Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tinnitusundersøkelsen 2008 Presentasjon av funn Steinar Birkeland, HLF September 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tinnitusundersøkelsen 2008 Presentasjon av funn Steinar Birkeland, HLF September 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tinnitusundersøkelsen 2008 Presentasjon av funn Steinar Birkeland, HLF September 2008

2 Bakgrunn for studien •2005: Rapporten Behandlingstilbud for tinnitusrammede; –Bredt sammensatt arbeidsgruppe –Veldokumentert situasjonsbeskrivelse –Godt begrunnede forbedringsforslag •2006: Saksbehandling i Helsedepartementet og SHdir •2007: Helseforetakene får bra føringer i sine oppdragsdokument; –Tilgjengelighet etter behov- Fullverdig informasjon –Treffsikker diagnostisering- Individuell plan ved behov –Målrettet behandling- Pasientopplæring ved LMS –Helhetlig rehabiltering- Løpende kompetanseheving –”...skal sikre behandlings- og rehabiliteringstilbud til tinnitusrammede” •2008: De gode føringene opprettholdes, generelt og på tinnitus; –”...skal videreføre arbeidet med behandlings- og rehabiliteringstilbud til tinnitusrammede”

3 Fakta om studien •Formål: –Kartlegge tinnitustilbudet ved hørselssentralene i 2008 –Skal være mulig å gjenta studien for å måle tilbudsutviklingen –Få frem fakta til helsepolitisk påvirkning og faglig utvikling •Ansvarlig forsker: Cand. Sociol. Steinar Birkeland, HLF •Hørselsfaglig alliansepartner: Norsk audiografforbund •Kvalitetssikring: Involvering av alle sektorprofesjoner samt TU •Gjennomføring: –Metode: Elektronisk spørreskjema - Adressat: Ledende audiograf –Utvalg: 31 hørselssentraler - Tidsrom: Juni-august 2008 •Svarprosent: 64,5

4 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 4 1. Hvor mange årsverk har sentralen? 11-5 årsverk 26-10 årsverk 311-15 årsverk 416-20 årsverk 521-25 årsverk 6Vet ikke N Denne undersøkelsen18

5 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 5 2. Hvor mange NYE tinnituspasienter tar dere i mot årlig? 1Ingen 2Inntil 100 3Mellom 101 og 200 4Mellom 201 og 300 5Over 300 6Vet ikke N Denne undersøkelsen19

6 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 6 3. Hvor lang tid går det i gjennomsnitt fra dere mottar tinnitushenvisning til første konsultasjon? 1Under 1 mnd. 21-2 mnd. 33-4 mnd. 45-6 mnd. 57-8 mnd. 69-10 mnd. 711-12 mnd. 8Over ett år 9Vet ikke N Denne undersøkelsen19

7 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 7 4. Hva slags informasjonsmateriell gir dere tinnituspasientene? 1Ingenting 2Sentralens egen tinnitusbrosjyre/fold er 3HLFs tinnitusbrosjyrer 4Annet informasjonsmateriel l 5Vet ikke N Denne undersøkelsen19

8 5. Hva slags annet informasjonsmateriell er det tale om? •Ulike artikler av Jastreboff og Hazell om nevrofysiologisk forklaringsmodell og om hyperacusis. Kapittel om nevrofysiologisk forklaringsmodell fra SHdirs tinnitusrapport.Ulike artikler av Jastreboff og Hazell om nevrofysiologisk forklaringsmodell og om hyperacusis. Kapittel om nevrofysiologisk forklaringsmodell fra SHdirs tinnitusrapport. •Tinitus Frågor og svar Gruppeopplærings materiell.Tinitus Frågor og svar Gruppeopplærings materiell. •Landåsen, tinnitus utredning ved rehabiliteringsenterLandåsen, tinnitus utredning ved rehabiliteringsenter •Kopi av foredraget på power point, v/overlege Dag Sunde= Tinnitus/nevrofysiologisk modell/ nevrofysiologisk basert mestring.Kopi av foredraget på power point, v/overlege Dag Sunde= Tinnitus/nevrofysiologisk modell/ nevrofysiologisk basert mestring. •Info. om TRT.Info. om TRT. •Enkelte artikler fra internett. Materiale fra Ole Petter Tungland. Det avhenger av hva det blir spurt etter.Enkelte artikler fra internett. Materiale fra Ole Petter Tungland. Det avhenger av hva det blir spurt etter. •Tilbud om kursTilbud om kurs •Dette avhenger av den enkelte pasient og hvor "plaget" vedkommende er.Dette avhenger av den enkelte pasient og hvor "plaget" vedkommende er. •BOK OM KOGNITIV TERAPI AVSPENNINGSØVELSER/CDBOK OM KOGNITIV TERAPI AVSPENNINGSØVELSER/CD •Tinnituskurs i Molde og andre sentrale tilbudTinnituskurs i Molde og andre sentrale tilbud

