Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer! •Næringen har 320 000 ansatte i 43 500 bedrifter •Ca 500.000 sysselsatte i Norge er direkte eller indirekte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer! •Næringen har 320 000 ansatte i 43 500 bedrifter •Ca 500.000 sysselsatte i Norge er direkte eller indirekte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer! •Næringen har 320 000 ansatte i 43 500 bedrifter •Ca 500.000 sysselsatte i Norge er direkte eller indirekte avhengige av aktiviteten i næringen

2 •Nest største landsforening i NHO •3700 medlemsbedrifter •Ca 62 000 ansatte •Ca 98 mrd. kr i omsetning Byggenæringens Landsforening (BNL)

3 BNL er paraplyorganisasjon med 15 bransjeforeninger •Byggevareindustri •entreprenører •håndverkere •eiendomsutviklere

4 Seriøsitet i byggenæringen, bakgrunn Skattedirektør Bjarne Hope, seminar våren 2002: byggenæringen i Norge ble karakterisert som en av ”verstingene mht svart arbeid Bedrifter unnlot å betale skatter og avgifter, i tillegg - brukte ulovlig arbeidskraft - brøt arbeidsmiljøloven - Dette ga ulike konkurransevilkår og satte seriøse bedrifter og arbeidsplasser i fare

5 Seriøsitet i Byggenæringen En spørreundersøkelse blant bedriftene byggenæringen avdekket at: ”en aktiv bransjeforening som tok klart avstand mot bruk av svart arbeid, var viktig for at bedriftene unnlot å bruke svart arbeidskraft”. Dette inspirerte og ”Seriøsitetsprosjektet” ble etablert av BNL våren 2002

6 Styringsgruppen •Adm. direktør Sverre A. Larssen, BNL - leder •Skattedirektør Bjarne Hope, Skattedirektoratet •Politidirektør Ingelin Killengreen, Politidirektoratet •Adm. direktør Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet •Forbundsleder Kjell Bjørndalen, Fellesforbundet •Toll- og avgiftsdirektør Marit Wiig, Tolldirektoratet •Forbundsleder Erna Dynge, Norsk Arbeidsmandsforbund •Direktør Ida Børresen, Utlendingsdirektoratet •Trygdedirektør Nanna Stender, Rikstrygdeverket •Direktør Erik Lund-Isaksen, Forbrukerrådet •Direktør Helge Schiager, Skanska Norge AS •Adm. direktør Ole-Martin Utgaard, Utgaard AS Pr. 03.01.06

7 Målsetning: ”Det skal være lettere å være en seriøs aktør og det skal bli vanskeligere å være useriøs” For å et bedre grunnlag for videre satsing ble det igangsatt pilotprosjekt Seriøsitet i byggenæringen

8 Pilotprosjekt ”Akershus festning” Byggherre: Forsvarsbygg

9 Erfaringer – Akershus Festning Blant noen av våre kontraktmedhjelpere finnes – en ”grunnleggende uærlighet”

10 Kontraktkjeden UE Vi kjøper over 60% av våre omsetning fra underentreprenører Utfordring: Hvordan kontrollere og følge opp kontraktsskjeden? U UE Flere av våre UE kjøper betydelige andeler av sine leverandører/UE UU UE Vi har ikke oversikt UUU UE ???

11 Skanska oppdaget ….. en verden vi var uforberedt på •Vi har tildels å gjøre med «profesjonelle» kriminelle •Vi mangler kunnskap •Vi har ikke ressurser i prosjektene til å hindre at useriøse bedr. får leveranser •De useriøse må stoppes allerede i tilbudsfasen

12 Konklusjoner fra pilotprosjektet  Dette er et ledelsesansvar  Kunnskapsnivået hos oss må forbedres  Vi må stille strengere krav til våre leverandører og deres underleverandører. •

13 Seriøsitet i byggenæringen Noen pågående saker / tiltak: •Nytt sentralt infosenter i Skattedirektoratet •Adgangskontroll og bruk av ID-kort og mannskapslister •Prekvalifiseringsordning - StartBANK

14 BANK er forkortelse for: Bygg- og Anleggs- Næringens Kvalifikasjonsordning Driftes av Achilles

15 Achilles Etablert i Norge i 1990, etter anmodning fra Olje- og energi departementet, for å utvikle en ”Felles kvalifikasjonsordning for norsk industri” Fra 1993 etablert i England, med hovedvekt på utvikling av tilsvarende systemer for forsyningssektoren (vann og elektrisitet)

16 Tradisjonelt Opplegg StartBANK Leverandører Kjøpere Firma B Firma A StartBANK Leverandører Kjøpere Firma B Firma A Koordingerings- enhet

17 Hvordan bli kvalifisert •Søkeren leverer komplett kvalifikasjonssøknad med firmaattest •StartBANK sjekker offentlige registre for å finne ut om søker har oppfylt alle lovpålagte krav om rapportering

18 Skattedirektoratet Registerinfo SKAV-skjema. Dun & Bradstreet Kredittopplysning. Tilleggsoppl. (Kvalitet, HMS, miljø etc) BrønnøysundRegistrene Firmaatt. enhets-og regnsk.reg. BE Sentral godkjenning Samarbeid med eksterne kilder Tilleggspakke D&B: utvidet kredittopplysning

19 Målsetting Registrering i StartBANK vil være en forutsetning for å kunne gi tilbud på utlyste prosjekt.

20 Fordeler •StartBank skal: gjøre det lettere å luke ut useriøse bedrifter •StartBANK inneholder: lovpålagt informasjon i én database •Bedrifter (og på sikt forbrukere) kan søke i databasen for å finne potensielle leverandører •Kjøpere bruker mindre ressurser på innkjøpsprosessen og på vedlikehold av leverandørregisteret •Ordningen er nøytral og åpen for alle •Næringen setter selv premissene og bestemmer prisen på medlemskapet i databasen.

21 StartBANK - status uke 24, 2006

22 Hva har vi oppnådd? – En næring som har kommet på offensiven – Oppmerksomhet rundt viktigheten av seriøsitet – Et godt samarbeid med våre myndigheter – Igangsatt en rekke konkrete tiltak – Gjort det vanskeligere for de useriøse aktørene – Tatt viktige skritt for ”å bli en mer respektert og lønnsom næring”


Laste ned ppt "Byggenæringen – en av Norges viktigste næringer! •Næringen har 320 000 ansatte i 43 500 bedrifter •Ca 500.000 sysselsatte i Norge er direkte eller indirekte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google