Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forstå bruk og datainnsamling INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 28 august 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forstå bruk og datainnsamling INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 28 august 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forstå bruk og datainnsamling INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 28 august 2012

2 Oversikt – dagen i dag Kapittel 7 – datainnsamling Presentere obligatoriske oppgaver – 4 Tema for oppgavene – 3 Obligatoriske oppgaver

3 Datainnsamling Photo: Rhyme/Birgitta Cappelen Photo: LuncBeat/Jo

4 Datainnsamling Hvorfor samle inn data? Hvordan samle inn data? Hva er det som samles inn? Hva da ”data”!! Informasjon. Kunnskap. Fakta. Forståelse. Hva skal vi med de dataene som er samlet inn?

5 Overordnet plan for datainnsamling Sette klare mål for datainnsamling – Hvordan skal dataene analyseres? Relasjon med deltagerne – Profesjonell og tydelig – Samtykke når nødvendig Triangulering – Bruke flere teknikker Pilotstudier – Teste ut

6 Teknikker for datainnsamling Intervju Observasjon Spørreskjema

7 Opptak, lagring, deling Notater, lyd, video, fotografier Notater + fotografier Lyd + fotografier Video Tidsbruk, øyesporing, museklikk, sporinger Transkribering, bearbeiding

8 Varsomhet Etikk Hvem “eier” dataene? Samtykke NSD – Norsk Samfunnsvitenskaplige Datatjeneste

9 Intervju Ustrukturerte Strukturerte Semistrukturerte

10 Intervju - spørsmål Lukkede Åpne Momenter: -Lange spørsmål/korte spørsmål -Flere spørsmål i ”et spørsmål” -Forsøk å snakke ”brukerens” språk, sjargong -Ledende spørsmål

11 Gjennomføre intervjuet Introduksjon – Forklare målet for intervjuet, etiske spørsmål, frivillighet Oppvarming, komme i kontakt – Lett og ledig, ikke kontroversielle spørsmål Hoveddel – Presentere spørsmålene tydelig Avrunding – Velge spørsmål som peker mot ”avrunding” Avslutte – Takke, slå av innspiller etc.

12 Intervju i grupper – kontekst Gruppeintervju Intervju av en person Intervju ”in situ” eller ”utenfor”

13 Øvelse Du skal jobbe med å få flere til å pusse tennene sine! Samle inn data om aktiviteten ”tannpuss”. Spill to roller: Eva 4 år, og Allan 65 år 6 minutter

14 Spørreskjema Åpne eller lukkede spørsmål For store populasjoner Kvalitative eller kvantitative? Papirbasert eller web basert? Utforming av spørreskjema – Likert skala – Semantisk skala – 3, 5, 7 Ekstra viktig med pilot!!

15 Observasjon Direkte observasjon – i feltet – Grad av deltagelse – Etnografi Direkte observasjon i ”laboratorium” omgivelser Indirekte observasjon – Logging fra systemer – Dagbøker som brukere fyller inn

16 Rammeverk for observasjon Hvem? Personen Hvor? Stedet, omgivelsene Hva? Tingene

17 Rammeverk for observasjon Goetz og LeCompte (1984) rammeverk for observasjon – Hvem er tilstede? – Hva er deres rolle? – Hva skjer? – Når skjer aktiviteten? – Hvor er aktiviteten? – Hvorfor skjer det? – Hvordan er aktiviteten organisert?

18 Etnografi Lang tradisjon – antropologi Grad av deltagelse – Deltagende observasjon ”quick and dirty”- tradisjon Spesielt mye bruk for ”mobile tjenester” – hvorfor det?

19 Valg av teknikk for datainnsamling Hva er fokuset til studiet? Deltagerne som er involverte? Resurser som er tilgjengelig?

20 Oppsummering - datainnsamling Tre ulike teknikker: – Intervju – Spørreskjema – Observasjon Mål, triangulering, relasjon til deltagere, pilot Kombinasjon av teknikker

21 Obligatoriske oppgaver Tema Musikk Innlogging/utlogging Forflytning Bibliotek Oblig 1: Datainnsamling Intervju


Laste ned ppt "Forstå bruk og datainnsamling INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 28 august 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google