Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STAVANGER REGIONEN SOM NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STAVANGER REGIONEN SOM NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT"— Utskrift av presentasjonen:

1 STAVANGER REGIONEN SOM NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT
Leder: Inge Oliversen, NorSea Group Sekretariat: Gottfried Heinzerling, Rogalandsforskning Fagruppeledere: Tor Thingbø, Halliburton (Energi/offshore) Ø. Soma Eriksen, Norgesgruppen (Handel/grossist) Kristian Bøe, Kverneland (Mat-/industri) Anders Hansen, DHL (Logistikk-aktørene)

2 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt
Visjon og mål for et logistikk-knutepunkt: Nasjonalt senter for energi/offshoreaktivitet Matfylket sikres effektiv markedsadgang – (Blått/grønt) Nasjonalt distribusjonssenter for handel og industri Nasjonalt ansvar - Internasjonal ambisjon Effektiv kobling med internasjonale markeder Volum og skalafordeler - transittvolumer Retningsbalanse (handel inn (ut?) – industri ut) Tyngedepunkt i Europa flyttes østover (EU/Russland) Kompetanse – (forsyningskjeden – globalisering)

3 NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT

4 Hvorfor er dette viktig for næringslivet?
Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Hvorfor er dette viktig for næringslivet? Eksportrettet industri - et KYSTFENOMEN Note : Ex ships, oil & gas Source : SSB LOGISTIKK økt betydning som KONKURRANSEFAKTOR Note : % of turnover Source : TF New infrastructure New legislation New services INTERMODALITY Logistikk er næring – næring er logistikk!

5 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt
Situasjon og trender: Næringslivet preges av: Globalisering – outsourcing av produksjonsaktivitet Økt integrasjon i forsyningskjeden – og industri/logistikk Manglende retningsbalanse – import/eksport – øst/vest Mange særinteresser - tenk større – konsolidering Lokalregionen er for liten – men strategisk viktig Østlandet er en kostbar flaskehals (ekstra tid og kostnad) Usikkerhet med hensyn til politisk vilje og handlekraft Byråkrati – virkemidler – rammevilkår Næringslivet må gjøre det meste sjøl – men er det lønnsomt ?? Hvem betaler – hvem tar gevinsten??

6 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt
Strategiformulering: Dialog og samarbeid Mellom flere offentlige instanser og nivå Mellom offentlige og næringslivet Mellom bransjer og aktører i logistikk-kjeden Næringsklynge sikrer konkurranse og samarbeid Vi må utnytte regionale fortrinn Internasjonalt næringsgrunnlag med beslutningskraft Beliggenhet Samferdselsinvesteringer: Fly/Bane/Vei/Havn/Båt Parallellitet samfunnsinvesteringer og næringsliv Bruk næringslivet som medspiller Virkemiddelapparatet må innrettes mot definerte mål Kompetanse og forskning må møte markedsføring og nye løsninger

7 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt
Strategiformulering (forts.) Ta nasjonalt ansvar i møte med globaliseringen Styrk regionalt samarbeid Bjellesau-funksjon – vi er de nærmeste til å lede an Vi må gi noe til andre regioner - men hva? Utnytt globaliseringen til vår fordel! Spesialisering mot verdiskapende produkter Produksjon og foredlingsmuligheter for matgleder EU stimulerer i forhold til sine egne behov (utvidelse øst) Asia er like langt vekke for alle! Logistikk er næring – næring er logistikk!

8 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt
Konkrete forslag til innspill: Hold trykk på samferdsel mot Knutepunkt 2010!!! Vei/bane/fly/båt/havn - Kyststamveien må prioriteres Ryfast, Terminaltangenten, Gandalterminal, Risavika knutepunkthavn OPS- muligheter må tas i bruk – men statlig finansiering må sikres! Regional samordning – Tydelig profil - Handlekraft Nasjonal konkurranse – overvinn politiske vanskeligheter Prioritert næringsplan som sikrer industrien og retningsbalanse Bjellesau-effekten – vi må informere og lede an! Felles utvikling av nye logistikk-løsninger Landets logistikk–knutepunkt og kompetanse-senter Nye løsninger, varehotell, samordning av varestrømmer fra HVIS til HVORDAN

9 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt
Konkrete forslag til innspill (2): Felles markedsføring av regionen som distribusjonssenter Tiltrekke oss sentrale aktører – etablere robuste varestrømmer Utvilke markedet - fagmiljø - skalafordeler Sikre internasjonale relasjoner – stimulans og konkurranse Kompetanseoppbygging Forskning og analyse – utnytte Universitetet Styrke fagmiljøet – utvikle nettverk Kompetanseformidling – beste praksis/konkurranse Utnytte virkemiddelapparatet Innovasjon Norge, Intsok, EU-midler Stavanger Partner - ARNE Bransjesamarbeid – næringsklynger gir vekst

10 NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT HVORFOR FÅR VI DET TIL
Åpen og internasjonal orientering Internasjonale relasjoner og nettverk Velutviklet tjenestetilbud Robust og ressursrikt næringsliv Hovedkontorfunksjoner og beslutningsmiljø Kompetanse og teknologifortrinn Markedskunnskap og kapitalstøtte Godt samarbeid mellom offentlige og private Løsningsorientering og handlekraft Effektiv infrastruktur og næringsvennlig politikk Lønnsomme bedrifter i vekst Vi kan gjøre jobben for AS Norge!


Laste ned ppt "STAVANGER REGIONEN SOM NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google