Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ingar Walder Kjeøy Research & Education Center geoforskning.no seminar, 25 april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ingar Walder Kjeøy Research & Education Center geoforskning.no seminar, 25 april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingar Walder Kjeøy Research & Education Center geoforskning.no seminar, 25 april

2  Research (600 m 2 Research Lab)  Mining Environmental Issues  Mineral Processing  Education  Workshops / Conferences  Short Courses (for the industry and Master-PhD students)  In-House training  Consulting services ( Norge, Sverige, Bolivia, USA, Ecuador, EU, Greenland, Germany) Greenland, Germany)  Expert reviews (Titania, LKAB, EU-CEN)  Waste material characterization – Kinetic testing, mineralogy etc  Regulatory framework/Guideline development  Students Support  Current: 1 Master (Sulitjelma-Røros), 1 PhD (Bolivia-Hungary)  New: 2 PhD (San Cristobal Mine, Bolivia; Råna Nickel-Olivine) Kjeøy Research & Education Center

3 Innledning Kjeøy Research & Education Center Aznacollar, Spain, 1998 Baia Mare, Romania, 2000

4 Innledning Gruveavfalls direktivet Kommisjons - beslutninger ( 3 ) Veiledninger og EU- Standarder ( 5 ) Kjeøy Research & Education Center

5 Gruveavfallsdirektivet  Utvikle standarder for syre-base analyser (ABA)  Utvikle standarder for kinetiske tester  Hovedkrav om avfallskarakterisering  To type fasiliteter (anleggninger)  Kun avfall (gråberg, [sand-]avgang, ikke mineralisert overdekke) ikke avrenning fra gruver  Avfall fra metallgruver, sand og grus, industrimineraler, kull, on-shore olje-gass, kalksten etc) Kjeøy Research & Education Center

6 Kommisjonsbeslutninger Avfalls- fasilitet Inert avfallKarakterisering Kjeøy Research & Education Center

7 Utvikling av Veiledere og EU-standarder  CEN TC292 / WG 8 Vurderer hva som er nødvendig av standarder og veiledere for avfall fra mineralindustrien  Utarbeider forslag til standarder og veiledere på oppdrag for EU-kommisjonen  WG 8 arbeider med  En standard (EN 15875, godkjent, publisert)  En veileder (teknisk spesifikasjon, godkjent under publ.)  Tre veiledere (tekniske rapporter, under godkjenning) Kjeøy Research & Education Center

8 ABA standard - EN 15875  Videreutvikling av modifisert Sobek (Lawrence and Wang, 1997)  Syredannende potensialet og syrenøytraliserende potensialet  Kan bruke total svovel eller svovel spesifisering  Resultatet brukes bl.a. til  Vurdering av Inert avfall  Generall karakterisering  Vurdering for behov for kinetiske tester Kjeøy Research & Education Center

9 Generell v ei ledning for karakterisering av Mineralavfall  Hensikten er å gi veiledning og anbefalinger i bruk av metoder for karakterisering av mineralavfall  Både geotekniske og geokjemiske metoder  Spesifisering av EU-kommisjonsbesluting om mineralavfallskarakterisering  Lete,- produksjons, og -avsluttingsfasen (inkl stengte gruver)  Utvikle avfallshåndteringsplan PROBLEMSTILLING RUNDT FJORDDEPONERING ER IKKE BEHANDLET SPESIFIKT Kjeøy Research & Education Center

10 Prosessen 3. Prinsipper og prosesser 4. Avfalllskategorier og potensiell miljøpåvirkning 5. Bakgrunnsinformasjon 6. Karakteriseringsredskap 7. Evaluering og tolkning 8. Dokumentering og rapportering

11 Prosessen

12 V ei leder for Prøvetagningsplan  Veileder for å lage en prøvetagningsplan  Bygger på EN14899, avfallskarakterisering  Store forskjeller mellom mineralavfall og annet avfall  ”Basic, verification, compliance” karakterisering

13 V ei leder for Prøvetagningsplan • Hensikt (med prøvetagningen) • Beskriver elementene i en Prøvetagningsplan • Hvordan håndtering av prøver i felt • Dokumentasjon  Annexer Eksempler på prøvetagningsplaner • Eksempler på prøvetagningsplaner • Letefasen (kalksten og dagbrudd kobber malm) • Produksjonsfasen (aktiv gråberg sandmagasin anlegning) Kjeøy Research & Education Center

14 V ei leder Kinetisk Testing  Hensikt – beskrive hvordan kinetiske tester kan settes opp, problemstillinger – gi fleksibilitet  Langtidstesting av sulfidoksidering og- nøytraliserings- reaksjoner dvs mineralreaksjonshastigheter og kan brukes ved mulig saltvannsdeponering  For avfall hvor ABA test gir usikkert resultat om avfallet vil gå surt eller ikke (NP:AP<3) NP Kjeøy Research & Education Center

15 Kinetisk test - problemstillinger  Partikkelstørrelse  Oksygentilgjengelighet (hvis oksiderende mineraler)  Temperatur  Salinitet (Norsk Veileder)  Sekundær mineralfelling/utlaking  Luftgjennomstrømning (ikke relevant ved SSTD)  Vannstrøm/vanngjennomstrøm. (Norsk Veileder)  Reaksjons- og utlakningshastigheter  Kjemikalier (Norsk Veileder) Kjeøy Research & Education Center

16 V ei leder Kinetisk Testing Kjeøy Research & Education Center

17 V ei leder Kinetisk Testing  Humidity cell  Kolonner  Feltskala  Fullskala Gråberg/sandmagasin/deponerin g Felt skala?

18 Veileder for vurdering av saltvannsdeponering  Hensikten er å beskrive metoder for karakterisering av mineralavfall og forholdene hvor avfallet potensielt skal deponeres i saltvann  Geokjemisk og geoteknisk karakterisering av avgang (inkludert utlekkingspotensialet og kjemikalier)  Karakterisering av strømningsforhold,vannkvalitet etc.  Karakterisering av marine organismer og bunnforhold  Tolkninger (m. modellering) av data (deponeringssystem, langtidsvirkning etc.) Kjeøy Research & Education Center

19 Konklusjon  Ny ABA test (EN15875) (EN)  Generell Veileder for karakterisering (TR)  Veileder for prøvetagningsplan (TR)  Veileder for kinetiske tester (TR)  Norsk Veileder for karakterisering ved potensiell saltvannsdeponering (TR?) Kurs og Workshop høsten 2012 se www.krec.no 1. Bruk av veiledere 2. Karakterisering (med PADRE) 3. Geokjemisk prospektering

20 Takk for oppmerksomheten ifwalder@kjeoy.no VELKOMMEN TIL KJEØY RESEARCH & EDUCATION CENTER www.krec.no


Laste ned ppt "Ingar Walder Kjeøy Research & Education Center geoforskning.no seminar, 25 april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google