Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mer tid til elevene 12.Mai 2011 Marianne Aasen leder av KUF-komiteen på Stortinget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mer tid til elevene 12.Mai 2011 Marianne Aasen leder av KUF-komiteen på Stortinget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mer tid til elevene 12.Mai 2011 Marianne Aasen leder av KUF-komiteen på Stortinget

2 2029

3 8 5 %

4

5 Kunnskapsnasjonen Norge •Lik rett til utdanning og svært høyt utdanningsnivå •Mange elever lærer mye •Høy trivsel og relativt lite mobbing •Bra relasjoner mellom elever og lærere •Gode engelsk- og demokratikunnskaper •Høy kvalitet i estetiske fag •Mindre forskjeller mellom skolene •Høyt ressursnivå

6 .. og at pilene nå peker oppover!

7 Utfordringer •Svake grunnleggende ferdigheter (1 av 5 går ut av grunnskolen med så svake leseferdigheter at de vil få problemer i arbeidslivet) •Alarmerende høyt frafall (1/3 slutter før de er ferdige) •Mangelfull sosial utjevning

8 Regjeringen skal bidra! •Reformpause – slik at vi sammen kan gjennomføre Kunnskapsløftet •Forutsigbar og sammenhengende politikk, herunder videreutvikling av helhetlig skoledag •Fullt fokus på de viktigste prioriteringene (bla. grunnleggende ferdigheter og frafall) •Flere og bedre lærere – kompetanseløft, ressursnorm og ny lærerutdanning •Ro og stabilitet – skape rom for utviklingsarbeid •Tillit til skolen – mindre papirarbeid og mer tid til læring

9 Forventninger – i alle ledd

10 Skoleledelse •Handler om å skape et miljø for læring og utvikling •Vær oppdatert på aktuell forskning – ikke tro •Ansett de rette folka – som vil være lærere og som bidrar til å utvikle arbeidsplassen •Sørg for at lærerne får kompetanseheving •Vis entusiasme overfor ansatte, elever og foreldre •Bruk kartlegginger til systematisk forbedringsarbeid •Ta elever og foreldre på alvor – involver og inkluder! •Vær tydelig – ja til forventninger, nei til underyting •Kjenn skolens muligheter og utfordringer – ressurser og begrensinger – formuler realistiske mål

11 Hvor er vi?

12 ”Noregs beste skule”

13 • Videreutvikle kvalitet og kapasitet for den nye rektorutdanningen •Utvikle program for lederskolering i utdanningssektoren i samarbeid med KS •Utvikle nytt tilbud om etterutdanning i klasseledelse •Redusere antall statlige handlingsplaner •Utrede mulige forenklinger i regelverket •Gjennomgå kravene til dokumentasjon og informasjonsinnhenting fra skolene •Følge lærernes og skoleledernes tidsbruk gjennom flere undersøkelser Tidsbrukutvalget

14 Skoleeierrollen •Stortinget kan vedta reformer og budsjetter, men skoleeierne må sørge for selve gjennomføringen. •Selv om en del kommunestyrer er flinke, bruker noen for lite tid på å diskutere kvalitet og innhold •Skolestruktur er viktig, men hva elevene lærer seg er viktigst •Det er avgjørende at resultater følges opp systematisk og over tid – hvis ikke blir ikke skolen bedre. •”Hands on, folkens!”

15 Ungdomsskolemeldinga •3000 innspill fra elever, lærere og foreldre – og AUF •Mer valgfrihet - nytt valgfag •Fleksibilitet og timetallsfrihet •Elevmedbestemmelse og elevvurdering •Kamp mot ”matteangst” •Arbeidslivsfag i alle kommuner •Fag på høyere nivå •Kroppsøving

16 Ikke glem oppdraget! Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Opplæringslova § 1-1

17 Marianne.MittAp.no


Laste ned ppt "Mer tid til elevene 12.Mai 2011 Marianne Aasen leder av KUF-komiteen på Stortinget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google