9 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 9 6. Hva slags diagnostiseringsmetoder bruker dere ift. tinnituspasienter? 1Audiometri 2Tinnitusanalyse (Tonegenerator) 3MR 4Impedansemåling/St apediusrefleks 5Samtale med audiograf/ingeniør 6Samtale med ØNH- lege 7Andre metoder 8Vet ikke N Denne undersøkelsen19

10 7. Hvilke andre diagnostiseringsmetoder benytter dere? •Helt avhengig av anamnese. Vi forsøker å finne en årsakssammenheng.Helt avhengig av anamnese. Vi forsøker å finne en årsakssammenheng. •Taleaudiometri, ev. MR ved asymmetri. Ubehag noen ganger, men ikke regelmessig.Taleaudiometri, ev. MR ved asymmetri. Ubehag noen ganger, men ikke regelmessig. •MR hvis indikasjon BRA og TOAE av og tilMR hvis indikasjon BRA og TOAE av og til •Det er jeg som audiopedagog som har samtale med pasientene etter de har vært hos lege. De får også tilbud om hjelpemidler som pute eller lydgenerator. Hvis de kommer fra privatpraktiserende ØNH-lege er ventetiden under en måned.Det er jeg som audiopedagog som har samtale med pasientene etter de har vært hos lege. De får også tilbud om hjelpemidler som pute eller lydgenerator. Hvis de kommer fra privatpraktiserende ØNH-lege er ventetiden under en måned. •Ev ABR/ASSREv ABR/ASSR

11 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 11 8. Har sentralen rutiner for å gradere tinnituspasientenes plagegrad? 1Nei 2Ja 3Vet ikke N Denne undersøkelsen19

12 9. Hva slags gradering er det tale om? •Vi er 2 hørselsentraler som er sammenslått. Her hos oss har vi kun de med Tinnitus grad 1. De med tyngre plager delegeres til den andre hørselsentralen der det er Tinnitusklinikk.Vi er 2 hørselsentraler som er sammenslått. Her hos oss har vi kun de med Tinnitus grad 1. De med tyngre plager delegeres til den andre hørselsentralen der det er Tinnitusklinikk. •Vi bruker grad 1-3Vi bruker grad 1-3 •Vi bruker et tinnitusskjema som ikke graderer tinnitus. Vår gradering blir derfor i hht Klockhoffs gradering.Vi bruker et tinnitusskjema som ikke graderer tinnitus. Vår gradering blir derfor i hht Klockhoffs gradering. •Grad 1 – 3Grad 1 – 3 •Dersom pasienten ikke plages av tinnitussen,men hører den når han/hun lytter. Da tilbyr vi ikke tinnitussamtale,men info. kort om tinnitus (ufarlig), at der finnes hjelpmidler dersom det blir verre og at de kan ta kontakt.Dersom pasienten ikke plages av tinnitussen,men hører den når han/hun lytter. Da tilbyr vi ikke tinnitussamtale,men info. kort om tinnitus (ufarlig), at der finnes hjelpmidler dersom det blir verre og at de kan ta kontakt.

