Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner – hvorfor? 3.Avfallsplaner – hvordan? 4.Miljøkartlegging 5.Miljøsanering 6.Lovverk for BA-avfall 7.Kildesortering og organisering på byggeplass 8.Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de fraksjonene

2 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Miljøsanering

3 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Disposisjon 1.Rammebetingelser 2.Organisering 3.Demontering for ombruk 4.Miljøsanering 5.Riving 6.Dokumentasjon

4 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Rammebetingelser 1.Lover og forskrifter 2.Beskrivelsestekster og tilbud 3.Miljøkartleggingsrapporten 4.Avfallsplan 5.Norske standarder 6.Avsetningsmuligheter 7.Tilgjengelig tid

5 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Organisering 1.Tilgjengelig tid, samtidig pågående aktiviteter? 1.Tilgjengelig plass til sortering/lagring 2.Bemanning 3.HMS-plan 4.Kontrollplan, sjekklister 5.Merking av komponenter 6.Type prosjekt 7.Årstid/vær

6 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall HMS-plan 1.Tilpasset verneutstyr 2.Beskytte andre arbeidere 3.Beskytte omgivelsene 4.System for å fange opp ikke kartlagte ting 5.Informasjon til naboer og andre berørte

7 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Tilpasset verneutstyr 1.Avsugsordninger på freseutstyr 2.Heldekkende drakt (engangs/flergangs) 3.Hansker av tilstrekkelig kvalitet 4.Maske med nødvendige filtre (motorisert?)

8 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Beskytte andre og omgivelsene 1.Presenninger på stillas for å hindre spredning 2.Avsug for å lage undertrykk 3.Tildekking av bakken 4.Oppsamling av avrenningsvann, kjemi og støv 1.Inndeling av bygget i soner

9 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hva kan det være forsvarlig å ta vare på? Demontering for ombruk 1.Omsettelige ting: a.Innbo b.Dører (inkl terrasse og brann) og vinduer (1x1m) c.Håndtak, skilt, smijern, utelamper d.Smijernstrapper, rette tretrapper e.Sanitærutstyr f.Kjøkken, minikjøkken g.Trelast, LECA-blokker, teglstein, skifer mm 2.Demonter kun solgte varer, ikke demonter for lager!

10 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Ombruk, forutsetninger 1.Begynne arbeidet mens det er strøm i huset! 2.Selge ting på forhånd 3.Avtale om selv-demontering? 4.Merking av bygningsdeler 5.Komplette produkter, feste løse deler, merke komponenter som hører sammen

11 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Ombruk; nødvendig utstyr 1.Glass-stativ 2.Vindustransporter 3.Taksteinheis 4.Jekketraller 5.Sekketraller 6.Trappetraller 7.Verktøy: Brekkjern, bajonettsag, lys

12 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall HMS 1.Alle må ha hørselvern, vernesko, hjelm, støvmaske, hansker 1.Risiko med amatører 2.Ikke etablert byggeplassledelse/HMS 3.Mangel på strøm, lys, vann

13 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Miljøsanering 1.Miljøkartleggingsrapport/ beskrivelsestekst 2.Gå nøye gjennom rapporten 3.Merk alle komponenter: Klistrelapper, spray, tape 1.Etabler miljøstasjon (i bygget /container) 2.Kontrollplan 3.Forhold til andre entreprenører

14 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Miljøstasjon

15 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Miljøsanering, hvordan?  Sandblåsing med stålkuler  Fjerning av pusslag  Malingsfjerning  Fjerning av fugemasser  Fjerning av gulvbelegg  PCB-fuger  Asbest

16 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Fjerning av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall + fjerning av alt annet farlig

17 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Asbestsanering Utføres av godkjente asbestsanerere

18 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Riving 1.Åpninger for å få inn tungt utstyr? 2.Fjerning av lettvegger 3.Innvendig stripping av bygget 4.Bruk evt heis til å frakte ned sorterte fraksjoner 1.Ta ut vinduer og dører 2.Riv/klipp ned bygget

19 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Stripping av bygget innvendig

20 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Stabling av PCB-vinduer på pall

21 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

22 Fjernstyrt minirobot

23 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

24 Sentral knusing av betong

25 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Dokumentasjon

26 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Referanser 1.www.miljosanering.nowww.miljosanering.no 2.www.lovdata.nowww.lovdata.no

27 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Oppsummering 1.Miljøkartleggingen er viktig! 2.Tidlig planlegging for å få god flyt og bra sortering 1.Miljøsanering - dukker det opp nye forekomster? 1.Kreativ riving 2.Levering av fraksjoner til mottak med riktig pris


Laste ned ppt "Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google