart, skilt, guider, mm.) • Badeplasser, og rene/ryddige strender • Sykkelstier, tur- og skiløyper • Naturbaserte utsiktspunkter og attraksjoner • Forskjønnelse, estetikk og arrangementer • Internbusser, skibusser • Tilrettelegging for møter med lokal kultur • Kompetanse- og kvalitetsforbedringer • Enkle aktiviteter som ikke er lønnsomme

42 www.fjellturisme.no Eksempel fra Tinn/Vinje Om merking og skilting av stigane på Rauland: Turstigar sommar 90 km •I.L. Dyre Vaa oppdaterer og har inntekter av turkart •Årleg vedlikehald (rydding, merking) = ca 7 dagars arbeid •Utført av ildsjeler i I.L. Dyre Vaa •Rauland Turist koordinerer •Vinje kommune finansierer (KRAV om bruk av IFT malen) 90 km med Innovativ Fjellturisme - skilting: •Materialkostnader (skilt, tavler, kart, merkeklossar, fundament osv): 285.000 •Arbeid (oppsetjing av skilt, utforming av kart osv): 37.000 •Løn til prosjektleiar kjem i tillegg

43 www.fjellturisme.no Steg for steg mot bedre merking, gradering, skilting & større opplevelser •Konseptuering og tilrettelegging for ulike målgrupper •Maler tilgjengelig uten kostnader – www.fjellturisme.nowww.fjellturisme.no •Alle fri til å velge leverandør av skilt •Søke finansiering lokalt/regionalt •Grunneieravklaringer •Kunnskap om fysisk tilrettelegging •Vedlikehold må til –Dugnadsarbeid og fadderordninger

44 www.fjellturisme.no Kontaktinfo: Kjell Gunnar DahleIngrid Solberg Sætre ProsjektansvarligProsjektleder kjell-gunnar@fjellturisme.noingrid@fjellturisme.no www.fjellturisme.no

45 Priseksempel fra Asker produkt •Skilt med 1 tekstlinje – pil – km og piktogram kr 355,- •---------- 2 ---------------------------------------- kr 404,- •Informasjonstavle A4 kr 790,- •---------------------- A3 kr 1031,- •Tavle 50 x 70 cm ”Vassenden” kr 1400,- –Alle priser er eks moms og frakt.

46 www.fjellturisme.no Type tilrettelegging avhenger av målgruppen •Vanlige flatlandseuropeere? •Norske ”fjellrever” på tur? •Frisksportere på ferie? •”Nerder” på en aktivitet/hobby? •Naturromantikere? •Miljøbevisste nysgjerrige? •Folk med nedsatt førlighet? •Type tur? –På egenhånd? –Med guide? –Sammen med andre?

47 www.fjellturisme.no Å tenke opplevelsesproduksjon i utvidet forstand •Hvor legges rasteplasser, info-tavler, start/stoppsted, utsiktspunkt, servicefunksjoner? •Hva med ulike solforhold på døgnet/sesongen? •Hva med variasjon av vegetasjon, naturelement gjennom året? •Det kan være kort fra klimaks til anti-klimaks


Laste ned ppt "Presentasjon av prosjektet: ”Nasjonal standard for gradering og skilting av turløyper” Bergen, 14.februar 2011 Prosjektleder Ingrid Solberg Sætre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google