Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner – hvorfor? 3.Avfallsplaner – hvordan? 4.Miljøkartlegging 5.Miljøsanering 6.Lovverk for BA-avfall 7.Kildesortering og organisering på byggeplass 8.Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de fraksjonene

2 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hvor finnes de miljøfarlige stoffene i bygg?

3 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Disposisjon 1.Hvorfor er det farlig? 2.Hvor finnes de farlige stoffene? 3.Håndtering 4.Hva vi ikke vet

4 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 190.000 tonn

5 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Ikke nedbrytbare eller tungt nedbrytbare stoffer Stoffer som enten er grunnstoffer eller som motstår nedbryting i naturen. 1.Radioaktive stoffer: Plutonium, osv. Americium-241 2.Halogenerte organiske stoffer: PCB, klorerte parafiner, bromerte flammehemmere, polyklorerte naftalener og terfenyler, pentaklorfenol, og klorerte/bromerte/fluorerte løsemidler. 1.Tungmetaller: Kvikksølv, kadmium, nikkel, bly, krom, arsen, kobber eller organiske forbindelser med disse metallene. 1.Organiske forbrenningsprodukter og andre stoffer: Dioksin, furaner, PAH (PolyAromatiske Hydrokarboner, ofte betegnet "tjærestoffer"), ftalater.

6 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Miljøeffekter av miljøgifter Generelle effekter på miljøet 1.Brytes (nesten) ikke ned 2.Mange er fettløslige 3.Moderat giftig (de fleste) 4.Oppkonsentreres i næringskjeden 5.Mange har hormonlignende effekter 6.Subtile effekter (redusert immunsystem) 7.Kostholdsrestriksjoner i 33 norske fjorder, til sammen over 1200 km² fjorder !

7 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hva er miljøskadelig ? Fibre Bly PCB KFK Impregnert tre PAH Pentaklorfenol Kvikksølv ee-avfall Americium-241 NiCd Nedgravde tanker “Byggkjemi” Skumplast Brannrester PVC Takbelegg Muggsopp ++

8 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Farlige fibre og støv Ikke miljøgifter, men et arbeidsmiljøproblem..... Må likevel tas hånd om i en miljøsanering!  Asbest -Asbest kan gi lungekreft, særlig farlig i -kombinasjon med røyking -Riving kan kun gjøres av godkjente firmaer  Mineralull -Ikke anerkjent som kreftfremkallende i dag, men i riveprosesser kan støvkonsentrasjonene bli så store at det er grunn til bekymring

9 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Asbest, “universalstoff” Innvendig: 1.Varmeisolering av varmtvannsrør. Det er særlig bend, t-stykker, rørgjennomføringer i vegger og dekker og endestykker hvor der finnes asbest. Resten av rørene er isolert med glassull, selv om stoffet kan se likt ut. 2.Eternitkanaler til ventilasjon. Også som plater innvendig i større kanaler. 3.Eternitplater innvendig på vegg; Gjerne i forbindelse med hull i betongvegger ved branndør; Feltet over branndøra er isolert med eternit for å øke brannmotstanden. Eller på vegger bak ovner for å øke brannmotstanden. 4.Vegger inne i sikringsskap. 5.Innkapsling av oljefyrkjeler og lufttilførselskanaler. 6.Pakninger (tråd) i ventilluker. Pakninger i blyskjøter i vertikale soilrør 7.Vindusbrett innvendig. Gjerne i forbindelse med at det er radiator under vinduet. 8.Akustikkplater i tak: Perforerte plater. 9.Vinylfliser; Asbest er tilsatt i flisene for å øke styrken på belegget. 10.Avrettingsmasser under vinylbelegg, ikke bare fliser. 11.Lim til vinylbelegg. Flislim. 12.Vinduskitt på gamle isolerglassvinduer. 13.Bremsebånd på heismotorer. Utvendig: 1.Eternitplater på tak: Stort sett bølgeformede plater. Finnes i stor utstrekning under torv på torvtekkede hus. 2.Eternitplater på vegger. 3.Blomsterkasser, sålbenkbeslag

10 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Farlige fibre - asbest Ikke miljøgifter, men et arbeidsmiljøproblem..... Må likevel tas hånd om i en miljøsanering! Asbest  Asbest kan gi lungekreft, særlig farlig i kombinasjon med røyking  Riving kan kun gjøres av godkjente firmaer  Alt emballeres støvfritt  Avfallsmottak varsles  Graves ned umiddelbart

