Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-av familieterapeut Hege Aitken

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-av familieterapeut Hege Aitken"— Utskrift av presentasjonen:

1 -av familieterapeut Hege Aitken
Tankenes påvirkning -av familieterapeut Hege Aitken

2 Kognitiv terapi – hva er det?

3 Mye i livet kan vi ikke bestemme over: foreldre, sykdom, infrastruktur, etc.
Men vi kan bestemme hvordan vi forholder oss til det. Vi kan velge å være et offer, eller å ta kontroll. Vi trener for å få en god fysisk helse. Vi må også trene for å opprettholde en god psykisk helse.

4 Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Men elementer fra kognitiv terapi kan brukes av alle. Erfaring viser at våre tanker spiller en betydelig rolle i utviklingen og opprettholdelsen av psykiske lidelser. Behandlingen dreier seg om problemløsning og endring i tanker og væremåter.

5 Tanker er ikke fakta! Det meste vi tenker er bare tull 
Vår personlighet består av tanker, følelser og handlinger som påvirker hverandre gjensidig. Tanker, følelser og handlinger påvirker oss fysisk og viser seg i form av kroppslige reaksjoner:

6 Den kognitive diamant:
Tanker Handlinger Følelser Kroppslige reaksjoner Disse påvirker hverandre innbyrdes hele tiden.

7 Når vi arbeider kognitivt så ser vi etter:
Automatiske tanker Tankemønster Grunnantakelser Leveregler Kompensatoriske strategier

8 Det praktiske arbeidet går ut på:
Kartlegge og endre automatiske tanker Kartlegge og endre tankemønsteret: Å endre uhensiktsmessige grunnantakelser Å endre uhensiktsmessige leveregler Å lage en problemformulering Å lage en bevisliste

9 Er kognitiv terapi å tenke positivt?
Nei Vi har alle negative automatiske tanker i visse situasjoner. Ofte er vi ikke engang klar over at vi har dem. Vi kan si at det handler om å tenke tanker som er nyttige for oss selv

10 Automatiske tanker Spontane tanker som farer gjennom hodet
Spontane tanker, ofte ubevisste Oppleves som et faktum, er ikke gjennomtenkte. Aktiverer følelser/kroppssansinger som er lette å registrere. (hot cognition) Spør: Hva gikk gjennom hodet ditt nå? Eksempel: - Dette klarer jeg aldri - jeg er en dårlig venn - jeg er ikke verd noe - jeg er mislykket

11 Grunnmodellen: ABC modellen
Situasjon Automatisk tanke Følelse og kroppslige symptomer Alternativ tanke Resultat nå Kollegaene mine gikk til lunsj i kantinen uten å spørre meg. De liker meg ikke. Jeg har gjort noe galt. Skalering: 90% Lei Sint Engstelig urolig Skalering: 80% Jeg sa jo at jeg hadde det travelt i dag, kanskje de ikke trodde jeg hadde tid. De har jo alltid spurt meg før. Jeg kan jo spørre dem. 60% Følelse : 50%

12 Hvis pasienten fremdeles tror på den grunnleggende automatiske tanken så kan en sette opp en liste hvor pas. argumenterer for og imot hvorfor de fremdeles tror/ ikke tror på den. Hva taler for at de ikke liker meg Hva taler mot at de ikke liker meg

13 Adferdseksperiment Adferdseksperimenter er mye brukt i Kognitiv terapi. En tester ut hypoteser: Eks: pasient med sosialangst. Redd for å gå på kafe. Tenker at han kommer til å miste koppen i gulvet og alle vil se på ham og le. Terapeuten og pasient går på kafe hvor terapeut med vilje mister koppen i gulvet, og pas. Har i oppgave å legge merke til reaksjonene til de rundt. Hva er det verste som kan skje???

14 Negative Tankemønstre
Alt eller intet tenkning Katastrofetenkning Generalisering Vilkårlig tankeslutning Kikkertsyn Forts…

15 Tankelesning Følelsesmessig tenkning Personalisering Årsaksforklaring Skulle, burde eller måtte tenkning

16 Grunnantakelser/ grunnleggende leveregler
De aktiverer sterke følelser som sorg, sinne og angst. De forteller oss: Hvordan vi oppfatter oss selv Hvordan vi tror at andre oppfatter oss Hvordan vi bør oppføre oss Eks: -jeg er ikke flink nok -jeg må ikke vise følelser -Jeg kommer til å bli forlatt -alle må like meg

17 3 domener for de grunnleggende levereglene:
Av Judith Beck: Hjelpesløs -Inadekvat, inkompetent, ineffektiv Ikke elsket -uønsket, oversett Verdiløshet -ingenting, gal, ond

18 Sekundære Leveregler/ kompensatoriske strategier
Bygger på uhensiktsmessige grunnantakelser Ett sett med regler og strategier en lager for å beskytte seg mot en grunnleggende leveregel. Hvis, så……..

19 Sekundære leveregler/ kompensatoriske strategier
Eks: -Hvis jeg gjør feil så vil folk tro at jeg er dum og jeg blir latterliggjort. Hvis jeg gjør alt korrekt, så vil jeg ikke bli kritisert og gjort til latter. -Hvis jeg alltid sier ja til ting, så vil de andre like meg. Hvis jeg sier nei, så vil andre ikke like meg. -Hvis jeg må spørre andre om hjelp, så betyr det at jeg er svak. Hvis jeg klarer meg selv så betyr det at jeg er sterk.

20 Grubling og bekymring, er det nyttig?
Depressiv grubling er en sentral faktor ved depresjon. En depressiv person grubler for å forstå sin depresjon, og tror han kan løse sine problemer ved å tenke på de. Det motsatte er tilfellet. Hva er fordelene med grubling/bekymring? Hva er ulempene? Tips: Sett av tid til å gruble. Ta kontroll over tankene, ikke flykt fra dem. Si: Dette er jeg ikke tjenlig med, så jeg velger å gjøre noe annet.

21 Grubling og bekymring Er du god til å katastrofetenke? Har du bekymret deg for noe du ikke kan gjøre noe med? Hva er ditt tema? Du merker når du får det. Tenk om du har øvd på feil ting? Vi må velge hvilke holdninger vi vil ha, så vil følelsene følge etter. Du blir god til å bekymre deg fordi du har trent så mye på det!

22 Sokratiske spørsmål Sokratiske spørsmål for å revurdere/modifisere automatiske tanker: Hva gjør at jeg tror på tanken? For og imot Finnes det en annen måte å se det på? Hva er det verste som kan skje? Hva er det beste som kan skje? Hva er mest sannsynlig? Hva skjer om jeg fortsetter å tenke slik? Hva om jeg endret tanken? Hva ville jeg sagt til en venn som opplevde det samme?

23 Forts. sokratiske spørsmål
Hva gikk gjennom hodet ditt nå? Hva forklarer du det med? Hvordan forstår du dette? Hva tenker du rundt dette? Hvis det er sant, hvilken betydning har det for deg? Hva taler for at det er slik? Er det noe som taler imot? Hva er fordeler og ulemper med å tenke slik? Hva er det verste som kan skje? Hva er mest realistisk?

24 Litteratur: Ingvard Wilhelmsen, Psykiater som driver hypokonderklinikken i Bergen, har gitt ut mange lettleste bøker basert på Kognitiv terapi, blant annet: Sjef i eget liv Kongen befaler Det er ikke mer synd på deg enn andre


Laste ned ppt "-av familieterapeut Hege Aitken"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google