Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ferdighetstrening (FT) Avdelingsoverlegemøte 15. januar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ferdighetstrening (FT) Avdelingsoverlegemøte 15. januar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ferdighetstrening (FT) Avdelingsoverlegemøte 15. januar 2010

2 Bakgrunn

3 Utvalget •Marianne Nordhov (leder) •Thor Willy Ruud Hansen •Terje Alsaker •Ole Bjørn Kittang •Thomas Rajka •Kari Hovde •Ingebjørg Fagerli •Siri Hjertnes •Stephen Sollid

4 Mandat •Overordna mål: –Utarbeide forslag til nasjonale anbefalinger om bruk av ferdighetstrening både i spesialistutdanningen, samt som ledd i avdelingenes kvalitetssikringsarbeid. •Delmål: –Kartlegge eksisterende kurs i Norge –Foreslå hvordan praktisk innføre FT på avdelingsnivå: Hvem? Hvor ofte? Hvordan? –Definere målbeskrivelse / innhold som kan gjennomføres på alle landets BA; •Utstyr, forslag til spesifikke ferdigheter (mot sjekklister), scenarier, samhandling – og bestemmelsestrening –Økonomiske rammer

5 Forsvarlighetskravet Helsepersonelloven § 4 første ledd ”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.”

6 Hva legger vi i begrepet ”ferdighetstrening”? •Ferdighetstrening •Simulering •Samhandling

7 Kurs i Norge •APLS •NLS •Kurs i nyfødtmedisinske teknikker •Barne – BEST (Bedre og systematisk traumebehandling)

8 Hva bør trenes? •Konkrete ferdigheter: For eksempel: Basal og avansert luftveg, hjertekomprimering, ulike tilganger, defibrillering •Simulering / Bestemmelsestrening: For eksempel: Alvorlig sepsis, anafylaksi, alvorlig astma •Samhandlingstrening: –Mottak av kritisk syk pasient med fokus på ledelse, kommunikasjon etc.

9 Hvem?

10

11

12

13 Hvordan kan man begynne med trening på den enkelte avdeling? •Tilstrebe kvalifiserte instruktører •BHLR / AHLR: – minimum hver 6 mnd (allegoritme, teknikk, defibrillering, tilgang (NVK/IO) –Både sykepleiere og leger bør trene –Treningen bør vare en ½ - 1 dag •Praktiske prosedyrer –Ca 1 gang pr mnd –Inngå i avdelingens internundervisning –”Filmbank” tilgjengelig via www.barnelegeforeningen.no www.barnelegeforeningen.no

14 Etter hvert.. •Enkle scenarier med fokus på: –Samhandling –Bestemmelse – behandling – allegoritmer •Scenariebank tilgjengelig via www.barnelegeforeningen.no www.barnelegeforeningen.no Regionale ressurspersoner settes opp med telefonnummer og email.

15 Utstyr i oppstartfasen •Babydukke til basal HLR med mulighet for intubering og intraossøs •Juniordukke til basal HLR •Bakke med tuber, veneflon, sug etc. (gjenbruk)

16 Avdelingsnivå Enkeltperson Forskning Nasjonalt / LIS utd. Leger og sykepleiere

17 Tempoplan og veien videre..


Laste ned ppt "Ferdighetstrening (FT) Avdelingsoverlegemøte 15. januar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google