11 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

12 Bly Bly er farligst i organisk form - de fleste bruksområdene er som rent metallisk bly  Soilrør (også asbest?)  Blyglass  Maling  Kabler, akkumulatorer  Blybeslag rundt piper, på tak mm  Metallisk bly: Leveres som egen fraksjon i lukkede beholdere

13 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PCB: Lysstoffarmaturer  Skal være fjernet fra 1.1.2008 (forbudt å ha i  bruk)  Lysrørene tas ut og legges i egen kasse  Alt leveres som ee-avfall

14 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PCB: Vinduer 1.Isolerglassvinduer med PCB: a.Norske produsert 1960-1975 b.Utenlandske fram til 1980 c.Umerkede vinduer 2.Alle andre vinduer: a.Tinnorganiske forbindelser, beis, oljer mm 3.Hva byttet de PCB’en med?? 4.Stables på pall 5.Leveres godkjent mottak i Ruteretur- systemet

15 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PCB: BETONG  Borvibet, produsert av Borregaard  Produseres fortsatt, men uten PCB  Ble tilsatt i puss, avretting, flislim, gysing  Vanskelig å finne  Trolig blir mye PCB-betong dumpet som “rene masser” i dag

16 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PCB: Fugemasser  Brukt særlig utvendig  Mellom betongelementer  Rundt dører og vinduer  Mellom tre og betong osv  Freses ut av spesialfirmaer  Leveres i tette beholdere til godkjent mottak

17 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PCB: Maling  Særlig brukt i skipsmaling  Trolig også brukt en del på hus på Vestlandet  og i Nord-Norge  Forsvaret har brukt en del PCB-maling  Fjøs, siloer, svømmebasseng  Samles opp og leveres i tette beholdere til godkjente mottak

18 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kjøleanlegg  KFK, HKFK i kjølekretsene  Flammehemmere i cellegummi-isolasjon  Kjøleanlegg er ee-avfall -Gassen må tappes fra fastmonterte anlegg -Gassen overtas av Stiftelsen Returgass, som destruerer den i Norcems ovn i Kjøpsvik  Cellegummi sekker eller beholdere  Både drivhusskapende og osonnedbrytende

19 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Impregnert trevirke 1.“Trykkimpregnert”: Grønt trevirke med CCA (Copper Chrome Arsenic) 2.Nyere typer trykkimpregnert er laget med kobberimpregnering, men ser helt likt ut CCA 3.Jernbanesviller, telefonstolper: Kreosotimpregnert 4.Vinduer, dører, hagemøbler: Tinnorganisk 5.Panel, laft: klorfenol-impregnert 6.Leveres som egen fraksjon til mottak

20 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PAH  Kreosotimpregnert trevirke  Fiberplater  Asfalt  Takbelegg  Fugemasser som skal tåle olje  Maling  Innvendig i pipeløp

21 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kvikksølv  Termometere  Vippebrytere  Maling  Vannlåser: Sykehus, tannlegekontorer,  skoler mm  Termostater, trykkmålere  Impregnert trevirke  Lysrør, sparepærer, halogenlamper, Hg-lamper -Leveres emballert (må ikke knuses!) i lukket beholder

22 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Elektrisk og elektronisk avfall 1.Akkumulatorer, trafoer, lysrør, Hg-lamper, kabler, kondensatorer, nivåbrytere, nødlys, røykvarslere, termostater, trykkmålere 2.EE-avfall kan inneholde omtrent alle farlige stoffer

23 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Elektrisk og elektronisk avfall Farlig avfall, skal alltid sorteres! 1.RENAS har system for gratis mottak av ee-avfall 2.Sorteres i inntil fem fraksjoner: a.Lysrør b.Andre lyskilder c.Kabler d.Små, knuselige enheter e.Robuste enheter 3.Bruk pallebur fra RENAS’ aktører

24 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Americium-241  Ioniserende røykdetektorer -Er ikke særlig farlig når det sitter i detektoren -Skal leveres som ee- avfall  Meget giftig hvis det  pustes inn  Leveres i egne beholdere  som ee-avfall

25 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Forurenset jord, nedgravde tanker  Håndtering av forurenset jord er egen disiplin!  Tanker inneholder oftest oljer eller parafin, men i industrisammenheng kan det være mye annet også  Tømmes av godkjente spesialfirma som gir sertifikat på at tanken er tom

26 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall “Byggkjemi”  Flytende byggkjemi inneholder det meste av “luriumstoffer”, men er dårlig dokumentert  Fugemasser; PCB, PCF, ftalater mm  Maling; Alt av farlige stoffer  Lim; Mye udokumentert, mye farlig  Leveres på paller med karm el.