13 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 13 10. Kryss av hva sentralen tilbyr tinnituspasientene 1Høreapparat 2Lydgenerator 3Kurs/gruppe 4Audiologisk rådgivning 5Audiografkonsultasjo n 6Audioingeniørkonsult asjon 7ØNH- legekonsultasjon 8Adiopedagogkonsult asjon 9Fysioterapeutkonsult asjon 10Psykologkonsultasjo n 11Annet N Denne undersøkelsen19

14 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 14 11. Informerer dere tinnituspasientene om følgende? 1HLFs tinnitus- fylkeskontakter 2HLFs tinnitustelefon (T/M-linjen) 3HLFs hørselshjelpere 4HLFs lokallag 5HLFs hjemmeside (www.hlf.no) 6Kommunale hørselskontakter 7NAV Arbeidsrådgivningsk ontor N HLFs tinnitus-fylkeskontakter17 HLFs tinnitustelefon (T/M-linjen)19 HLFs hørselshjelpere16 HLFs lokallag17 HLFs hjemmeside (www.hlf.no)17 Kommunale hørselskontakter17 NAV Arbeidsrådgivningskontor16

15 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 15 11.1 HLFs tinnitus-fylkeskontakter 1Alltid 1 2Av og til 2 3Aldri 3 4Vet ikke N Denne undersøkelsen17

16 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 16 11.2 HLFs tinnitustelefon (T/M-linjen) 1Alltid 1 2Av og til 2 3Aldri 3 4Vet ikke N Denne undersøkelsen19

17 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 17 11.3 HLFs hørselshjelpere 1Alltid 1 2Av og til 2 3Aldri 3 4Vet ikke N Denne undersøkelsen16

18 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 18 11.4 HLFs lokallag 1Alltid 1 2Av og til 2 3Aldri 3 4Vet ikke N Denne undersøkelsen17

19 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 19 11.5 HLFs hjemmeside (www.hlf.no) 1Alltid 1 2Av og til 2 3Aldri 3 4Vet ikke N Denne undersøkelsen17

20 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 20 11.6 Kommunale hørselskontakter 1Alltid 1 2Av og til 2 3Aldri 3 4Vet ikke N Denne undersøkelsen17

21 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 21 11.7 NAV Arbeidsrådgivningskontor 1Alltid 1 2Av og til 2 3Aldri 3 4Vet ikke N Denne undersøkelsen16

22 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 22 12. Tilbyr dere tinnituspasienter oppfølging, f.eks. gjentatte konsultasjoner? 1Nei 2Ja 3Vet ikke N Denne undersøkelsen19

23 13. Hva slags oppfølging er det tale om? •Høreapparat/lydgenerator evt. videre til Tinnitusklinikken.Høreapparat/lydgenerator evt. videre til Tinnitusklinikken. •Fornyet konsultasjon eller to-dagers kurs (gruppe)Fornyet konsultasjon eller to-dagers kurs (gruppe) •Høreapparat, viderehenvisning til annen institusjon med mer kompetanse på tinnitus, LMS kurs om tinnitus.Høreapparat, viderehenvisning til annen institusjon med mer kompetanse på tinnitus, LMS kurs om tinnitus. •Utleveres lydgenerator(-er), gis det oppfølgende kontroller i forhold til disse. Utleveres høreapparater, følges disse opp på vanlig måte. Går pasientene inn i en individuell behandling, gis det oppfølgende samtaler hver 2-3 måned (eller etter behov) så lenge det er behov.Utleveres lydgenerator(-er), gis det oppfølgende kontroller i forhold til disse. Utleveres høreapparater, følges disse opp på vanlig måte. Går pasientene inn i en individuell behandling, gis det oppfølgende samtaler hver 2-3 måned (eller etter behov) så lenge det er behov. •Polikliniskkonsultasjon. Gruppeopplæring.Polikliniskkonsultasjon. Gruppeopplæring. •Oppfølging med utprøving av forskjellige høreapparater, tonegenerator, tinnituspute og samtale med audiograf.Oppfølging med utprøving av forskjellige høreapparater, tonegenerator, tinnituspute og samtale med audiograf. •Pas. får ktr. etter behov/ønske, både med tanke på gruppeundervisning og kurs. Teknisk oppfølging av audiograf.Pas. får ktr. etter behov/ønske, både med tanke på gruppeundervisning og kurs. Teknisk oppfølging av audiograf. •Kontroll v/utprøving av hjelpemidler. Pas.kan ta kontakt dersom ting blir verre, eller har spørsmål. Legen vurderer om de skal ha kontroll etter 1 år.Kontroll v/utprøving av hjelpemidler. Pas.kan ta kontakt dersom ting blir verre, eller har spørsmål. Legen vurderer om de skal ha kontroll etter 1 år.

