Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valdres Destinasjon AS Visjon  ” Valdres Destinasjon skal være et verktøy for at Valdres blir den ledende helårs- destinasjonen i Norge ”  Visjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valdres Destinasjon AS Visjon  ” Valdres Destinasjon skal være et verktøy for at Valdres blir den ledende helårs- destinasjonen i Norge ”  Visjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Valdres Destinasjon AS

3 Visjon  ” Valdres Destinasjon skal være et verktøy for at Valdres blir den ledende helårs- destinasjonen i Norge ”  Visjonen er grunnmuren i alt vi gjør!

4 Organisasjonens historikk  1888 Stifting  1933 Forsøk på å stifte felles Turisttrafikkomitè for Vest-Oppland som motvekt til Vestnorske Turisttrafikkomitè - realitet først i 1965  1960-tallet  Første helårsansatte turistsjef  Land-kommunene gikk ut i protest mot satsingen på E-68  1960-70 Omorgansiering  det offentlige kom inn  1970-80 Omorganisering  Skiftende rammer fra det offentlige (fylket) styrer utviklingen mot sentralisering  1980-90 Etablering av fylkesdekkende Oppland Reiseliv  1997 Omorganisering  Desentralisering ved etablering av dest.selsk. i Valdres (fylkeskomm. Infrastrukturmidler)  RVJ ble et AS  Målsetting om felles markedsføring regionalt finansiert av dest.selsk. (Hana-modellen)  2003 Omorganisering  Felles regional administrasjon gjennom prosjekt  2006 Valdres Destinasjon AS

5 Reiselivets organisering fra 2006 Valdres Destinasjon AS ”Verktøy for næringen” Fokus på å være næringens redskap. Oppgaver i tråd med etterspørsel fra næringen.

6 Eierfordeling/aksjeinnskudd Destinasjons- selskap: Eierandel Innskudd aksjekapital Sør-Valdres Utvikling BA 17 %119.000 Destinasjon Midt-Valdres AS 33 %231.000 Beitostølen Utvikling BA 33 %231.000 Filefjell Reiseliv AS 17 %119.000 Etnedal kom inn i 2009.

7 Eiere/ medlemmer  Ca. 180 bedrifter betaler næringsbidrag  Ca. 80 er overnattingsbedrifter  Resterende bedrifter er fra nesten alle næringer der turisme og hytter er viktig  Men mange gratispassasjerer

8 Finansiering (09)  Medlemmene 1 mill  Kommunene 2,1 mill  Fylkeskommunen 1,5 mill (infrastruktur, stier/sykkel, web, internasj.markedsføring)  Innovasjon Norge 500.000 (fellesgode)  DA 700.000 (siste år 09)  VNK 650.000 (fellesgode, stier, festivalkontor)

9 Styret  Består av 6 medlemmer fra næringslivet.  4 er valgt fra eierselskapene og 2 er fritt valgt

10 Ansatte  Daglig leder/ administrasjon  1 ansatt  Prosjekt- og områdeansvarlige  2 ansatte  1 ansatt for trafikkskapende arbeid / Avinor  Valdres Turistkontor  2 ansatte  Lærling  1 ansatt

11 Valdres “Norges ledende helårsdestinasjon”  Valdres kjennetegnes ved;  Mangfold og variasjon, året rundt  Natur- og kulturopplevelser

12 Valdres Destinasjons virkeområder  Turistinformasjon  Produktutvikling  Markedsføring

13 Turistinformasjon  Valdres Turistkontor, Fagernes  Driften av turistkontorene på Beitostølen og Filefjell er satt ut på oppdrag  Beitostølen  Filefjell  Bagn (sesong)

14 Produktutvikling  ” Valdres Rundt” – til fots, på ski eller sykkel  Langsiktig satsing fra 2002. Produkter som Valdres skal bli best på  Skilting og tilrettelegging av løyper og stier: – Turløyper vinter  Valdres Rundt – utvikling  Etablering og samarbeid med løypelag  Nasjonal pilot fellesgodefinansiering – Sykkel  Valdres Rundt – utvikling  Sykkel-web – Vandring/Turstier  Samarbeid med kommunene og VNK

15 Reiseliv

16

17

18 Markedsføring  Områdeprofilering  Internett (www.valdres.no /Reiseliv) Tellus www.valdres.no  www.fjellnorge.no www.fjellnorge.no  Messer/Arrangementer  Media og press  Kataloger  Sommer/Vinte  Kampanjer  Innovasjon Norge  Norske Spor  Fjellnorge - Fjordnorge

19 Kommunikasjon Lokalpresse Magasin Annonser Lokalradio Brosjyre Velforeninger – Hytteaviser Internett – reiseliv - regionalt – kommunalt Sosiale media Matrikkelen – Eiendomsregisteret (GAB) Matrikkelen – Eiendomsregisteret (GAB)

20  www.valdres.no/reiseliv www.valdres.no/reiseliv

21 - et kompetanseprogram for ”service” personale i Valdres

22 Valdres Natur- og Kulturpark Valdres Destinasjon AS Valdres Matforum BA Valdreskvalitet BA

23 Målet med Valdresvert-kursene  Bidra til å underbygge kvalitet og markedsføre merkevaren Valdres  Ved å  Informere, motivere og gi mer kunnskap til alle som jobber med service i Valdres.  Bedre samarbeidet og nettverk på tvers av næringene  Bedre utnytte hverandres kompetanse/ressurser.  For å  Øke omsetning, servicegrad og inntjening for den enkelte  Styrke Valdres som arbeids-, bo - og  serviceregion

24


Laste ned ppt "Valdres Destinasjon AS Visjon  ” Valdres Destinasjon skal være et verktøy for at Valdres blir den ledende helårs- destinasjonen i Norge ”  Visjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google