Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØSTENSJØ ROTARY KLUBB inviterer til RYLA 2007 15. – 18. mars 2007 Sørmarka Kurs og Konferansesenter, Enebakkveien 625 1404 Siggerud Tittel på seminaret:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØSTENSJØ ROTARY KLUBB inviterer til RYLA 2007 15. – 18. mars 2007 Sørmarka Kurs og Konferansesenter, Enebakkveien 625 1404 Siggerud Tittel på seminaret:"— Utskrift av presentasjonen:

1 ØSTENSJØ ROTARY KLUBB inviterer til RYLA 2007 15. – 18. mars 2007 Sørmarka Kurs og Konferansesenter, Enebakkveien 625 1404 Siggerud Tittel på seminaret: UNGE LEDERE – internasjonalisering og entreprenørskap!

2 Hva er vår visjon? Vi ønsker å motivere aktive yngre mennesker i å ta egne valg, utnytte sitt handlingsrom og ta lederskap i dagens samfunn. Som ledd i dette ønsker vi å dyktiggjøre den enkelte i lederrollen, herunder bidra med kunnskap og erfaring knyttet til faget ledelse samt motivere disse til å bidra til å bygge rettferdighet, forståelse og vennskap i fremtidens samfunn.

3 Hva er våre mål? 1.Vårt mål er å oppmuntre og stimulere unge mennesker til å velge den beste veien til en sunn yrkeskarriere tilpasset deres egne evner og interesser, med spesiell vekt på områder som inneholder lederfunksjoner. 2.Vi ønsker å bidra til å bygge opp under unge mennesker selvtillit og tro på egne krefter. 3.Vi ønsker å gi den enkelte en klarere forståelse av lederrollen og hva dette innebærer, både teori samt praktisk erfaring fra ledere i ulike roller. 4.Vi ønsker spesielt å belyse de muligheter og utfordringer som ligger i en økende internasjonalisering samt kunnskap knyttet til entreprenørskap og ledelse 5.Vi ønsker at våre deltakere skal ha en hyggelig tid sammen, og at de skal kunne knytte positive bånd til annen ungdom i vårt distrikt.

4 Områder vi vil vektlegge i 2007 - unge ledere og: Inter - nasjonalisering Personlig utvikling Generell ledelse Entreprenør - ledelse

5 Torsdag 15. mars (ettermiddag)  Fremmøte mellom kl. 1600 – 1700  Registrering, romfordeling og fotografering  Velkommen til RYLA 2007 og presentasjon av Ryla - teamet  Dag-Inge Flatraaker, RYLA-ansvarlig 2007  Berit Wifladt, prosessleder: hva, hvordan, når, videre prosess  Klubbmøte og offisiell åpning av RYLA 2007  Mona Ingebritsen, president i Østensjø Rotary  Foredragsholder  ”Bli kjent” - aften med middag

6 Fredag 16. mars  Frokost  God morgen  Faglig foredrag om ”state of the art” innen ledelse  Entreprenørskap – min historie v/Petter Tønnessen, grunder og adm.dir AD Columbi (et innovativt IT-selskap)  Utfordringer og muligheter  Hva kreves, hvordan få det til  Lunsj  Bedriftsbesøk "den blinde ku" med foredrag (på Ås)  Innovasjon og entreprenørskap – utfordringer og muligheter ved Camilla Tepfers  DnB NOR's innovasjonsprogram,  Innovasjon: Fra ide til realisering, muligheter og virkemiddelapparat  Middag •1900

7 Lørdag 17. mars  Frokost  God morgen  Internasjonalisering og ledelse:  "Hvordan lede team av spesialister fra mange land"  Internasjonalisering og ledelse:  Lederutfordringer  ”Work-shop”  Lunsj  Uteaktiviteter  Forberedelse til festmiddag  Festmiddag

8 Søndag 18. mars  Frokost  God morgen  Lederskap i praksis – entusiasme og engasjement  Hvordan snu et korps og skape ny giv v/ Anne Toril Kasin  Min ledelseshistorie v/Petter Jansen, adm.dir Norwegian Property (tidligere adm.dir SAS)  Lunsj og utpakking fra rommet  "Klubbmøte"  Offisiell avslutning av RYLA 2007  Distriktsguvernøren •Avslutning kl. 1415


Laste ned ppt "ØSTENSJØ ROTARY KLUBB inviterer til RYLA 2007 15. – 18. mars 2007 Sørmarka Kurs og Konferansesenter, Enebakkveien 625 1404 Siggerud Tittel på seminaret:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google