24 14. Hva slags oppfølging er det tale om? •Tilpasning av høreapparat/tinnitusmasker og andre hørselstekniske hj.midler og nærmere samtale.Tilpasning av høreapparat/tinnitusmasker og andre hørselstekniske hj.midler og nærmere samtale. •Kurs, samtaler, tilpasning av hj.midler.Kurs, samtaler, tilpasning av hj.midler. •Oppfølgende samtale, justering av app. Vurdeing av effekt av tiltak og vurdere evt. andre tiltak.Oppfølgende samtale, justering av app. Vurdeing av effekt av tiltak og vurdere evt. andre tiltak. •Nye konsultasjoner, tilbud om hjelpemidler, kurs.Nye konsultasjoner, tilbud om hjelpemidler, kurs. •Gjentatte samtaler hvis pasienten ønsker det.Gjentatte samtaler hvis pasienten ønsker det. •Ev kontroller til lege eller audiograf.Ev kontroller til lege eller audiograf. •samtale, kartlegging mht videre tiltak: kurssamtale, kartlegging mht videre tiltak: kurs •Oppfølgingskonsultasjoner hos audiograf/ØNH lege etter behov. Enkelte får tilbud om mestringsgruppe. Henv. til fysioterapeut/psykomotorisk fysioterapeut, psykolog/psykiater.Oppfølgingskonsultasjoner hos audiograf/ØNH lege etter behov. Enkelte får tilbud om mestringsgruppe. Henv. til fysioterapeut/psykomotorisk fysioterapeut, psykolog/psykiater. •Henv. til kurs. oppf. av hjelpemiddelHenv. til kurs. oppf. av hjelpemiddel

25 15. Hvilke takstrefusjoner får dere utløst av tinnituspasientene som dere tar i mot? •G01, G03k ved test, G04h. Ved analyse: G04gG01, G03k ved test, G04h. Ved analyse: G04g •Vanlige polikliniske ut fra hvilke prøver som tasVanlige polikliniske ut fra hvilke prøver som tas •G03K ved utredning, eventuelt g04g ved BRA OAE etc. G04H ved høreapparattilpasning.G03K ved utredning, eventuelt g04g ved BRA OAE etc. G04H ved høreapparattilpasning. •Ved legeundersøkelsen utløses G02 og Go3k i ØNH pol. Går pasienten videre til Hørselssentralen, utløses enten G04g eller G04h. Ofte følger tinnitusbehandlingen/-samtalene etter en større utredning med ERA, eller etter/i forb.m. høreapparattilpasning. Da gis det ingen refusjon for tinnitusbehandlingen, fordi takst for ERA, tinnitusanalyse og høreapparattilpasning er i samme takstgruppe, og bare kan utløses en gang hvert halvår. Vi setter vanligvis av 2 klokketimer til en tinnitussamtale, og får som oftest 40 kr i refusjon for dette. Ved gruppeundervisning i LMS brukes takst A99.Ved legeundersøkelsen utløses G02 og Go3k i ØNH pol. Går pasienten videre til Hørselssentralen, utløses enten G04g eller G04h. Ofte følger tinnitusbehandlingen/-samtalene etter en større utredning med ERA, eller etter/i forb.m. høreapparattilpasning. Da gis det ingen refusjon for tinnitusbehandlingen, fordi takst for ERA, tinnitusanalyse og høreapparattilpasning er i samme takstgruppe, og bare kan utløses en gang hvert halvår. Vi setter vanligvis av 2 klokketimer til en tinnitussamtale, og får som oftest 40 kr i refusjon for dette. Ved gruppeundervisning i LMS brukes takst A99. •Poliklinisk (vanlig poliklinikktakst) Gruppeopplæring (A99)Poliklinisk (vanlig poliklinikktakst) Gruppeopplæring (A99)

