Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leder: Inge Oliversen, NorSea Group Sekretariat: Gottfried Heinzerling, Rogalandsforskning Fagruppeledere: Tor Thingbø, Halliburton (Energi/offshore) Ø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leder: Inge Oliversen, NorSea Group Sekretariat: Gottfried Heinzerling, Rogalandsforskning Fagruppeledere: Tor Thingbø, Halliburton (Energi/offshore) Ø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leder: Inge Oliversen, NorSea Group Sekretariat: Gottfried Heinzerling, Rogalandsforskning Fagruppeledere: Tor Thingbø, Halliburton (Energi/offshore) Ø. Soma Eriksen, Norgesgruppen (Handel/grossist) Kristian Bøe, Kverneland (Mat-/industri) Anders Hansen, DHL (Logistikk-aktørene) STAVANGER REGIONEN SOM NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT

2 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Visjon og mål for et logistikk-knutepunkt: •Nasjonalt senter for energi/offshoreaktivitet •Matfylket sikres effektiv markedsadgang – (Blått/grønt) •Nasjonalt distribusjonssenter for handel og industri Nasjonalt ansvar - Internasjonal ambisjon •Effektiv kobling med internasjonale markeder •Volum og skalafordeler - transittvolumer •Retningsbalanse (handel inn (ut?) – industri ut) •Tyngedepunkt i Europa flyttes østover (EU/Russland) •Kompetanse – (forsyningskjeden – globalisering)

3 NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT

4 Hvorfor er dette viktig for næringslivet? Eksportrettet industri - et KYSTFENOMEN Note : Ex ships, oil & gas Source : SSB New infrastructure New legislation New services INTERMODALITY LOGISTIKK økt betydning som KONKURRANSEFAKTOR Note : % of turnover Source : TF Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Logistikk er næring – næring er logistikk!

5 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Situasjon og trender: Næringslivet preges av: •Globalisering – outsourcing av produksjonsaktivitet •Økt integrasjon i forsyningskjeden – og industri/logistikk •Manglende retningsbalanse – import/eksport – øst/vest •Mange særinteresser - tenk større – konsolidering •Lokalregionen er for liten – men strategisk viktig •Østlandet er en kostbar flaskehals (ekstra tid og kostnad) Usikkerhet med hensyn til politisk vilje og handlekraft •Byråkrati – virkemidler – rammevilkår •Næringslivet må gjøre det meste sjøl – men er det lønnsomt ?? •Hvem betaler – hvem tar gevinsten??

6 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Strategiformulering: Dialog og samarbeid -Mellom flere offentlige instanser og nivå -Mellom offentlige og næringslivet -Mellom bransjer og aktører i logistikk-kjeden -Næringsklynge sikrer konkurranse og samarbeid Vi må utnytte regionale fortrinn -Internasjonalt næringsgrunnlag med beslutningskraft -Beliggenhet -Samferdselsinvesteringer: Fly/Bane/Vei/Havn/Båt Parallellitet samfunnsinvesteringer og næringsliv -Bruk næringslivet som medspiller -Virkemiddelapparatet må innrettes mot definerte mål -Kompetanse og forskning må møte markedsføring og nye løsninger

7 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt Strategiformulering (forts.) Ta nasjonalt ansvar i møte med globaliseringen -Styrk regionalt samarbeid -Bjellesau-funksjon – vi er de nærmeste til å lede an -Vi må gi noe til andre regioner - men hva? Logistikk er næring – næring er logistikk! Utnytt globaliseringen til vår fordel! -Spesialisering mot verdiskapende produkter -Produksjon og foredlingsmuligheter for matgleder -EU stimulerer i forhold til sine egne behov (utvidelse øst) -Asia er like langt vekke for alle!

8 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt  Hold trykk på samferdsel mot Knutepunkt 2010!!! -Vei/bane/fly/båt/havn - Kyststamveien må prioriteres -Ryfast, Terminaltangenten, Gandalterminal, Risavika knutepunkthavn -OPS- muligheter må tas i bruk – men statlig finansiering må sikres!  Regional samordning – Tydelig profil - Handlekraft -Nasjonal konkurranse – overvinn politiske vanskeligheter -Prioritert næringsplan som sikrer industrien og retningsbalanse -Bjellesau-effekten – vi må informere og lede an!  Felles utvikling av nye logistikk-løsninger -Landets logistikk–knutepunkt og kompetanse-senter -Nye løsninger, varehotell, samordning av varestrømmer -fra HVIS til HVORDAN Konkrete forslag til innspill:

9 Stavanger regionen som nasjonalt logistikk-knutepunkt  Felles markedsføring av regionen som distribusjonssenter -Tiltrekke oss sentrale aktører – etablere robuste varestrømmer -Utvilke markedet - fagmiljø - skalafordeler -Sikre internasjonale relasjoner – stimulans og konkurranse  Kompetanseoppbygging -Forskning og analyse – utnytte Universitetet -Styrke fagmiljøet – utvikle nettverk -Kompetanseformidling – beste praksis/konkurranse  Utnytte virkemiddelapparatet -Innovasjon Norge, Intsok, EU-midler -Stavanger Partner - ARNE -Bransjesamarbeid – næringsklynger gir vekst Konkrete forslag til innspill (2):

10 NASJONALT LOGISTIKK-KNUTEPUNKT HVORFOR FÅR VI DET TIL  Åpen og internasjonal orientering  Internasjonale relasjoner og nettverk  Velutviklet tjenestetilbud  Robust og ressursrikt næringsliv  Hovedkontorfunksjoner og beslutningsmiljø  Kompetanse og teknologifortrinn  Markedskunnskap og kapitalstøtte  Godt samarbeid mellom offentlige og private  Løsningsorientering og handlekraft  Effektiv infrastruktur og næringsvennlig politikk  Lønnsomme bedrifter i vekst Vi kan gjøre jobben for AS Norge!


Laste ned ppt "Leder: Inge Oliversen, NorSea Group Sekretariat: Gottfried Heinzerling, Rogalandsforskning Fagruppeledere: Tor Thingbø, Halliburton (Energi/offshore) Ø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google