Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledernes rolle som endringsledere Prøveforelesning for disputas, humanistisk fakultet, UiS. 2012. Pål Roland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledernes rolle som endringsledere Prøveforelesning for disputas, humanistisk fakultet, UiS. 2012. Pål Roland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledernes rolle som endringsledere Prøveforelesning for disputas, humanistisk fakultet, UiS. 2012. Pål Roland

2 Endringer….Hvor er ledelsen??

3 Hovedtema i forelesningen 1. Endring,ledelse og kompleksitet (Fullan,2007; Fixsen mfl, 2005) 2. Transformasjonsledelse (Leithwood mfl 2008; Mulford mfl.2004, Burke, 2008) 3. Distribuert ledelse Gronn, (2002, 2009), Mcbeath (2009), Leithwood mfl., 2009) 4. Organisasjonslæring. Senge (2004) -Systemperspektivet (Fullan, 2006) Hargreaves og Fink, 2006) 5. Kapasitet (Flashpooler mfl. 2008), Wandersman mfl., 2006) 6. En elevhistorie

4 •Mulford, Silins and Leithwood (2004) Rektors transfor masjons ledelse Lærers arbeid Akademisk selvoppfattelse Deltakelse Engasjement Organi sasjons læring Læreres ledelse Kommunalt fokus Team ledelse Elev- utbytte Personell verdsetting Transformasjonsledelse

5 1.1 Change - Endring •Fullan (2007) – tre faser: •Initiering •Implementering •Kontinuering •Må forstås sirkulært…

6 1.2. Ledelse (Møller mfl., 2006) Komplekst begrep – ingen enhetlig definisjon. -Relateres til begreper som: •Makt, autoritet, posisjon, aktivitet, samhandling, transformasjon, distribuert… •Bush & Glover (2003): ”--en påvirkningsprosess som leder til at en oppnår et ønsket mål. Det involverer å inspirere og støtte andre mot en visjon for skolen som er basert på klare personlige og profesjonelle verdier.”

7 1.3. Ledelse avgjørende faktor i endringer •Rektor/ledelsens rolle -”…avgjørende for suksess..” (Fullan, 2007) -”Uten en god ledelse vil det være vanskelig å implementere kjernekomponenter” (Fixsen mfl, 2005) -”Svak ledelse kan bli en barriere for utvikling”. Greenberg mfl, 2005) - ” En aktiv og støttende ledelse kan forsterke implementeringskvaliteten, og - motsatt” Domitrowich mfl, 2008)

8 •Implementation involves complexity in every aspect. •Implementation requires change (Fixsen, 2005) •Change: navigating complex terrain (Fullan, 2008). •Fullan (2007) forholdet mellom kompleksitet og klarhet •Endringer ønsket av skolen eller.. uønsket, 1.3 Endring og kompleksitet

9 1.4 Endring og kompleksitet •Enkle endringer – lettere å implementere – mindre påvirkning – og motsatt. Fullan (2007) •Samfunnskonteksten: preget av mangel på kontroll, raske endringer, kompleksitet, mangfold og intensitet. Leithwood & Hallinger, (2002) •Rektor er forventet å lede disse endringene

10 2.1Transformasjonsledelse– Leder - lærere - elevutbytte •Mulford, Silins and Leithwood (2004) Rektors transfor masjons ledelse Lærers arbeid Akademisk selvoppfattelse Deltakelse Engasjement Organi sasjons læring Læreres ledelse Kommunalt fokus Team ledelse Elev- utbytte Personell verdsetting

11 2.2 Transformasjonsledelse •Mulford, Silins and Leithwood (2004) •Leithwood & Jantzi, (2006) •Leithwood & Beatty (2008) •Setting directions •Developing people •Redesigning organizations •Managing the instructional program •Stimulerer organisasjonslæring

12 2.2.1 Transformasjonsledelse •Setting Directions -Kollektiv visjon -Aksept for gruppemål -Høye forventninger

13 2.2.2 Transformasjonsledelse •Developing people -Støtte -Gi faglig stimulering -Modell

14 2.2.3 Transformasjonsledelse •Redisigning organizations -Bygge kollektive kulturer Klasse – skole og distriktsnivå

15 2.2.4 Transformasjonsledelse •Managing the instructional program. -Bemanne arbeidet -Følge opp aktivitet -Motvirke distraksjoner

16 2.3. Transformasjonsledelse Burke, 2008 •Transformasjonsledelse Burke (2008). Grunnleggende endringer •..leaders who bring about change, they never leave a situation the way they found it.. (Burns, 1978) •Transaksjonsledelse - dag til dag. Administrasjon. Oppgaveorientert. Påtrengende. •Både og…

17 2.4 3 sentrale faktorer i endring •Forpliktelse (fidelity, commitment) Durlak & DuPre, 2008, Greenberg mfl., 2005) •Kollektiv læring/ samarbeid (Stoll, 2007) -Kollektive ”Self efficacy” (Leithwood & Beatty, 2008) •Tillit (Bryk & Schneider, 2002; Mulford, Silins & Leithwood, 2004) Transformasjons og distribuert ledelse forbedrer disse faktorene.

18 3.1 Distribuert ledelse •Mulford, Silins and Leithwood (2004) Rektors transfor masjons ledelse Lærers arbeid Akademisk selvoppfattelse Deltakelse Engasjement Organi sasjons læring Læreres ledelse Kommunalt fokus Team ledelse Elev- utbytte Personell verdsetting

19 3.2 Distribuert ledelse •”All leaders, no matter how charismatic and visionary, eventually die..” Collins and Porras, (2002)

20 3.3. Distribuert ledelse Gronn (2002) og McBeath (2008) •En god strategi for skoleutvikling •Utvikling fra individuell ledelse til ulike former for kollektiv ledelse •Ledelse her handler om personer også utover de som har formell ledelsesansvar. (Eksempelvis prosjektgrupper, team og ulike varianter av lærerledelse) •Ledelse på mange nivå i organisasjonen •Ledelse får en større grad av interaksjonisme mellom aktørene i en organisasjon

21 Personlig mestring Mentale modeller Læring i team Delt visjon System- tenking Omsette individuell visjon til felles visjon Lærende organisasjon betyr at de ansatte er i en kontinuerlig utviklings- og læringsprose ss Hvordan reflektere over egen organisasjon når det gjelder tidligere inngrodde antakelser? Senge sier vi må snu speilet innover. Gruppelær ing handler om å lære og tenke i felleskap Systemperspektivet skal samordne de fire andre disiplinene 4.1 Organisasjons læring Senge, 2004.

22 4.2 Fullan, (2006) System thinkers in action •Sustainable leadership (Fullan, 2006; Hargreaves og Fink, 2006) •Endre både individer og systemer •Ledere mangler i dag kompetanse på system forståelse •Læring og kapasitetsbygging

23 5.1. Kapasitet (Wandersman mfl., 2006; Flashpooler mfl., 2008) •…the skills, motivation, knowledge and attitudes necessary to implement innovations, which exist at the individual, organization and community level.

24 5.2. Kapasitet (Flashpooler mfl. (2008), Wandersman mfl. (2006) •Generell organisasjonskapasitet •Innovasjons spesifikk kapasitet

25 What skills do excellent leaders have? Davies mfl., 2005 •Two main pathways: •Facilitating and supporting teaching and learning •Implementing strategies that focus on ongoing school improvement •Lite forskning på hvordan ledere skal tilegne seg denne komplekse kompetansen.


Laste ned ppt "Ledernes rolle som endringsledere Prøveforelesning for disputas, humanistisk fakultet, UiS. 2012. Pål Roland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google