Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Logistikknettverk Buskerud Sjø/Bil/Bane Smartere logistikkløsninger – hvordan kan samferdselspolitikken bidra? Kommunikasjons- og markedsdirektør, Ole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Logistikknettverk Buskerud Sjø/Bil/Bane Smartere logistikkløsninger – hvordan kan samferdselspolitikken bidra? Kommunikasjons- og markedsdirektør, Ole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Logistikknettverk Buskerud Sjø/Bil/Bane Smartere logistikkløsninger – hvordan kan samferdselspolitikken bidra? Kommunikasjons- og markedsdirektør, Ole A. Hagen

2 Disposisjon samferdselspolitikk •Kort om Tollpost Globe (intro Ole) •Kort om rammebetingelser for næringslivet –Infrastruktur (vei, bane, havn) –Knutepunkter (havner og terminaler) •Hva gjør vi? •Hva vil logistikknettverket i Buskerud ha? NHO LTL FoU Tog-utvalg

3 •Turnover: NOK 2.6 mrd •Daily volume: 60.000 parcels and 20.000 pallets •Market leader: Transport of parcels, groupage and full-loads in Norway •Country wide: 29 departments, 900 employees and 800 drivers Tollpost Globe

4 Posten Norden •Daily service to 4.5 mill. households and 900,000 companies •50,000 employees •Turnover SEK 45 billion •Owned by the Swedish and Danish governments Nordic ownership

5 Nordic infrastructure Norway: •Turnover 2.6 billion NOK and 900 employees •29 terminals and 700 places of delivery •60,000 parcels and 20,000 pallets daily Sweden: •Turnover 9.2 billion NOK and 5000 employees •8 terminals, 134 centres and 1600 places of delivery •210,000 parcels and 8000 pallets daily Denmark: •Turnover 2.4 billion NOK and 800 employees •300 distribution centres and 615 postal outlets •190,000 parcels and 30,000 pallets daily Finland: •Turnover 0.5 billion NOK and 70 employees •2 HUBS, 30 terminals and 1200 places of delivery •10,000 parcels and 1000 pallets daily

6 Hvorfor jobbe smartere? •Lave marginer i transportbransjen (kostnadsvekst, leverandørvekst, ”profesjonelle” kunder) •Når marginene skvises, må man arbeide med produktivitetsforbedringer! •Produktivitetsforbedringer (innovasjon og forbedring av arbeidsproseser osv) •Bedre ressursutnyttelse av materiell (retningsbalanse, utnyttelsesgrad containere, incentivordninger) •Bedre infrastruktur kan bidra vesentlig til verdiskapning

7 Hvorfor arbeide med PR-arbeid og samferdselsspørsmål? •Det overordnede mål for å engasjere seg politisk for Tollpost må være å sikre størst mulig (mest smidig) handlingsrom for forretningsdriften. •Bygge Tollpost videre som samfunnsaktør –ha som rettesnor å fronte det som gavner Tollpost, men som i tillegg er til det beste for samfunnet. På grunn av organisasjonens gode forretningsstrategi kan det være et løp som ikke begrenser handlingsrommet, men i stedet styrker det. Øke verdien av Tollpost Globe Bruke det politiske arbeidet til å Styrke varemerket Tollpost Globe Vinne og beholde stadig mer miljøbevisste (stor)kunder Styrke yield Øke stoltheten blant medarbeidere Øke interessen for Tollpost som arbeidsplass Gi Tollpost økt innflytelse blant politikere og forvaltning - nasjonalt og internasjonalt

8 Interessenter Tollpost Media NGO / andre påvirkere Interesse- organisasjoner Leverandører Enheter/ medarbeidere (Stor)kunder Nasjonale, lokale politikere EiereEtater

9 Sammenheng – økonomisk vekst - godsvekst

10 Konkurranseflater i norsk godstransport Jernbane n har siste 10 år hatt en kraftig vekst og har høy markedsandel

11 EUs samferdselspolitikk •Flaggskip •Dekarbonisering av transportsektoren – grønn godstransport (teknologi) •Jernbane – harmonisering •Utbygging av transportnettverket •Økte passasjerrettigheter •ICT – utvikling av nye systemer og løsninger •Clear Sky •Forskning og utvikling

12 Hva gjør NHO Samferdselsløftet Kollektivløftet Raskere og smartere utbygging (og bygg ut der problemene er størst – først!) Motivasjon: Det samlede investeringsbehov som påvises i sektorenes stamnettutredninger til NTP, ligger på rundt 400 milliarder kroner. Med dagens investeringsrammer vil det ta 50 år å gjennomføre tiltakene som presenteres av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket. I tilegg er det store utfordringer i vedlikeholdsetterslepet – og vinterdrift (bane, vei)

13

14 Satsing på bane

15 Utvikling av knutepunkt

16 Logistikknettverk Buskerud Logistikknettverk Buskerud er et initiativ for å videreutvikle Drammensregionen og Buskerud som et ledende kompetansesenter innen logistikk i Norge. Rent omdømmemessig skal vår region bli oppfattet som både effektiv og miljøvennlig på logistikk. Bak initiativet står Drammen Havn, Handelshøyskolen BI – BI Drammen, Drammen Næringslivsforening, NHO Buskerud m.fl. Initiativet er støttet av Rådet for Drammensregionen (regionale utviklingsmidler). PROSJEKTETS MISJON (Logistics mission): Fremme forskning og kompetanseutvikling for å støtte logistikkaktører i Buskerud i deres bestrebelser på å oppnå førsteklasses operasjonell dyktighet. PROSJEKTETS VISJON (Logistics vision): Logistikknettverk Buskerud skal være et ledende kompetansesenter innen logistikk i Norge Rent omdømmemessig skal Buskerud og ”Buskerudbyen” bli oppfattet som både effektiv og miljøvennlig på logistikk. Logistikknettverket skal gjennom gode caser og konsepter få frem løsninger som kan implementeres i praksis

17 Utfordringer…. •Sett konkrete mål (havn, bane, vei) •Jobe aktivt med lokale/regionale samarbeidspartnere (bykommune, Lier, Jernbaneverk, Statens Vegvesen, NHO Buskerud) – Ble enige om løsninger •Start et lobbyarbeid… - alt er mulig

18

19 Takk for meg!


Laste ned ppt "Logistikknettverk Buskerud Sjø/Bil/Bane Smartere logistikkløsninger – hvordan kan samferdselspolitikken bidra? Kommunikasjons- og markedsdirektør, Ole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google