26 16. Hvilke takstrefusjoner får dere utløst av tinnituspasientene som dere tar i mot? •Til nå har vi ikke brukt noen takster, men har nå funnet ut at det finnes en takst som vi kommer til å bruke (DFGX15).Til nå har vi ikke brukt noen takster, men har nå funnet ut at det finnes en takst som vi kommer til å bruke (DFGX15). •1.konsult: lege/audiograf= G02 (legehonorar), Go3k (audiometriundersøkelse). 2.konsultasjon= gruppeundervisning= Go4g 3.kurs= A991.konsult: lege/audiograf= G02 (legehonorar), Go3k (audiometriundersøkelse). 2.konsultasjon= gruppeundervisning= Go4g 3.kurs= A99 •Vanlig legekonsultasjonstakst nå de er hos legen. Ikke noe for audiografkonsultasjon.Vanlig legekonsultasjonstakst nå de er hos legen. Ikke noe for audiografkonsultasjon. •VET IKKEVET IKKE •ingeningen •Vanlig pol. refusjon, som for andre ØNH-pasienter.Vanlig pol. refusjon, som for andre ØNH-pasienter. •Når vi holder mestringskurs over to dager utløser det A99. Ellers ingen.Når vi holder mestringskurs over to dager utløser det A99. Ellers ingen. •Alle som blir henvist for tinnitus må inn til ØNHlege blir det tatt legetakst og takst for høreprøve når pas tar audiometri.Alle som blir henvist for tinnitus må inn til ØNHlege blir det tatt legetakst og takst for høreprøve når pas tar audiometri. •201b,G02,G04g201b,G02,G04g •Go4hGo4h •G03k, + audiometritakster DFGX15, samtaleterapi 201b+G02 Z50.9 Gruppebehandling X antall gangerG03k, + audiometritakster DFGX15, samtaleterapi 201b+G02 Z50.9 Gruppebehandling X antall ganger •vanlig kons.takstervanlig kons.takster

27 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 27 17. Har sentralen etablert nye rehabiliteringstilbud for tinnituspasienter i 2007 eller senere? 1Nei 2Ja 3Vet ikke N Denne undersøkelsen19

28 18. Hva slags rehabiliteringstilbud er det tale om? •TinnitusklinikkTinnitusklinikk •Gruppeundervisning av lege. Laget i samarbeid med Dr. Ole Petter Tungland ved hospitering ved Royal Hallamshire Hospital i Sheffield, mars -07. Godkjendt av Pawel Jastreboff himself.Gruppeundervisning av lege. Laget i samarbeid med Dr. Ole Petter Tungland ved hospitering ved Royal Hallamshire Hospital i Sheffield, mars -07. Godkjendt av Pawel Jastreboff himself. •Eksterne kurs som vi henviser pas. til.Eksterne kurs som vi henviser pas. til. •Tinnitus mestringskursTinnitus mestringskurs

29 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 29 19. Samarbeider sentralen med et Lærings- og mestringssenter (LMS) om kurs for tinnituspasienter? 1Nei 2Ja 3Vet ikke N Denne undersøkelsen19

30 20. Hva slags type kurs er det tale om? •To dagers gruppe-kurs (10-12 deltakere med pårørende). Tverrfaglig undervisning (lege, psykolog, audiograf, Audiopedagog, audiofysiker, NAV Arbeid, HLF) Mestringskurs i tinnitusTo dagers gruppe-kurs (10-12 deltakere med pårørende). Tverrfaglig undervisning (lege, psykolog, audiograf, Audiopedagog, audiofysiker, NAV Arbeid, HLF)Mestringskurs i tinnitus •Mestringskurs over 2 dager, med lege, audiopedagog, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier el. psykolog, sosionom v. behov, likemenn fra HLFs fylkeslag. For mer informasjon, se www.nlsh.no/horsel. Samarbeider også med opptreningssenter om tinnitusopphold over 14 dager, hvor lege, audiopedagog og audiofysiker fra Hørselssentralen bidrar sammen med likemann fra HLF.Mestringskurs over 2 dager, med lege, audiopedagog, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier el. psykolog, sosionom v. behov, likemenn fra HLFs fylkeslag. For mer informasjon, se www.nlsh.no/horsel. Samarbeider også med opptreningssenter om tinnitusopphold over 14 dager, hvor lege, audiopedagog og audiofysiker fra Hørselssentralen bidrar sammen med likemann fra HLF. •Gruppeopplæring. 28 timer m/6 sammlinger. Tinnituskurs hvor lege, audiograf,fysioterapaut, sosionom og HLF representant holder foredrag.Gruppeopplæring. 28 timer m/6 sammlinger.Tinnituskurs hvor lege, audiograf,fysioterapaut, sosionom og HLF representant holder foredrag. •Tinnituskurs over 3-4 ganger med lege, audiograf, audiopedagog, psykomotorisk fysioterapeut.Tinnituskurs over 3-4 ganger med lege, audiograf, audiopedagog, psykomotorisk fysioterapeut.

