Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valdres Destinasjon AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valdres Destinasjon AS"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Valdres Destinasjon AS

3 Visjon ”Valdres Destinasjon skal være et verktøy for at Valdres blir den ledende helårs- destinasjonen i Norge” Visjonen er grunnmuren i alt vi gjør!

4 Organisasjonens historikk
1888 Stifting 1933 Forsøk på å stifte felles Turisttrafikkomitè for Vest-Oppland som motvekt til Vestnorske Turisttrafikkomitè - realitet først i 1965 1960-tallet Første helårsansatte turistsjef Land-kommunene gikk ut i protest mot satsingen på E-68 Omorgansiering det offentlige kom inn Omorganisering Skiftende rammer fra det offentlige (fylket) styrer utviklingen mot sentralisering Etablering av fylkesdekkende Oppland Reiseliv 1997 Omorganisering Desentralisering ved etablering av dest.selsk. i Valdres (fylkeskomm. Infrastrukturmidler) RVJ ble et AS Målsetting om felles markedsføring regionalt finansiert av dest.selsk. (Hana-modellen) 2003 Omorganisering Felles regional administrasjon gjennom prosjekt 2006 Valdres Destinasjon AS

5 Reiselivets organisering fra 2006
Valdres Destinasjon AS ”Verktøy for næringen” Fokus på å være næringens redskap. Oppgaver i tråd med etterspørsel fra næringen.

6 Eierfordeling/aksjeinnskudd
Destinasjons-selskap: Eierandel Innskudd aksjekapital Sør-Valdres Utvikling BA 17 % Destinasjon Midt-Valdres AS 33 % Beitostølen Utvikling BA Filefjell Reiseliv AS Etnedal kom inn i 2009.

7 Eiere/ medlemmer Ca. 180 bedrifter betaler næringsbidrag
Ca. 80 er overnattingsbedrifter Resterende bedrifter er fra nesten alle næringer der turisme og hytter er viktig Men mange gratispassasjerer

8 Finansiering (09) Medlemmene 1 mill Kommunene 2,1 mill
Fylkeskommunen 1,5 mill (infrastruktur, stier/sykkel, web, internasj.markedsføring) Innovasjon Norge (fellesgode) DA (siste år 09) VNK (fellesgode, stier, festivalkontor)

9 Styret Består av 6 medlemmer fra næringslivet.
4 er valgt fra eierselskapene og 2 er fritt valgt

10 Ansatte Daglig leder/ administrasjon Prosjekt- og områdeansvarlige
1 ansatt for trafikkskapende arbeid / Avinor Valdres Turistkontor Lærling

11 Valdres “Norges ledende helårsdestinasjon”
Valdres kjennetegnes ved; Mangfold og variasjon, året rundt Natur- og kulturopplevelser

12 Valdres Destinasjons virkeområder
Turistinformasjon Produktutvikling Markedsføring

13 Turistinformasjon Valdres Turistkontor, Fagernes
Driften av turistkontorene på Beitostølen og Filefjell er satt ut på oppdrag Beitostølen Filefjell Bagn (sesong)

14 Produktutvikling ”Valdres Rundt” – til fots, på ski eller sykkel
Langsiktig satsing fra Produkter som Valdres skal bli best på Skilting og tilrettelegging av løyper og stier: Turløyper vinter Valdres Rundt – utvikling Etablering og samarbeid med løypelag Nasjonal pilot fellesgodefinansiering Sykkel Sykkel-web Vandring/Turstier Samarbeid med kommunene og VNK

15 Reiseliv

16

17

18 Markedsføring Områdeprofilering Kataloger Kampanjer
Internett ( /Reiseliv) Tellus Messer/Arrangementer Media og press Kataloger Sommer/Vinte Kampanjer Innovasjon Norge Norske Spor Fjellnorge - Fjordnorge

19 Kommunikasjon Lokalpresse Magasin Annonser Lokalradio Brosjyre Velforeninger – Hytteaviser Internett – reiseliv - regionalt – kommunalt Sosiale media Matrikkelen – Eiendomsregisteret (GAB)

20

21 - et kompetanseprogram for
”service” personale i Valdres

22 Valdres Natur- og Kulturpark
Valdres Destinasjon AS Valdres Matforum BA Valdreskvalitet BA

23 Målet med Valdresvert-kursene
Bidra til å underbygge kvalitet og markedsføre merkevaren Valdres Ved å Informere, motivere og gi mer kunnskap til alle som jobber med service i Valdres. Bedre samarbeidet og nettverk på tvers av næringene Bedre utnytte hverandres kompetanse/ressurser. For å Øke omsetning, servicegrad og inntjening for den enkelte Styrke Valdres som arbeids-, bo - og serviceregion

24


Laste ned ppt "Valdres Destinasjon AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google