Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld

2 Gjenvinning og deponering av (forurenset) betong og tegl Dagens praksis Thomas J. Henriksen

3 Aktuelle fraksjoner som tas i mot og bearbeides •Forurenset jord •BA avfall (betong og tegl) ”ren” og forurenset •Slam fra ulike industrier •Avløpsslam •Matavfall •Hageavfall •”Rene” masser

4 Kort oversikt over Norge Mottak forurenset betong og tegl - erfaringer LandsdelKapasitetPrisKommentar ØstlandetHøyRelativt lavFlere aktører -god kompetanse. Mange prosjekter VestlandetHøyMiddelsFærre aktører – god kompetanse. Økende antall prosjekter SørlandetMiddels Flere mottak, varierende kompetanse. Midt –NorgeMiddels - lavMiddels- høyFå mottakere, usikkerhet på mottak av tungmasser Nord-NorgeLavRelativt høyFå mottakere og få prosjekter. Liten erfaring

5 Mottak på Lindum og datterselskaper Praksis i dag og utfordringer vi står overfor. •Analyser i betong: Maling (avskrap for PCB) evt sot fra piper (PAH) og borkjerneprøver (tungmetaller). •Avfallsforskriften: •Inert avfall: Utlekkingstest •Ordinært avfall: Ingen spesielle tester (I praksis totalanalyser) •Utlekkingstest på betong/tegl  Endrer karakter ved oppknusing. •Ordinært avfall  Totalverdier  Benytter tilstandsklasser jord •Statsavgift •Mottak: Knust – tygd – hele og halve elementer

6 Utnyttelse av jernet •Jern må tas ut før deponering •Oftest tas det ut på byggeplass •Metallet sendes som skrapmetall •Spesielle store prosjekter kan Lindum mellomlagre for senere knusing. •Mindre prosjekter kjøres det direkte til mottakssted. Vi leier inn maskin når mengder kommer opp i mellom 5- 10 000 tonn

7 Tilstandsklasse/ Stoff 12345 Meget god GodModeratDårligSvært dårlig Arsen< 88-2020-5050-600600-1000 Bly< 6060 -100100-300300-700700-2500 Kadmium<1,51,5-1010-1515-3030-1000 Kvikksølv<11-22-44-1010-1000 Kobber< 100100-200200-10001000-85008500-25000 Sink<200200-500500-10001000-50005000-25000 Krom (III)<5050-200200-500500-28002800-25000 Krom (VI)<22-55-2020-8080-1000 Nikkel< 6060- 135135-200200-12001200-2500 Tilstandsklasser for forurenset grunn. Konsentrasjonene er angitt i mg/kg TS

8 Eksempel ang TOC Hvilke type deponi skal avfallet til og skal det være statsavgift? •Inert avfall 3% •Ordinært avfall til deponi maks 10% •Farlig avfall til ordinært deponi maks 5% •Statsavgift slår inn på over 5%

9 Ren betong/tegl •Analyser på knust betong viser ofte metallverdier over ”normverdier” da flygeaske fra avfallsforbrenning inngår i sement •Betyr dette allikevel at det må til deponi? •Hvordan ta representative prøver på et produkt som er ferdig behandlet og skal kjøres ut i et marked som f.eks 20-120 •Forurensningen ligger ofte i 0-4 fraksjonen •95 % av tungmasser som kommer inn er forurenset

10 Betong og tegl ren/forurenset •Malingprøver (PCB) •Kjerneprøver (tungmetaller) •Sot inne i pipe (PAH, Dioksin) •0-2 fraksjon fra knusing av betong (org og uorg miljøgifter)

11 Eksempler på masser •Hva er forurenset og hva er rent

12 Avfallsbaserte produkter, kvalitetssikring


Laste ned ppt "Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google