31 21. Hva slags type kurs er det tale om? •Info. kurs. Også egne kurs for yrkesaktive.Info. kurs. Også egne kurs for yrkesaktive. •Et todagers kurs med gruppeundervisning og samtale mellom 8- 12 deltakere. Kurset holdes av LMS sykepleier, lege, audioingeniør (og av og til audiograf), fysioterapeut og HLF's hørselskontakt.Et todagers kurs med gruppeundervisning og samtale mellom 8- 12 deltakere. Kurset holdes av LMS sykepleier, lege, audioingeniør (og av og til audiograf), fysioterapeut og HLF's hørselskontakt. •2 dagers kurs i mestring av tinnitus.2 dagers kurs i mestring av tinnitus. •MestringskursMestringskurs •Med LMS er det snakk om samarbeid for å opprette kursMed LMS er det snakk om samarbeid for å opprette kurs

32 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 32 22. Hvilke kontaktrutiner praktiserer dere ift. tinnituspasientenes fastlege? 1Ingen kontakt 2Sender av og til epikrise 3Sender alltid epikrise 4Andre typer kontaktrutiner 5Vet ikke N Denne undersøkelsen19

33 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 33 23. Henviser dere tinnituspasienter til opptreningssenter? 1Nei 2Ja 3Vet ikke N Denne undersøkelsen19

34 24. Hva er årsaken til at dere ikke henviser til opptreningssenter? •Det har ikke vært rutine for dette. Har et bra tilbud via Tinnitusklinikk.Det har ikke vært rutine for dette. Har et bra tilbud via Tinnitusklinikk. •Vi har ikke kjenneskap til opptreningssenter.Vi har ikke kjenneskap til opptreningssenter.

35 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 35 25. Samarbeider sentralen med HLFs likemenn ift. tinnituspasientene? 1Nei 2Ja 3Vet ikke N Denne undersøkelsen18

36 26. Hva slags samarbeid er det tale om? •Vanligvis gjennom våre to-dagers kursVanligvis gjennom våre to-dagers kurs •Det formaliserte samarbeidet omfatter likemennenes deltakelse på Hørselssentralens mestringskurs (i LMS). I tillegg samarbeid om opptreningsoppholdene ved Nordtun HelseRehab. Også møter/samtaler ved behov, spes. med tinnitus- og Mb. Meniere- kontaktene.Det formaliserte samarbeidet omfatter likemennenes deltakelse på Hørselssentralens mestringskurs (i LMS). I tillegg samarbeid om opptreningsoppholdene ved Nordtun HelseRehab. Også møter/samtaler ved behov, spes. med tinnitus- og Mb. Meniere- kontaktene. •Brukermedvirkning/ HLF`s tinnituskontakt i fylket bidrar ved tinnituskurset.Brukermedvirkning/ HLF`s tinnituskontakt i fylket bidrar ved tinnituskurset.

37 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 37 27. Hvordan er sentralens tilgang på følgende ift. tinnitus? 1Teknisk-medisinsk utstyr 2Bemanning 3Kompetanse 4Videre- og etterutdanning N Teknisk-medisinsk utstyr18 Bemanning18 Kompetanse18 Videre- og etterutdanning18

38 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 38 27.1 Teknisk-medisinsk utstyr 1Svært dårlig 1 22 33 44 55 6Svært god 6 7Vet ikke N Denne undersøkelsen18

39 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 39 27.2 Bemanning 1Svært dårlig 1 22 33 44 55 6Svært god 6 7Vet ikke N Denne undersøkelsen18

40 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 40 27.3 Kompetanse 1Svært dårlig 1 22 33 44 55 6Svært god 6 7Vet ikke N Denne undersøkelsen18

