Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klorparafinanalyse i Norge - Tilby Klorparafiner i bygningsmaterialer som er tilpasset behovet i Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall: - Raske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klorparafinanalyse i Norge - Tilby Klorparafiner i bygningsmaterialer som er tilpasset behovet i Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall: - Raske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klorparafinanalyse i Norge - Tilby Klorparafiner i bygningsmaterialer som er tilpasset behovet i Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall: - Raske svar - Rimelig - Over eller under grensen - Kvalitetsikret Utviklet ved Eurofins’ laboratorium i Bergen

2 Klorparafiner i Bygningsmaterialer - Tilsetningsstoff (mykgjører) i bl.a. fugemasse - Dannes med klorering av hydrokarboner - Gir et stort antall isomerer - Produksjon av klorparafiner styres med kloreringsgrad og kjedelengde for å få ønsket teknisk blanding - 6 tekniske blandinger som er benyttet: - MCCP 51,5%, 55,5% og 63% - SCCP 42%, 52% og 57%

3 ECD-Kromatogram (SCCP:C10- C13 vs MCCP:C14-C17)

4 ECD-Kromatogram SCCP (C10-C13)

5 ECD-Kromatogram MCCP (C14-C17)

6 Metode utvikling - Litteratur benyttet i metodeutvikling: Chlorinated Parafines (J. de Boer, 2010), Artikkel i Environmental Pollution, 163 (2012)142-148 ; Nilsson, Bengtsson, Kylin -Parallellanalyser er gjort i utviklingen med akkrediterte eksterne laboratorier i Tyskland. Disse benytter GC-NCI-MS. -Svært viktig trinn er nedmalingstrinnet av materialet. Vi bruker kryogenknusing som gir fint pulver /støv. Stor overflate og optimal ekstraksjon under opparbeidelsen. -Endelig validering mot ekstern lab ga <10% avvik på 4 av 4 prøver. -Valideringsrapport er under utarbeidelse for å bestemme måleusikkerhet ned mot LOQ. Akkreditering er da neste mål.

7 Utfordringer med GC-ECD -Største feilkilde er å treffe med bestemmelse av riktig standard: sccp 51,5%, 55,5%, 63%, mccp 42%, 52%, 57%; -ECD kan ikke bestemme forskjell på sccp og mccp, må bestemme som en sum -LOQ på 1 gram prøve : ca 50mg/kg, OK for fugemasse men ikke bra nok for miljøprøver. Fordel med ECD detektor: -Enklere i drift og vedlikehold enn NCI-MS som brukes for miljøprøver. -Billigere å kjøpe inn ved kapasitetsproblemer -Svært god universell respons på alle klorerte forbindelser. -Kan detektere tydelig PCB profil om det ikke er klorparafin i prøven.

8 Erfaringer/utfordringer • Prøver som består av flere materialtyper – ikke gunstig eller anbefalt! • Uvant rapportering for noen: Påvist når innholdet overstiger 2 500 mg/kg

9 HASTE ANALYSER: Klorparafin analyse i Norge Kode: MX506 Kan utføres på 2-3 døgn Eurofins Environment Testing Norway AS (Standard levering 14 dager) 5 gram materiale Vi kontakter kunde ved evt behov for PCB analyse av materiale Kontakt: Joakim SkovlyAda Jønsson Tlf: 9450424294 50 42 90 Bergen@eurofins.nomiljo@eurofins.no


Laste ned ppt "Klorparafinanalyse i Norge - Tilby Klorparafiner i bygningsmaterialer som er tilpasset behovet i Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall: - Raske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google