Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Barnefattigdom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Barnefattigdom"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Barnefattigdom

2 Aktører NAV Familiehuset KREM Telemarksforskning
Prosjektet er finansiert gjennom midler fra AVdir

3 Prosjektledelse Lederteamet består av 3 personer fordelt på NAV, Familiehuset og KREM

4 Bekjempelse av barnefattigdom
Prosjektets mål er å utvikle en modell og metode for økt selvhjulpenhet blant foreldre gjennom aktiv og reell brukermedvirking. Samordning og koordinering av tiltak gjennom NAV og Familiehuset. Utvikling av samtalen som verktøy

5 NAV i samspill med Familiehuset
Metoden Aktiv og reell brukermedvirkning Systematisk og ressursorientert samtale Koordinering av tjenester

6 Gjennomføring Dialogkonferanser Prosjektet skal deretter formes
Bare rammene er lagt Prosjektet skal utvikle en modell ut i fra ansattes og brukernes tilbakemeldinger Korrigeres hele tiden underveis Brukere som lønnede medarbeidere

7 Dialogkonferanse En gruppemetode som sikrer bidrag fra alle deltakere
Metoden inneholder også et her og nå perspektiv i forhold til faktiske forhold og hva som kan forbedres Det er gjennomført 2 dialogmøter med ansatte i enheter som er involvert i familiehuset Det skal avholdes en brukerkonferanse Problemstillingen som er brukt: ”Hvordan kan NAV, Krem og etater tilknyttet Familiehuset samarbeide om å redusere barnefattigdom?”

8 Innspill fra ansatte Beholde barnetrygd i tillegg til sosialhjelp.
Leksehjelp på alle skoler Avklare terskler i systemet NAV prioritere barnefamilier ved søknad om øk.sos hjelp. Samtykke innhentes i første møte. En kontaktperson til familien som koordinerer tjenester Utvikle et godt kartleggingsverktøy. Aktiv involvering av familiene. Kjennskap til hverandres kompetanse og arbeidsfelt. Samarbeidspartnere; trekk inn barneh. og skole også Se familien, ikke individet alene Viktig med talerør for denne gruppen med påvirkningskraft. Felles datasystem

9 Kompetansehevende tiltak
Tverretatlig veiledningsgruppe Behov for flere samarbeidsarenaer

10 Hvordan komme ut av fattigdom?
Økonomisk og sosialt Arbeid som eneste løsning? Barnas perspektiv Hva hjelper og hva er hjelp? Hvordan lære av brukerne?


Laste ned ppt "Prosjekt Barnefattigdom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google