Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimaendringer og næringens samfunnsrolle Helge Leiro Baastad Konsernsjef, Gjensidige Forsikring ASA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimaendringer og næringens samfunnsrolle Helge Leiro Baastad Konsernsjef, Gjensidige Forsikring ASA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimaendringer og næringens samfunnsrolle Helge Leiro Baastad Konsernsjef, Gjensidige Forsikring ASA

2 En våtere fremtid Kommunenes ansvar Vår rolle

3 3 Globale klimatiltak ikke nok

4 Flere vannskader som ikke skyldes naturskade Mer ekstremvær og naturskader Klimaendringer påvirker lokalsamfunn, kunder og bransje Klimaendring gir villere og våtere vær Økte erstatninger og høyere premier på sikt

5 Vi må regne med hyppigere skader 5 Frekvensskader øker med 10 prosent på mellomlang sikt 30 prosent økning i frekvensskader mot slutten av århundret Store regionale forskjeller

6 Bygging i flom- og rasfarlige områder Etterslep i vedlikehold Kommunal infrastruktur er underdimensjonert Norske kommuner har forsømt sitt ansvar

7 Kapasiteten er sprengt i mange kommuner Omtrent hvor stor andel i prosent av kapasiteten i avløpsnettet blir utnyttet ved store vannmengder etter mye nedbør eller snøsmelting? 28 % har ingen ledig kapasitet ved mye nedbør eller snøsmelting 7

8 Mange har opplevd å ha for liten kapasitet Omtrent hvor mange ganger de siste fem år har dere opplevd at kommunens avløpsnett har hatt for liten kapasitet til å frakte vekk vannmengder som har kommet? 11 % har hatt problemer oftere enn 10 ganger på 5 år 8

9 Mange skader på grunn av underkapasitet Skapte underkapasiteten i avløpsnettet noen skader som kommunen måtte utbedre? I tilfelle, var det små eller store skader? (Filter: Har opplevd at kommunens avløpsnett har hatt for liten kapasitet) 16 % har opplevd store skader 9

10 Flertallet er på etterskudd med vedlikehold Vil du si at kommunen er på etterskudd med vedlikehold av avløpsnettet, er vedlikeholdet i takt med behovet, eller er dere i forkant med vedlikeholdet av avløpsnettet? 10

11 Mange har kartlagt flomfare Har kommunen gjennomført kartlegging av flomutsatte områder? I tilfelle; når ble kartleggingen sist gjennomført? 50 % har ikke kartlagt eller vet ikke om de har kartlagt 11

12 Bebyggelse i flomområder mot bedre vitende Er flomutsatte områder i kommunen bebygget? (Filter: Det finnes flomutsatte områder i kommunen (65%)) Bare 22 % kan svare nei 12

13 Og fortsatt bygges det nytt i flomutsatte områder Tror du det finnes kommuner i Norge som i løpet av de siste 10-15 årene har tillatt bygging i områder man visste var naturskadeutsatt, f.eks. for flom eller ras? 13

14 Vanlig med bebyggelse i rasfarlige områder Er rasfarlige områder i kommunen bebygget? Filter: Det finnes rasfarlige områder i kommunen (66%) 14

15 Kommunenes dilemma 15 Flom og rasutsatte tomter er attraktive Kommuner vil være nærings- vennlige

16 Forebygge eller reparere? 16 Vannskader koster penger Mer skader gir høyere priser Vår forretning vokser La oss heller forebygge

17 Ingen vinner valg på større rør! 17

18 Økt bevissthet om klima 18

19 På tide med en langsiktig plan i og for kommune-Norge 19 Forebygge eller reparere? Mer nedbør Underdimensjonert infrastruktur Befolkningsvekst

20 Nødvendige tiltak 20 Vi stiller vår kompetanse til disposisjon - vi har lange tradisjoner med forebygging Det er behov for strengere arealregulering Avløpsnettet må oppgraderes Vedlikeholdet må trappes opp


Laste ned ppt "Klimaendringer og næringens samfunnsrolle Helge Leiro Baastad Konsernsjef, Gjensidige Forsikring ASA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google