Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktører  NAV  Familiehuset  KREM  Telemarksforskning  Prosjektet er finansiert gjennom midler fra AVdir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktører  NAV  Familiehuset  KREM  Telemarksforskning  Prosjektet er finansiert gjennom midler fra AVdir."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Aktører  NAV  Familiehuset  KREM  Telemarksforskning  Prosjektet er finansiert gjennom midler fra AVdir

3 Prosjektledelse  Lederteamet består av 3 personer fordelt på NAV, Familiehuset og KREM

4 Bekjempelse av barnefattigdom  Prosjektets mål er å utvikle en modell og metode for økt selvhjulpenhet blant foreldre gjennom aktiv og reell brukermedvirking.  Samordning og koordinering av tiltak gjennom NAV og Familiehuset.  Utvikling av samtalen som verktøy

5 NAV i samspill med Familiehuset Metoden  Aktiv og reell brukermedvirkning  Systematisk og ressursorientert samtale  Koordinering av tjenester

6 Gjennomføring  Dialogkonferanser  Prosjektet skal deretter formes  Bare rammene er lagt  Prosjektet skal utvikle en modell ut i fra ansattes og brukernes tilbakemeldinger  Korrigeres hele tiden underveis  Brukere som lønnede medarbeidere

7 Dialogkonferanse  En gruppemetode som sikrer bidrag fra alle deltakere  Metoden inneholder også et her og nå perspektiv i forhold til faktiske forhold og hva som kan forbedres  Det er gjennomført 2 dialogmøter med ansatte i enheter som er involvert i familiehuset  Det skal avholdes en brukerkonferanse  Problemstillingen som er brukt: ”Hvordan kan NAV, Krem og etater tilknyttet Familiehuset samarbeide om å redusere barnefattigdom?”

8 Innspill fra ansatte  Beholde barnetrygd i tillegg til sosialhjelp.  Leksehjelp på alle skoler  Avklare terskler i systemet  NAV prioritere barnefamilier ved søknad om øk.sos hjelp.  Samtykke innhentes i første møte.  En kontaktperson til familien som koordinerer tjenester  Utvikle et godt kartleggingsverktøy.  Aktiv involvering av familiene.  Kjennskap til hverandres kompetanse og arbeidsfelt.  Samarbeidspartnere; trekk inn barneh. og skole også  Se familien, ikke individet alene  Viktig med talerør for denne gruppen med påvirkningskraft.  Felles datasystem

9 Kompetansehevende tiltak  Tverretatlig veiledningsgruppe  Behov for flere samarbeidsarenaer

10 Hvordan komme ut av fattigdom?  Økonomisk og sosialt  Arbeid som eneste løsning?  Barnas perspektiv  Hva hjelper og hva er hjelp?  Hvordan lære av brukerne?


Laste ned ppt "Aktører  NAV  Familiehuset  KREM  Telemarksforskning  Prosjektet er finansiert gjennom midler fra AVdir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google