Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerforum Vigo Voksen september 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerforum Vigo Voksen september 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerforum Vigo Voksen 18.-19. september 2012
Trude Riple Vigo IKS

2

3 Brukerveiledninger Eksempler på registrering av oppl.løp voksne Brukerveiledning Extens/SATS/TP Fellesfag H2 og ST Info fra Vigo Mye info vedr kodeverk Info fra Vigo Voksen (krever brukernavn og passord) Generell info vedr Vigo Voksen Utdanningsdirektoratet Regleverk

4 Vigo kodeverksbase

5

6 Registreringshåndboken

7 Registreringshåndboken, forts
gir oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer videregående opplæring. inneholder behandlingsregler for data ved import til Vigo. har som formål å legge til rette for en enhetlig registrering av data. kan benyttes som oppslagsverk for beskrivelse av variabler.

8 Statistikk til SSB og Udir Resultat for skoleåret 2011-2012
27. september 2012 Frist for 1. levering av ssbResultat og ssbResultatfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB 28. september) 12. oktober 2012 Fylkeskommunene får tilbakemelding fra SSB på innsendt ssbResultat og Udir på ssbResultatfag (filene legges på fylket sitt område på ftp-serveren i mappen for SSB). 23. oktober 2012 Frist for endelig levering av ssbResultat og ssbResultatfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB 24. oktober)

9 Statistikk til SSB og Udir, forts.
Elever pr 01.oktober (skoleåret ) 08. november 2012 Frist for 1. levering av ssbElev og ssbElevfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB 09. november) 23. november 2012 Fylkeskommunene får tilbakemelding fra SSB på innsendt ssbElev og Udir på ssbElevfag (filene legges på fylket sitt område på ftp-serveren i mappen for SSB). 06. desember 2012 Frist for endelig levering av ssbElev og ssbElevfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB 07. desember)

10 Rapportering av voksne
Data på voksne kan komme inn i Vigo både fra de skoleadm. systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystem (VigoVoksen eller annen reg). På ssbResultat rapporteres voksne som i skoleåret enten bare har vært realkompetansevurdert i ett eller flere fag, bare har hatt opplæring i ett eller flere fag eller har en kombinasjon av realkompetansevurdering og opplæring Gjelder også praksiskandidater som har vært oppe til skriftlig Vg3 eksamen (eksamen må gjennomføres før kandidaten kan gå opp til fag-/ svenneprøve). For å komme med på ssbElev må en voksen kandidat ha ett eller flere fag med fagstatus V på skoleåret Det vil si at kandidaten må ha opplæring i minimum ett fag pr

11 Rapportering av voksne, forts
Filen ssbVoksensoker skal fange opp de voksne som ikke kommer med på ssbResultat eller ssbElev. Det er Ikke-aktive voksne som ikke har trukket søknaden.

12 Rapportering av voksne, forts
Det er viktig å overføre data på de voksne (realkompetansevurdering og voksenopplæring) både fra de skoleadm. systemene (Extens, SATS og TP) og fra voksensystemet (VigoVoksen ell annet). Data må være overført fra voksensystemet før første innsending av ssbResultat (siste frist 27. september). Det bør også gjøres en ny overføring fra voksensystemet før første levering av ssbElev (siste frist 8. november). Viktig!! Det er viktig at filen fra voksensystemet er den siste filen som overføres for den aktuelle rapporteringen. Dette for å sikre at ikke viktige voksendata blir overskrevet av det som importeres fra Extens, SATS og TP.

13 Rapportering av voksne, forts
VO-kurs som starter 25. september 2012 og varer ut høsten 2013. Blir rapportert slik: ssbElev 2012 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V ssbResultat 2013 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V (kan også her ha fag med fagstatus R) + evt karakterer fra termin 1 (H1) Fullførtkode H ssbElev 2013 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V ssbResultat 2014 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V (kan også her ha fag med fagstatus R) + standpunkt- og eksamenskarakterer. Kan også komme fra privatistkontoret dersom det er tatt privatist eksamen.

14 Rapportering av voksne, forts
VO-kurs som starter 2. januar 2013 og varer ut høsten 2013. Blir rapportert slik: ssbResultat 2013 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V (kan også her ha fag med fagstatus R) + evt karakterer fra termin 1 (H1) fullførtkode H ssbElev 2013 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V ssbResultat 2014 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V (kan også her ha fag med fagstatus R) + standpunkt- og eksamenskarakterer. Kan også komme fra privatistkontoret dersom det er tatt privatist eksamen.

15 Rapportering av voksne, forts
Kandidater som kun er realkompetansevurdert i løpet av skoleåret Blir rapportert slik ssbResultat 2013 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus R + standpunkt- og evt. eksamenskarakterer. Kan også komme fra privatistkontoret dersom det er tatt privatist eksamen.

