Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innsamlingssystem for brukte smøreoljer m.v. Innspill fra Norsk forening for farlig avfall (NFFA) i møte med SFT 3. mars 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innsamlingssystem for brukte smøreoljer m.v. Innspill fra Norsk forening for farlig avfall (NFFA) i møte med SFT 3. mars 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innsamlingssystem for brukte smøreoljer m.v. Innspill fra Norsk forening for farlig avfall (NFFA) i møte med SFT 3. mars 2008

2 NFFAs som bransjeaktør Medlemsmassens sammensetning: • Nær 70 medlemmer • Landsdekkende • Ulike roller i verdikjeden • 80 – 90 prosent av farlig avfall i Norge håndteres i en eller annen form av NFFAs medlemmer • Seriøse nasjonale og internasjonale aktører – god HMS-standard og lang erfaring

3 Foreningens sammensetning

4 NFFA og forholdet til spillolje Utgangspunktet •Vi deler SFTs ambisjon om avgifts- og innsamlingssystemer som på beste måte ivaretar miljøhensyn •Vi er innforstått med at etablerte systemer må være gjenstand for regelmessige vurderinger og eventuell fornyelse •Viktig ved revisjon og endring å innhente erfaringer fra eksisterende systemer og ikke være historieløse •Vesentlig å innhente erfaringer og observasjoner fra de som praktiserer eksisterende system i det daglige og har gjort det i en årrekke

5 NFFA-medlemmenes opplevelse av spilloljesystemet •En spesiell avfallsfraksjon -Kan ikke sammenlignes med dekk, bilvrak og andre fraksjoner som er underlagt bransjedrevne returordninger -Er ikke lenger en ”slumpefraksjon”, men spiller en viktig rolle for soliditeten i det totale farlig avfallssystemet -Har begrenset lagringsmulighet ute hos kunde slik at spillolje må hentes med korte responderingstider •En fraksjon som kan være mer utsatt for uregelmessig håndtering enn andre -Flytende d.v.s. enkelt ”å bli kvitt”, men med store konsekvenser -Små kvanta hos enkelte kan medføre ”enkle løsninger” som summerer seg opp til betydelige mengder -Lagres ofte på ikke godkjent/dårlig emballasje •Eksisterende system -Tilsynelatende tilfredshet i alle ledd -System som har utviklet seg positivt og hvor erfaringer er implementert løpende -System som bygger på tesen om god miljøeffekt som konsekvens av akseptabel økonomi for systemets aktører

6 Krav til eventuelt nytt system •Må fremme SORTERING og økte innsamlede mengder -Kvalitetskrav må opprettholdes -Oppnådd renhetsgrad må ikke reduseres ved innblanding av annet farlig avfall -Forurenset spillolje medfører økte utslipp ved forbrenning og problemer for eventuell annen avsetning -Tilfredsstillende økonomisk incitament fremmer god/ansvarsfull sortering + underbygger at de innsamlede mengder maksimeres •Systemet må underbygge LANGSIKTIGHET -Slik at aktørene med trygghet kan gjøre investeringer i så vel teknologi/utstyr som kompetanse -Kan involvere seg forretningsmessig uten unødvendig risiko, uten kortsiktig planleggingshorisont og strategier som innebærer kortsiktig tilstedeværelse/tilbaketrekking straks gevinster er hentet ut •Landsdekkende INNSAMLINGSYSTEM må opprettholdes -Innsamlingssystemet må oppleves ”å være i umiddelbar nærhet” og ”enkelt å bruke” for de med spilloljeproblematikk og derved også fremme innsamlingsgraden -Det må ikke skapes situasjon med èn eller få aktører som medfører ikke tilfredsstillende geografisk dekning av operatører •Systemet må fortsatt FREMME INNSAMLING AV ANDRE FA-FRAKSJONER -Dagens system er viktig byggestein i hele farlig avfallssystemet -Underbygger innsamlingen av øvrige fraksjoner med farlig avfall ved at det er etablert ”melkeruter” (spesielt utenfor de store byene) der flere typer farlig avfall blir hentet inn på samme på samme turen -Slike samleturer blir vanskelig å gjennomføre dersom spilloljevolumet blir trukket ut. Konsekvensen kan være lavere innsamlingsgrad av andre fraksjoner farlig avfall.

7 NFFAs budskap •Vi oppfordrer til forsiktighet med å gjøre radikale endringer i et system som altoverveiende gir gode effekter vedr. innsamlingsgrad •Tilfredsstillende økonomisk incitament må opprettholdes fordi dette viser seg å gi gode miljøeffekter •Vi advarer mot anbudskonkurranse som framtvinger utilsiktede effekter (se foregående foil) •VI er ikke imot endringer bl.a. i administrasjon, implementering av ressursbesparende og andre tiltak i eksisterende ordning •Vi advarer mot at en ordning med produsentansvar uten tydelige føringer fra SFT kan ha betydelige negative effekter for innsamlingsgrad og miljøgod sluttbehandling •NFFAs medlemmer besitter viktige erfaringer som må utnyttes i SFTs arbeid med eventuelle systemendringer


Laste ned ppt "Innsamlingssystem for brukte smøreoljer m.v. Innspill fra Norsk forening for farlig avfall (NFFA) i møte med SFT 3. mars 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google