Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 Innovativ Fjellturisme – bakgrunn for egne meninger DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 Innovativ Fjellturisme – bakgrunn for egne meninger DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 Innovativ Fjellturisme – bakgrunn for egne meninger DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle Oslo, 18/3-10

2 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 www.fjellturisme.no SYV DESTINASJONER RUNDT HARDANGERVIDDA

3 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 www.fjellturisme.no HOVEDPROSJEKTET 2004 - 2009 Visjon: Gjøre fjellturismen til en lønnsom, helårig næringsvirksomhet med høy attraksjonskraft i utvalgte internasjonale turistmarkeder. Overordnet mål: Etablere en varig fjellturismeklynge med fokus på innovasjon og internasjonalt orientert sommerturisme. 4 strategiområder: 1. Kompetanse og nettverk 2. Produktutv. og entreprenørskap 3. Konseptuering, pakking og salg 4. Rammebetingelser

4 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 www.fjellturisme.no Satsing på enkeltgründere Satsing på SAMSKAPING, innovasjon i nettverk og klynger. KLYNGEUTVIKLING Viktig og nyttig? If you want to travel fast, travel alone. If you want to travel far, travel together.

5 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 www.fjellturisme.no SENTRALE AKTØRER •7 destinasjonsselskaper •17 næringsselskaper med prosjektansvar •550 bedrifter indirekte og direkte involvert •7 kommuner •12 offentlige utviklingsaktører •12 FoU-aktører •16 rådgivnings- og andre miljøer •5 andre ARENA-prosjekter •75 medlemmer i prosessledelsen

6 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 www.fjellturisme.no Nye samarbeidsrelasjoner 88% har utviklet nye samarb. relasjoner

7 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 www.fjellturisme.no Effekter ift innovasjonsfokus

8 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 www.fjellturisme.no HVOR HAR VI VÆRT PÅ 5 ÅR? •2004: Østerrike/Sveits, med Swiss National Park •2005: Åre, Sverige •2006: Rocky Mountains, Canada med Banff National Park •2007: Zakopane, Polen •2007: Sørøya, New Zealand med Mount Cook National Park •2008: Skottland med Loch Lomond & Trossachs National Park og Cairngorms National Park •2008: Syd-Tyrol med Parco Nazionale Dello Stelvio •2009: Colorado, USA med Rocky Mountains National Park 300 deltakere på studieturer 1600 deltakere på Fjellturisme- konferanser

9 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 www.fjellturisme.no HVA HAR VI SKAPT PÅ 5 ÅR? •Felles forståelse i de sju destinasjonene for utfordringer og muligheter som finnes. •Trygghet på tvers av kommunegrensene både innenfor næringen og det offentlige. •Et betydelig innovasjonsmiljø som aksepterer og respekterer forskning- og utviklingsmiljøene (FoU) som viktige premissleverandører. •Et administrativt-faglig nettverk mellom de sju kommunene som vil ha stor betydning for den framtidige reiselivsutviklingen. •Verktøy som har bidratt til produktutvikling både i klyngen og på nasjonalt nivå.

10 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 www.fjellturisme.no HVA HAR VI LÆRT PÅ 5 ÅR? •Vi trenger jevnlig markedskunnskap, og vi trenger kunnskap om hva vi gjør med den i praksis. •Vi må forene/spisse markedsressursene over næringsgrensene •Vi har minst like gode naturgitte forutsetninger, men er langt dårligere enn konkurrentene i kommersialiseringen av dem. Ikke minst gjelder det i verneområdene våre. •Alle vinnerne har sterke destinasjonsselskaper og et tett samarbeid offentlig/næring •Vi må tenke større regioner og komplementære ferdigheter •Styrking av de sterkeste aktivitetstilbyderne •6 år gammel klynge som fortsatt er et spedbarn

11 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 www.fjellturisme.no NASJONALE FOTAVTRYKK •Skilt- og graderingsmal for sti og løyper •Kurs i opplevelsesproduksjon •Modeller for bedre rammebetingelser i fjellturismen (Destinasjon Geilo og Hol kommune har trukket seg fra Nasjonal pilot fellesgodefinansiering) •Inspirasjon til økt sykkelsatsing på destinasjonene •Tinn og Vinje kommuner: ”Vidda Vinn” i Verdiskapingsprogrammet for naturarven •Hemsedal Turistkontor: Kåret til årets reiselivsinnovatør 2008 •Høve Støtt på Geilo: Nominert til reiselivsprisen 2009

12 Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 www.fjellturisme.no HVORFOR NASJONAL STANDARD F0R MERKING OG GRADERING AV TURLØYPER? •Tilrettelegge for gode naturopplevelser for alle •Hjelpe brukerne til å velge hensiktsmessige turer ut ifra egne forutsetninger (viktig for gleden ved turen!) •Tilrettelegge for styrt ferdsel i nærområdene til destinasjonene (vern, miljø, lokale hensyn) •Godt planleggingsverktøy for å sikre et nettverk av varierte stier som ledd i å styrke attraktiviteten til en destinasjon eller et naturområde


Laste ned ppt "Innovativ Fjellturisme – et prosjekt i Arena-programmet, 2004-2008 Innovativ Fjellturisme – bakgrunn for egne meninger DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google