Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ormen Lange Operations Ormen Lange Leverandørseminar Harald Anthonsen Leverandørseminar Harald Anthonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ormen Lange Operations Ormen Lange Leverandørseminar Harald Anthonsen Leverandørseminar Harald Anthonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ormen Lange Operations Ormen Lange Leverandørseminar Harald Anthonsen Leverandørseminar Harald Anthonsen

2 Ormen Lange Operations Shell EP i Norge Oslo – Shell Technology Norway, STN, R&D, Nedstrøm Aukra - Ormen Lange Drift Kristiansund – Drifts senter Stavanger– E&P

3 Ormen Lange Operations Sn ø hvit Kollsnes Tjeldbergodden Mognstad Slagentangen Ormen Lange Sture K å rst ø Samarbeidsforum Landanlegg – (L-8) Cooperation Forum Norwegain Land Plants Hensikt/formål: ” Samarbeidsforum for petroleums landanlegg som skal : -utløse erfaringsutveksling anleggene imellom om sikkerhet for helse, miljø og materielle verdier - samt behandle, som et rådgivende organ, spørsmål på HMS-området og som berører alle/mange anlegg.” Forumet møter slik det selv bestemmer, normalt fast 2 ganger per år. Dessuten vil løpende aktiviteter kunne utløse både møter og adhocgrupper PIL/Norsk Industri holder sekretariat, selskapene egne deltakerutgifter. Fellesutgifter til prosjekter etc. fordeles selskapene pro rata. PIL/Norsk Industri er forumets sekretariat Forumet vil kunne invitere myndigheter og andre organisasjoner til møter

4 Ormen Lange Operations Ormen Lange 5 måneder til gasseksport

5 Ormen Lange Operations Fremdrift - driftsforberedelser

6 Ormen Lange Operations Admin bygning.

7 Ormen Lange Operations 2007 •01.01 Simulator take-over •31.01 2 nd simulator take-over •01.02 Subsea inspection program in place •30.03 Collaboration room ready •15.04 HSE management system complete •14.05 Pre-start up audit •01.06 Sleipner gas/hot plant •01.07 Field gas Operations Milepæler 2007

8 Ormen Lange Operations Prosjektfaser

9 Ormen Lange Operations Boreaktiviteten

10 Ormen Lange Operations Vårt fokus oHMS oDet gode samarbeidet med Hydro oUtstyrstilgjengelighet og integritet oUtstyrs-ytelse, kvalitet og kostnader oRegional og global kontraktfokus •Ekspertise og beste praksis •Bygge tette leverandørrelasjoner •Optimalisere kommersielle strategier oLangsiktig perspektiv oMarked i endring –Sikre tilgang til kompetante regionale leverandører –Leverandører må være pro-aktive (tjenesteleveranser, krav, HMS, samarbeidsrelasjoner etc)

11 Ormen Lange Operations Store kontrakter på plass

12 Ormen Lange Operations Generell status Drift •HSE: TRI = 5,4 LTIF = 2,7 •Progress: 69,4 % vs. planned 71,1% Noen elementer : Subsea –Etableringav ny organisasjon Organisasjon –Siste rekrutering, opplæring, prosedyrer Utstyr –Oppstartsplaner, overtakelsesaktiviteter Marine –Simuleringer, slepefartøyer Vedlikehold –Reservedeler, vedlikeholdsprogram Produksjon - Overvåking, rapportering, optimalisering

13 Ormen Lange Operations oForholdet mellom underleverandører og hovedleverandører viktig for Shell : o- HMS o- Leveransekvalitet o- Tidsplan o- Pris oFlere kontrakter igjen for Drifts og Vedlikehold Kontrakter

14 Ormen Lange Operations Maintenance Strategy 40 % 30 %

15 Ormen Lange Operations Annual Maintenance OPEX

16 Ormen Lange Operations Framtiden:  Langsiktig perspektiv  Noen flere kontrakter på plass  Fortsette samarbeidet Shell/Hydro  Shell overtar som operatør 01.12.07  Ormen Lange fase 2  Subsea pilot  Offshore  Boreaktiviteter  Kompresjonsprosjekt  Modifikasjoner  Pålitelig og stabil gassleverandør  Gasskraftverk


Laste ned ppt "Ormen Lange Operations Ormen Lange Leverandørseminar Harald Anthonsen Leverandørseminar Harald Anthonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google