Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlige presentasjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlige presentasjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlige presentasjoner
Tips om muntlig presentasjon - forberedelser Video om hvordan skriftlig manus blir til en muntlig presentasjon

2 Muntlige presentasjoner:
De fleste presentasjonene , kommer til å foregå på rom 1332,1303 eller 1332 i de øvingstimene klassen har. Noen presentasjoner må foregå i auditorium 3-4 Bærbart utstyr i klasserommene: prosjektor,slik at vi kan se bilder på lerret/vegg. Dokumentkamera. Vanlig overheadprosjektor For å bruke PowerPoint må dere enten ha med diskett eller dere må kunne ta ned fra internett. Det går også an å koble til egen bærbar PC.

3 Rekkefølge Jeg har satt opp lister over tidspunkter for de enkelte grupper. Dere kan bytte tid med en annen gruppe, bare dere gir beskjed . NB! Dere må selv ordne byttingen Har dere fått et ”umulig” tidspunkt, og har ingen å bytte med, snakk med meg. Vi har et oppsamlingsheat torsdag 17.

4 Praktisk om muntlig 15 min. pr.gruppe. VIKTIG! (Jeg har et kjøkkenur som ringer hardt når tiden er over) Det er lagt inn noen minutter til kommentarer fra lærer/tilhørere. Alle gruppemedlemmer skal delta, men fordelingen er gruppas egen sak Vær til stede når de andre i klassen din har presentasjon. Å høre andre presentere gir masse lærdom – både om hva som fungerer godt og hva man ikke bør gjøre Dere hjelper hverandre ved å kommentere

5 Hva skal med i presentasjonen?
HUSK: EN RAPPORT HANDLER OM UTFØRT ARBEID Presentasjonen - appetittvekker: Presenter gruppemedlemmene Vis tittelen på prosjektet (ikke bare si den), og forklar helt kort hensikten med det Forklar hvem av dere som skal snakke om hva

6 Hvordan arbeidet foregikk
Kort om HVORFOR dere valgte dette prosjektet Si hvordan endelige PROBLEMFORMYULERINGEN ble Forklar KORT - hvordan arbeidet foregikk: Arbeidet. Hvilke elementer inneholdt det? Planlegging. Hvordan fulgte dere fremdriftsplanen? Metode, problemer og løsninger Arbeidsfordeling Eventuelle milepæler IKKE vis fram styringsdokumenter!

7 Resultatet av arbeidet (fra hoveddelen av rapporten) er den klart største delen
Hvis det dreier seg om en redegjørelse/undersøkelse : gi en oversikt over emnet i hovedtrekk og eventuelle konklusjoner Denne delen er ofte delt i flere

8 Resultatet av arbeidet hvis det er en brukerveiledning el. l
Resultatet av arbeidet hvis det er en brukerveiledning el.l. (separat del) forklar hvordan den er bygd opp, hva den inneholder og hvilket nivå den bringer bruker opp på vis gjerne fram en side, evt. innholdsliste , evt. illustrasjonstype forklar hvilke prinsipper dere har valgt for stoffvalg og layout forklar hvordan den er testet

9 Avslutning, tips Ikke stopp brått - gi en avslutning/avrunding, som i rapport Spørsmål til slutt - ikke etter hvert

10 Likheter skriftlig/muntlig presentasjon
begge trenger målanalyse begge trenger struktur arbeid med formen er nødvendig

11 Forskjeller på skriftlig og muntlig presentasjon
muntlig er kortere, mindre blir sagt muntlig bruker et annet språk muntlig bruker andre virkemidler enn skriftlig: stemme, øyenkontakt, holdning, bevegelser, visuelle AV-midler, gjenstander å sende rundt og se på muntlig MÅ GI STØTTE FOR HUKOMMELSEN

12 Hva innebærer dette? Velg nøye ut hva som skal med
ALDRI lese opp en tekst Tilpass språket Ha øyenkontakt med tilhørerne Snakk TIL tilhørerne Stå og beveg deg naturlig Sørg for noe tilhørerne kan se på NB! Må ha PP-filer på diskett, USB-pinne eller på nett

13 Støtte for hukommelsen:
Skriv - vis - alle ”overskrifter” Forklar hva tilhørerne har i vente- og hva de har opplevd ved å lage makroproposisjoner som summerer opp tekstbiter Vis alle tall og andre fakta som du ønsker at tilhørerne skal oppfatte GJENTA viktige poenger, men si dem på en annen måte

14 Ferdig manus ? Manus med 1) stikkord om hovedpunkter
2) eventuelle fakta som skal skrives opp

15 Hva gruppa må gjøre: Koordiner godt
Fordel presentasjonen og unngå overlapp eller huller Tenk over hvordan dere skal opptre foran klassen De som ikke snakker, er også synlige

16 Hva dere ikke skal gjøre:
være dårlig forberedt lese opp tygge tyggegummi ha caps på hodet snakke fort, lavt eller monotont slå hælene sammen og stå helt stille


Laste ned ppt "Muntlige presentasjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google