Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor overfisker Ivan ? Russisk fiskefusk og kampen om verdifulle ressurser Av forsker Vigdis Nygaard Norut NIBR Finnmark Presentasjon på Forskningsdagene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor overfisker Ivan ? Russisk fiskefusk og kampen om verdifulle ressurser Av forsker Vigdis Nygaard Norut NIBR Finnmark Presentasjon på Forskningsdagene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor overfisker Ivan ? Russisk fiskefusk og kampen om verdifulle ressurser Av forsker Vigdis Nygaard Norut NIBR Finnmark Presentasjon på Forskningsdagene

2 Hva er fiskefusk ? FAOs definisjon: UUU  Ulovlig uten tillatelse eller ikke i henhold til loven til den aktuelle stat eller de avtaler som er inngått mellom flaggstaten og staten med jurisdiksjon  Urapportert ikke rapporter, underrapportert, feilrapportert  Uregulert uten nasjonal identitet, med flagg som ikke har tillatelse i det aktuelle området, eller på en måte som ikke er i henhold til gjeldende avtaleverk

3 En felles norsk-russisk ressurs  Norsk arktisk torsk, kysttorsk, hyse  Forvaltet av den blandede norsk- russiske fiskerikommisjon fra 1975  Kontrollsamarbeid siden 1992  Kvote torsk 2006: 471.000  Fiskes primært i norsk økonomisk sone og fiskevernsonen rundt Svalbard

4 Fiskerisoner

5 Paradoks  Norske myndigheter har beregnet et årlig russisk overfiske på 100.000 tonn mens russisk myndigheter hevder at kvoten ikke er fisket opp.  Gir en indikasjon på at ulovlig fiske er mer lønnsomt enn lovlig fiske  Gevinsten ved ulovlig fiske er større en risikoen for å bli tatt og straffet

6 En verdifull ressurs  Hvem som skal nyte godt av ”overskuddet” ved fisket – hvem skal høste ressursrenta?  Hvem skal betale for forvaltning/kontroll?  Kvotefordeling  Betaling for kvote

7 Kvoteauksjonene  Andelen av torsk/hysekvota på auksjon økte gradvis med årene  2001 – 23 %  2002 – 36 %  2003 – 58 %  Samtidig økte kvoteprisen fra ca kr 3.80 til 6.40 per kg  Ikke økonomisk lønnsomt å kjøpe kvote, men prisen kunne i prinsippet ”subsidieres” med andre ”gratis kvoter” eller overfiske.

8 Kvoter på auksjon 2001-3. Mål:  Statlig kontroll med ressursene  Skape større åpenhet om kvotetildeling (hindre korrupsjon)  Ta inn ressursrente til staten  Redusere flåten og skape større lønnsomhet hos et mindre antall foretak

9 Kvoter på auksjon – Resultat:  En liten reduksjon i flåten, men ikke så stor som håpet  Ingen sammenslåing av selskap  Økt gjeldsbyrde pga kjøp av kvote  Flere selskaper driver uten overkudd  Men, statskassa fikk inn betydelige summer

10 Dagens situasjon  Ikke lenger auksjon på kvoter  5-års kvoter basert på fangststatistikk de siste 5 år  Fast ressursavgift på ulike typer fiskeslag  Mer forutsigbare forhold for næringa  Sliter fremdeles med lønnsomhet pga gjeldsbyrde og høye drivstoffpriser, mens prisene på fisk har vært stabile  Fiskejukset fortsetter

11 Faktorer som bidrar til ulovlig fiske?  Dårlig håndhevelse av regelverk i Russland  Russisk lov gjelder bare i russisk farvann  Straffen ”svir ikke”  Leveranser i vest – vanskeligere å kontrollere  Leveranseforpliktelser pga opparbeidet gjeld til fornying av flåten  Stor gjeld pga kvotekjøp 2001-3  Vanskelig å drive lovlig og lønnsomt  Stor økonomisk gevinst ved å jukse

12 Faktorer.. forts.  Flåtestruktur fra ferskfisk til frys  Behøver ikke gå til land  Omlasting i åpent farvann  Små incentiv for å levere i Russland  Leveranser i utlandet oftest mer lønnsomt (høyere pris) og mindre byråkrati.

13 Moral/Etikk  På statlig nivå, regionalt, rederi, kaptein  Kontrollsamarbeidet fungerer bare på papiret, Helga: ”Vi har en god dialog”, men følges ikke opp i felt.  Norske myndigheter sender dokumentasjon på fusk, får ikke konsekvenser  Hvem er strafferettslig ansvarig ?

14 Alle er ikke kjeltringer  3-400 båter opererer i det nordlige farvann, og det store flertall driver lovlig  Gjengangere som begår lovbrudd  Skifter ofte identitet og flagg


Laste ned ppt "Hvorfor overfisker Ivan ? Russisk fiskefusk og kampen om verdifulle ressurser Av forsker Vigdis Nygaard Norut NIBR Finnmark Presentasjon på Forskningsdagene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google