41 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 41 27.4 Videre- og etterutdanning 1Svært dårlig 1 22 33 44 55 6Svært god 6 7Vet ikke N Denne undersøkelsen18

42 26.08.2008 14:35 www.questback.com Undersøkelse av tinnitustilbudet ved hørselssentralene 42 28. Mener du at sentralen dekker tinnituspasientenes behov? 1Nei 2I liten grad 3I noen grad 4I høy grad N Denne undersøkelsen19

43 29. Hvor er etter din vurdering sentralens største forbedringspotensial ift. tinnituspasientene? •Burde ha flere årsverk til å jobbe med denne type pasienter. Er noe kø-tendenser pr. i dag.Burde ha flere årsverk til å jobbe med denne type pasienter. Er noe kø-tendenser pr. i dag. •Sette av mer ressurser (personell, tid)Sette av mer ressurser (personell, tid) •Forbedringspotensialet ligger nok i at noen burde ha mer for tinnituspasienter for på den måten å ha muligheten til å bli god på dette tilbudet.Mer utdanning og opplæring vil også være nødvendigForbedringspotensialet ligger nok i at noen burde ha mer for tinnituspasienter for på den måten å ha muligheten til å bli god på dette tilbudet.Mer utdanning og opplæring vil også være nødvendig •Bedret kompetanse hos fastlegene (forhindre at mange blir kronikere, og sikre at pasienter med behov henvises videre). Øke kvaliteten på tinnitussamtalene for de som går inn i individuelle behandlingsopplegg.Bedret kompetanse hos fastlegene (forhindre at mange blir kronikere, og sikre at pasienter med behov henvises videre). Øke kvaliteten på tinnitussamtalene for de som går inn i individuelle behandlingsopplegg. •Mestringsaspektet. Råd og veiledning på HA bruken.Mestringsaspektet. Råd og veiledning på HA bruken. •Mer kompetanse-etterutdanning.Mer kompetanse-etterutdanning. •Redusere ventetiden. Dette jobber vi med, og målet er å komme ned i ca 1 mnd.Redusere ventetiden. Dette jobber vi med, og målet er å komme ned i ca 1 mnd. •Mer teknisk utstyr. Enda mer tid/resurser til rådighet.Mer teknisk utstyr. Enda mer tid/resurser til rådighet.

44 30. Hvor er etter din vurdering sentralens største forbedringspotensial ift. tinnituspasientene? •Ansettelse av audiopedagog og arrangere kurs i samarbeid med andre fagpersonell.Ansettelse av audiopedagog og arrangere kurs i samarbeid med andre fagpersonell. •Sette av mer tid til samtale med lege. Få mer kunnskap ifh til samtale/veiledning og fagkunnskap.Sette av mer tid til samtale med lege. Få mer kunnskap ifh til samtale/veiledning og fagkunnskap. •Kursing og nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling.Kursing og nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling. •Mere bemanning. Videre og etterutdanning.Mere bemanning. Videre og etterutdanning. •Mer tid (til samtale) Behov for bedre refusjonsordninger.Mer tid (til samtale) Behov for bedre refusjonsordninger. •Det hadde vært ønskelig å ha kontakt med psykolog eller psykiater for enkelte pasienter som opplever å være sterkt plaget.Det hadde vært ønskelig å ha kontakt med psykolog eller psykiater for enkelte pasienter som opplever å være sterkt plaget. •Flere stillinger + audiopedagog og audioingeniør slik at vi kunne hatt mulighet til flere mestringskurs.Flere stillinger + audiopedagog og audioingeniør slik at vi kunne hatt mulighet til flere mestringskurs. •Kortere ventetid.Kortere ventetid. •Ha oppfølgingskurs, eksterne samarbeidspartnereHa oppfølgingskurs, eksterne samarbeidspartnere •Et bedre tilbud i akuttfasen. Flere legetimer vil gi kortere ventetid.Et bedre tilbud i akuttfasen. Flere legetimer vil gi kortere ventetid. •TidTid


Laste ned ppt "Tinnitusundersøkelsen 2008 Presentasjon av funn Steinar Birkeland, HLF September 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google