Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor overfisker Ivan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor overfisker Ivan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor overfisker Ivan
Hvorfor overfisker Ivan ? Russisk fiskefusk og kampen om verdifulle ressurser Av forsker Vigdis Nygaard Norut NIBR Finnmark Presentasjon på Forskningsdagene

2 Hva er fiskefusk ? FAOs definisjon: UUU
Ulovlig uten tillatelse eller ikke i henhold til loven til den aktuelle stat eller de avtaler som er inngått mellom flaggstaten og staten med jurisdiksjon Urapportert ikke rapporter, underrapportert, feilrapportert Uregulert uten nasjonal identitet, med flagg som ikke har tillatelse i det aktuelle området, eller på en måte som ikke er i henhold til gjeldende avtaleverk

3 En felles norsk-russisk ressurs
Norsk arktisk torsk, kysttorsk, hyse Forvaltet av den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon fra 1975 Kontrollsamarbeid siden 1992 Kvote torsk 2006: Fiskes primært i norsk økonomisk sone og fiskevernsonen rundt Svalbard

4 Fiskerisoner

5 Paradoks Norske myndigheter har beregnet et årlig russisk overfiske på tonn mens russisk myndigheter hevder at kvoten ikke er fisket opp. Gir en indikasjon på at ulovlig fiske er mer lønnsomt enn lovlig fiske Gevinsten ved ulovlig fiske er større en risikoen for å bli tatt og straffet

6 En verdifull ressurs Hvem som skal nyte godt av ”overskuddet” ved fisket – hvem skal høste ressursrenta? Hvem skal betale for forvaltning/kontroll? Kvotefordeling Betaling for kvote

7 Kvoteauksjonene Andelen av torsk/hysekvota på auksjon økte gradvis med årene 2001 – 23 % 2002 – 36 % 2003 – 58 % Samtidig økte kvoteprisen fra ca kr 3.80 til 6.40 per kg Ikke økonomisk lønnsomt å kjøpe kvote, men prisen kunne i prinsippet ”subsidieres” med andre ”gratis kvoter” eller overfiske.

8 Kvoter på auksjon 2001-3. Mål:
Statlig kontroll med ressursene Skape større åpenhet om kvotetildeling (hindre korrupsjon) Ta inn ressursrente til staten Redusere flåten og skape større lønnsomhet hos et mindre antall foretak

9 Kvoter på auksjon – Resultat:
En liten reduksjon i flåten, men ikke så stor som håpet Ingen sammenslåing av selskap Økt gjeldsbyrde pga kjøp av kvote Flere selskaper driver uten overkudd Men, statskassa fikk inn betydelige summer

10 Dagens situasjon Ikke lenger auksjon på kvoter
5-års kvoter basert på fangststatistikk de siste 5 år Fast ressursavgift på ulike typer fiskeslag Mer forutsigbare forhold for næringa Sliter fremdeles med lønnsomhet pga gjeldsbyrde og høye drivstoffpriser, mens prisene på fisk har vært stabile Fiskejukset fortsetter

11 Faktorer som bidrar til ulovlig fiske?
Dårlig håndhevelse av regelverk i Russland Russisk lov gjelder bare i russisk farvann Straffen ”svir ikke” Leveranser i vest – vanskeligere å kontrollere Leveranseforpliktelser pga opparbeidet gjeld til fornying av flåten Stor gjeld pga kvotekjøp Vanskelig å drive lovlig og lønnsomt Stor økonomisk gevinst ved å jukse

12 Faktorer.. forts. Flåtestruktur fra ferskfisk til frys
Behøver ikke gå til land Omlasting i åpent farvann Små incentiv for å levere i Russland Leveranser i utlandet oftest mer lønnsomt (høyere pris) og mindre byråkrati.

13 Moral/Etikk På statlig nivå, regionalt, rederi, kaptein
Kontrollsamarbeidet fungerer bare på papiret, Helga: ”Vi har en god dialog”, men følges ikke opp i felt. Norske myndigheter sender dokumentasjon på fusk, får ikke konsekvenser Hvem er strafferettslig ansvarig ?

14 Alle er ikke kjeltringer
3-400 båter opererer i det nordlige farvann, og det store flertall driver lovlig Gjengangere som begår lovbrudd Skifter ofte identitet og flagg


Laste ned ppt "Hvorfor overfisker Ivan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google