16 Overføring fra Vigo Voksen

17 Overføring fra Vigo Voksen, forts
Skal både kandidatopplysninger (vokseninfo) og programområder/fag som er realkompetansevurdert overføres, fra Vigo Voksen til Vigo, må det stå hake i feltet ”Eksporter elevkurslinjer og fag”. Dette er aktuelt i forbindelse med uttak av fil for ssbResultat (statistikk for forrige skoleår). Det er kun programområder og fag fra forrige skoleår som blir overført her. Annen vokseninfo vil bli overført tom den dato filen tas ut. Dersom det bare er kandidatopplysninger (vokseninfo) som skal overføres (dvs ikke programområder/fag) fra Vigo Voksen til Vigo må hakene i feltene ”Eksporter elevkurslinjer og fag” og ”Eksporter også elevkurslinjer uten fag” tas bort. Dette er aktuelt dersom alt vedr programområder/fag hentes fra det skoleadministrative systemet. Denne rutinen bør også benyttes når det hentes inn ny fil i forhold til ssbElev (opplæring pr 01.10).

18 Komprimert opplæring i programfag mot skriftlig Vg3 eksamen – TEO9000
Enkelte fylker gir komprimert opplæring i programfag for praksiskandidater eller lærlinger med full opplæring i bedrift som skal ta skriftlig eksamen på Vg3. Denne opplæringen har vært dårlig rapportert i statistikken. Opprettet ny fagkode: TEO9000 Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag. Fagkoden kommer ikke fra Grep, men er godkjent av Udir og SSB.

19 TEO9000 forts Kun rapporteringskode
Årstimetallet for opplæringen må legges på faget I tillegg må fagkoden xxx3102 legges inn (skriftlig eksamen) + evt. andre eksamener Fag-/svenneprøven må også legges inn xxx3001 Registreringsbildet i Vigo Voksen skal oppdateres i forhold til dette faget.

20 Praksiskandidat med komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen
Barne- og ungdomsarbeiderfaget HSBUA3Y--- Kompr oppl mot Vg3 eksamen TEO9000 Må legge på elevtimer på faget Fagstatus V (voksen) Elevstatus V (voksen) Fullførtkode H (holder på med opplæringen)

21 Praksiskandidat med komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen, forts
Privatisteksamen HSBUA3---- Fagkode BUA3102 Fagstatus P (privatist) Elevstatus P (privatist) Fullførtkode H (holder på med oppl) Fagprøven HSBUA3Y--- Fagkode BUA3001 Fullførtkode B (ved bestått)

22 I Vigo ligger koden xxxxx1VO-- Kan evt benyttes
Videregående kurs 1 for voksne I Vigo ligger koden xxxxx1VO-- Kan evt benyttes (kode for ID, MD, MK og STFOR har ikke VO-kode foreløpig) Videregående kurs 2 Ingen egen kurskode for voksen-opplæring. Grunnkoden må benyttes.

23 Tre år i skole Kandidater som deltar i opplæring særskilt organisert for voksne
Fritatt for opplæring i fellesfag (inkl kroppsøving) (FAM43) (krav: min. fem års allsidig yrkespraksis) Ved relevant praksis kan prosjekt til fordypning (FAM03) føres med Fritatt

24 Lærlinger med full opplæring i bedrift
Full opplæring i bedrift fra grunnskolen HSBUA3G--- Full opplæring i bedrift etter Vg HSBUA3G1-- Full opplæring i bedrift etter Vg2 (siste prikkpunkt gjelder kun for programområder som har Vg3 i skole) HSBUA3G2--

25 Lærlinger med full opplæring i bedrift, forts
Opplæring på skole i fellesfagene Fagene legges på programområdekoden de hører til (dvs Vg1 fag på Vg1 og Vg2-fag på Vg2) Karakter i disse fagene. Fagene kroppsøving (FAM01)og prosjekt til fordypning (FAM38) føres med Fritatt Programfagene føres også med Fritatt (FAM38) Må ha skriftlig Vg3 eksamen xxx3102.

26 Lærlinger – yrkessjåfør (2+2)
jfr. §16, yrkessjåførforskriften Kun bestått/ikke bestått på eksamen YRK3001 Fagprøven Praksiskandidater – yrkessjåfør YRK3102 Skriftlig Vg3 eksamen

27 Yrkessjåførkurs for voksne (landslinje)
Se info på vigodrift.no 350 timers teoriopplæring for yrkessjåfører mot prøve i yrkessjåførforskriften (landslinje)

28 Gjennomgående fag - realkompetansevurdering
Eks. norsk og matematikk Har hovedområder med tilhørende kompetansemål delt opp i nivåer Obs! realkompetansevurdering – her må man legge til læreplaner fra Vg1 og Vg2 NOR1211, NOR1212 og NOR1213 er norsk for de som går studiespesialisering NOR1231, NOR1232 og NOR1233 er norsk for påbygningsåret Eksamen er lik

29 Kroppsøving Ikke lenger krav om opplæring og vurdering i dette faget for privatister og voksne i egne opplæringsløp.

30 Eksempler på føring av voksenopplæring
På vigodrift.no ligger Excelark med flere eksempler Tilhørende eksempler på kompetansebevis og vitnemål (ikke godkjent av Udir) Disse blir oppdatert i løpet av uken.


Laste ned ppt "Brukerforum Vigo Voksen september 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google