27 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Skumplaster Inneholder KFK fra skummingen, flammehemmere mm  EPS; Flammehemmere  XPS; KFK og flammehemmere  PE; KFK og flammehemmere  PUR; KFK og flammehemmere  PF; KFK og flammehemmere  Cellegummi; Flammehemmere  LECA isoblokk er frikjent (blåst med pentan)

28 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Brannrester Branntomter inneholder alt av farlige stoffer  Alt av farlige stoffer som fantes i bygget  ligger igjen i brannrestene  I tillegg dannes det dioksiner, furaner og PAH  i brannen  Brannrester må leveres som farlig avfall Viktor Justsjenko, Ukraina

29 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Gulvbelegg 1.Asbest i PVC-fliser, men også i banebelegg 2.PVC-belegg generelt 3.Teppegulv m. flammehemmere 4.Akrydur-gulv (sklisikre gulv i næringsmiddelindustrien, i følge SFT ikke brukt i Norge??)

30 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PVC = Polyvinylklorid  I utgangspunktet et stivt produkt, men tilsettes ftalater (mykgjørere) for å få et mykere produkt  Opptil 50 % ftalater  I tillegg flammehemmere, stabilisatorer mm  Mye farlige stoffer  PVC bør behandles som farlig avfall Tak- og gulvbelegg, vinduer, kabelkanaler mm

31 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Takbelegg  Gammel tjærepapp inneholder PAH  Protan, Sarnafil mm: PVC (mykgjørere,  stabilisatorer)

32 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Muggsopp “Levende asbest”......  Enkelte muggsoppsporer kan være svært skadelige

33 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kurs i miljøkartlegging 1.Forskriften krever at miljøkartlegging skal utføres av personer med relevant kompetanse og erfaring 2.Flere aktører har kurs: a.Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) b.Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) c.NORSAS 3.Dette foredraget har vist litt om miljøkartlegging, men ikke praktiske forhold som prøvetaking og undersøkelser, samt rapportering

34 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Liste over stoffer i søkelyset 1-klor-2,3-epoksy-propan 2-benzo-tiazol-tiol 2-etoksy-etanol 2-etoksy-etyl-acetat 2-etyl-heksan-syre 2-metoksy-propanol 4,4-diamin-difenyl-metan Antimon Arsen Asbest Benzyl-butyl-ftalat (BBP) Barium Beryllium Bis(2-etyl-heksyl)heksan-dioat Bisfenol A Bly Brommetan BTEX Cyanider Dekabromdifenyleter (Deca-BDE) DEHP Diisobutlyftalat (DBP) Nikkel Nonylfenoler Oktabromdifenyleter (Octa-BDE) Oktylfenoler Organiske forsorsyreestere PAH PCB Pentabromdifenyleter (Penta-BDE) Pentaklorfenol PFOS Propiconazol PVC Sink Svovelheksafluorid (SF 6 ) Tinn Tinnorganiske stoffer Tiram Tolylfluanid Triglycidyl-isocyanurat Triklorbenzen Trikloreten Diisodecylftalat (DIDP) Diisononylftalat (DINP) Diklofluanid Dikloretan (EDC) Dinatrium-tetraborat (boraks) Dinitro-toluen DNOP Diuron Etylenoksid Hydroksy-toluen, butylert Kationiske tensider Isocyanater Kadmium Klorfluorkarboner Klorparaffiner Klortalonil (tetraklor-isoftalo- nitril) Kobber Krom Kvikksølv Naftalen

35 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Oppsummering 1.Mange stoffer i byggebransjen er farlige, og må håndteres riktig - det er ikke bare fordi man skal følge noe forskrifter! 1.Det kreves kunnskap om fraksjonene 2.Entreprenør og transportør må samarbeide 3.Alle fraksjoner må leveres til riktig mottak 4.Noen av fraksjonene koster det mye å levere, men pga. små mengder velter ikke dette økonomien likevel


Laste ned ppt "Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google