Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurderingskriterier og oppgaver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurderingskriterier og oppgaver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurderingskriterier og oppgaver
Glenn Ole Hellekjær

2 Nivå Språk Høy Middels Lav
Behersker en klar uttale og gjennomført intonasjon. Behersker språkets formverk i den grad at feil er sjeldne og ofte rettes opp på egenhånd. Behersker et variert ordforråd, samt beherskelse av idiomer og faste uttrykk som muliggjør kommunikasjon om generelle og spesielle emner, i ulike kommunikasjonssituasjoner, på en lett og uanstrengt mate. Middels Behersker en klar og konsistent uttale og intonasjon og tilstrekkelig grammatisk kontroll til å unngå kommunikasjonsforstyrrende eller ,,skjemmende” feil. Evner tidvis å legge merke til og rette opp eventuelle feil. Har et ordforråd som tillater kommunikasjon om relevante emner uten unødig nøling eller brudd i kommunikasjonen. Behersker uttrykk og språknormer i vanlige kommunikasjonssituasjoner. Lav Har en forståelig uttale og kan kommunisere på en forståelig måte. Har et ordforråd som tillater kommunikasjon om ulike emner. Kan mestre enkle og kjente kommunikasjons-situasjoner og emner

3 Muntlig kommunikasjon
Nivå Muntlig kommunikasjon Høy Kan produsere klare, komplekse, logisk oppbygde og sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er godt tilpasset kommunikasjonssituasjonen eller formålet. Kan delta i muntlig interaksjon på en spontan, flytende, og uanstrengt måte og tilpasse språk, fremføring og kommunikasjonsstrategier til ulike formål og publikum. Middels Kan produsere klare og sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er tilpasset kommunikasjonssituasjonen eller formålet. Kan delta i muntlig interaksjon på en flytende og uanstrengt mate og benytte språk og kommunikasjonsstrategier til ulike situasjoner og formål. Lav Kan produsere enkle sammenhengende muntlige tekster/ytringer som er relevant for kommunikasjonssituasjonen eller formålet. Kan delta i enkel muntlig interaksjon/samtaler.

4 Nivå Innhold Middels Lav
Høy Kan analysere, drøfte og vurdere og sette kunnskapen i sammenheng. Kan bruke og vurdere ulike kilder og bruke kunnskaper på en selvstendig og kritisk måte i forhold til problemstillingen /oppgaven. Middels Kan presentere og anvende relevant kunnskap. Kan bruke relevante kilder på en selvstendig måte og tilpasse svaret til problemstillingen eller oppgaven og unngå irrelevant informasjon. Lav Kan reprodusere relevant kunnskap.

5 Arbeidsoppgaver for idag
Organiser dere i grupper på 5-7, fra ulike skoler og skoleslag.Velg en kontaktperson og ,,rapporteur” som kan legge frem gruppens arbeid i plenum. Oppgave 1. Drøft de gamle muntlige oppgavene som har blitt lagt frem. Hvordan må de endres for å tilpasses 48 timers forberedelse og for å tilpasses LK06 læreplanen? Oppgave 2. Drøft mitt forslag til vurderingskriterier og utarbeid forslag som er utformet slik at elevene forstår hva som legges vekt på med vurderingen- men uten at de gir en oppskrift på løsningen.Lag evt. supplerende kommentarer til mitt forslag.

6 Arbeidsoppgaver frem mot samlingen i april
De ulike gruppene fullfører sine utkast og prøver ut oppleggene og kriteriene. Gruppene vil bli bedt om å legge frem sine erfaringer på samlingene. Beskriv oppleggene dere prøver ut, og hva som virket bra og dårlig. Enkelte skoler vil kontaktes for å ta videoopptak av simulerte muntlige eksamener - til bruk for sensorskolering. Vi ønsker et minimum av en middels elev og en elev som presterer meget høyt.

7 Gruppearbeid del 1 Vurder de utleverte oppgavene, vurderingskjema. Hva er: Gode oppgaver og gode vurderingskriterier? Hvordan vurdere forberedte presentasjoner? Hvordan og krav til oppfølgingsspørsmål etter foreberedt presentasjon Er det forbedringspunkter på oppgavene? Grupper på 6-8, velg referent som legger frem gruppens arbeid i plenum

8 Sensurering Video med felles og individuell fremføring med 5 elever
Individuell vurdering underveis Gruppearbeid med oppfølgende plenumsdiskusjon om: Karaktersetting i gruppene Diskusjon om karaktersettingen Vurderingskriteriene - gode nok?? Utfordringer med gruppeeksamen og individuell vurdering Referent legger frem resultatet i plenum Vi samler sammen karakterforslagene og avgjør karakterene i felleskap- i plenum


Laste ned ppt "Vurderingskriterier og oppgaver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google