Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arne Dulsrud Forbrukernes rolle i den videre utvikling av havbruksnæringen, nasjonalt og globalt. Arne Dulsrud Direktør Statens institutt for forbruksforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arne Dulsrud Forbrukernes rolle i den videre utvikling av havbruksnæringen, nasjonalt og globalt. Arne Dulsrud Direktør Statens institutt for forbruksforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arne Dulsrud Forbrukernes rolle i den videre utvikling av havbruksnæringen, nasjonalt og globalt. Arne Dulsrud Direktør Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

2 Arne Dulsrud Forklaringer på norsk suksess som sjømateksportør 1.Komparative fortrinn og internasjonal arbeidsdeling 2.Kulturelle fortrinn. Norges rolle som eksportnasjon. 3.Kostnadseffektivitet 4.Teknologisk innovativ 5.Reguleringenes betydning.

3 Arne Dulsrud Regulering Å kontrollere individuell og samfunnsmessig atferd gjennom regler og restriksjoner • gjennom legale restriksjoner fra en stat • gjennom selvpålagte restriksjoner som selvregulering

4 Arne Dulsrud Disposisjon •Kontroverser i havbruksnæringen som et tillitsproblem •Forholdet mellom privat og offentlig regulering •Forbrukerens rolle •Implikasjoner for norsk havbruksnæring

5 Arne Dulsrud Kontroverser rundt havbruksnæringen •Gener på avveie •Villaksstammen i Norge og British Columbia •Utbredelse av lakselus •Sykdommer (ILA-utbrudd, pankreassyke) •Omega 3 •Miljøgifter i oppdrettsfisk •Transport, bearbeiding og klimaeffekt •Fish-in / fish-out. fangst kolmule/miljø/overbeskatning •Fiskefôr – slakteavfall, vegetabilske oljer, GMO •Dyrevelferd – oppdrett og slaktemetodikk Utfordrer legitimiteten og tilliten til hele reguleringsregimet rundt oppdrett

6 Arne Dulsrud Strid om styring 1.På hvilken basis skal reguleringen skje? 2.Hvem skal regulere? 3.På hvilket nivå skal reguleringen skje? 4.Hvordan skal reguleringene skje?

7 Arne Dulsrud Hvem skal regulere? 1.Offentlig styring 2. Privat selvregulering og forbrukernes rolle

8 Arne Dulsrud Fra government til governance 1970-tallet: segmenterte stat og forhandlingsmakt 1980-tallet: deregulering og markedsbasert koordinering 1990-tallet: governance-studier Bevegelse bort fra den formelle tvangsmakten til en myndighetsutøvelse sammensatt av en stort spekter av aktører fra marked, stat, overnasjonale organisasjoner og ikke-statlige aktører (Majone, Vogel, Egeberg m.fl).

9 Arne Dulsrud Multi-level governance INTER- NASJONALT EU IKKE-STATLIGE AKTØRER Statlig funksjoner og ansvar

10 Arne Dulsrud MyndigheterMarkedsaktører SivilsamfunnForbrukere Styring Nettverksstyring

11 Arne Dulsrud RSPCA-certified organic salmon

12 Arne Dulsrud Silketriangler

13 Arne Dulsrud Hva er forbrukernes rolle? EU prosjekt ved SIFO: Consumer trust in food. A European study of the social and institutional conditions for the productions of trust. Studie av 11 land. Siktemålet var å … - identifisere og analysere faktorer som bestemmer og påvirker tillit til mattilbud og informasjonskilder

14 Arne Dulsrud Hovedfunn forbrukertillit Forskjellene mellom sosiale grupper er små (sosioøkonomiske variable) Forskjellene store mellom land Nivåene for tillit varierer sterkt og konsistent:  Tillit til produkter: Høyest i Storbritannia, Nordiske land nr 2  Tillit til informasjonskilder (offentlige) Høyt i Norge og Danmark, England nr 3.  Lavt i Tyskland, Italia og Portugal Variasjon i tillit ikke et spørsmål om individuell risikooppfattelse og valg Tillit skapes i samspill mellom forbruk, verdikjedeorganisering og myndigheter Ulike mekanismer for tillit: systemtillit, relasjonell tillit, tillit til prosedyrer.

15 Arne Dulsrud The welfare state model: state protection and passive consumers The terroir model: Provenance, quality and personal relations The supermarket model: Market differentiation, choice and active consumer participation THE POLITICS OF SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION

16 Arne Dulsrud Konklusjoner •Havbruksnæringen er et tydelig eksempel på en global politisering av matfeltet •Hvordan Norge takler rollen som ledende havbruksnasjon påvirker tilliten til sjømat •Kontroversene rundt havbruk nødvendiggjør nye former for regulering og selvregulering •Havbruksnæringen må forholde seg til globalt ulike regimer for tillit der forbrukere har ulike roller. - men norske leverandører konfronteres med et innkjøpsledd som forholder seg til et globalt marked basert på sertifiseringer

17 Arne Dulsrud Implikasjoner for norsk oppdrettsnæring •Norsk oppdrettsnæring kan ikke lene seg på staten som garantist for tillit •Skille mellom hensynet til salg/markedsføring og riskoforvaltning i offentlig regulering. • Åpenhet i alle ledd •Svelg kameler. Etablere alliansepartnere med NGO på nasjonalt og internasjonalt nivå. •Lær multinasjonale selskaper som har vært i hardt vær (eks McDonalds og Nestlè).

18 Arne Dulsrud Oppdrett og fangst

19 Arne Dulsrud Statsstøttet merkejungel ”Problemet er når det offentlige direkte eller indirekte støtter merkeordninger som konkurrerer mot hverandre. Det blir helt tullete” Alvhild Hedstein, Miljøstiftelsen Svanen, Aftenposten 2.01.2010

20 Arne Dulsrud Contested governance ”…a more pervasive and fundamental form of conflict, one in which contestation spills beyond policy outcomes to who should make decisions and where, how, and what basis they should be made. Contested governance is associated with a pervasive sense of distrust that challenges the legitimacy of existing institutional arrangements.” (Ansell and Vogel 2006:10)

21 Arne Dulsrud Ved en skandale med salmonella i kylling, ville følgende aktører fortelle hele sannheten, framfor å si deler av sannheten eller holde informasjon tilbake? Prosent Processing industry Authorities Experts

22 Arne Dulsrud Er følgende matvarer “veldig trygge” å spise (framfor “ganske trygge” eller “ikke helt trygge”)? (prosent) Index12 foods 20,718,819,431,531,235,850,8

23 Arne Dulsrud Samrøre Kunnskapsproduksjon (kunnskapsproduksjon – sertifisering – finansiering) Trygg mat

24 Arne Dulsrud Paradokser norsk fiskerieksport Så nærme markedet – så langt fra forbrukeren Markedsbygging – lite utnyttet i markedsteori Så konkurranseutsatt – så avhengig av institusjoner

25 Arne Dulsrud Saker som ikke reguleres Dyrevelferd – ikke et kriterium i WTO Religion – ikke et tema for offentlig lovgivning Opprinnelse - ambivalens


Laste ned ppt "Arne Dulsrud Forbrukernes rolle i den videre utvikling av havbruksnæringen, nasjonalt og globalt. Arne Dulsrud Direktør Statens institutt for forbruksforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google