Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forum for miljøteknologi En viktig bidragsyter til en offensiv norsk miljøsatsing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forum for miljøteknologi En viktig bidragsyter til en offensiv norsk miljøsatsing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forum for miljøteknologi En viktig bidragsyter til en offensiv norsk miljøsatsing

2 Visjon • Legge til rette for at norske bedrifter kan utvikle og kommersialisere ledende miljøteknologi for et nasjonalt og globalt marked  Miljøteknologi: Teknologier, prosesser og tjenester som håndterer kilder til forurensing, reduserer forurensing, material- eller energiforbruk (EUs definisjon) 2

3 Hovedoppgave • Bidra til internasjonalt konkurransedyktige vilkår for bedrifter som investerer i miljøteknologi • Bidra å skaffe finansiering for prosjekter som bedriftene ikke klarer å finansiere på egen hånd 3

4 Tre prioriterte arbeidsoppgaver • Sette miljøteknologi på den politiske dagsorden • Videreutvikle flere statlige incentiver til bedrifter som investerer i miljøteknologi og – løsninger • Bidra til å profesjonalisere virkemiddelapparatets håndtering av bedriftenes søknader innen miljøteknologi 4

5 Miljøteknologiordningen • Forumets viktigste bidrag så langt: Miljøteknologiordningen  Administreres av Innovasjon Norge  Tilskudd til bedriftenes demonstrasjons- og pilotprosjekter innen miljøteknologi  Trådte i kraft 15. august 2010  Utvidet fra 0 til 140 millioner kroner i 2010  Utvidet fra 140 til 257 millioner kroner i 2011  Søknader for 750 millioner kroner behandlet i 2011 5

6 Miljøteknologiordningen • Åpen også for store bedrifter • Tilpasset bedriftenes behov. Tidligere ordninger tok ikke hensyn til kommersiell risiko i et så umodent marked • Forum for Miljøteknologi har nær og regelmessig dialog med Enova og Innovasjon Norge 6

7 Prioriteringer fremover Miljøteknologiordningen • Utvidelse til 500 millioner kroner i 2012 • Like konkurransevilkår som i EU – Innovasjon Norge kan gi støtte på opptil 60 % • Effektivisering av saksbehandlingen i Innovasjon Norge • Sømløs overgang mellom ordninger fra Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Enova, Transnova, Gassnova og SIVA 7

8 Prioriteringer fremover FFM • Utvikle offentlige innkjøpsordninger som skaper et marked for bedrifter som satser på nye løsninger innen miljøteknologi • Sammen med andre næringsorganisasjoner arbeide for et CO 2 - fond • Bidra til en god og næringsvennlig klimamelding 8

9 Medlemmer i Miljøteknologiordningen  Det Norske Veritas  Selvaag Gruppen AS  Wilhelmsen Maritime Services  Yara ASA  Elkem ASA  Wärtsilä Norway AS  Alcoa Norway ANS  Norsk Hydro ASA  Borregaard AS  Green Business Norway  Fellesforbundet  Samspelsforum for NæringsUtvikling (SNU) 9

10 Hvem kan bli medlem? • Dagens medlemmer er store bedrifter • Green Business Norway og Samspelsforum for NæringsUtvikling (SNU) • Fellesforbundet medlem av styret • Nye medlemmer bør ha:  Aktuelle investeringsplaner i miljøteknologi  Kapasitet og kompetanse til å gjennomføre planene 10

11 Organisering • FFM har 12 medlemmer • Årskontingent 150.000 kroner • Alle medlemmene representert i styret • Seks til syv styremøter i året • Korte arbeidsseminarer med politikere eller fagmiljøer arrangeres et par ganger i året i tilknytning til styremøter 11

12 Hvordan arbeider FFM • Arrangerer møter mellom medlemmer og virkemiddelapparatet • Arrangerer møter mellom medlemmer og politikere • Skriver høringsuttalelser på vegne av medlemmene • Deltar i høringer på vegne av medlemmene • Bistår medlemmene i søknadsprosesser • Etablerer arbeidsgrupper for spesifikke fagområder 12

13 Største bidrag fra Miljøteknologiordningen • Borregaard: 58 millioner kroner til ny pilot • Alcoa: 20 millioner kroner • Hydro: rundt 10 millioner kroner • Selvaag: 9 millioner kroner • Wärtsilä: rundt 20 millioner kroner 13

14 Sekretariat • Sekretariatets ressurser:  Marianne Lie  Per Morten Vigtel 14


Laste ned ppt "Forum for miljøteknologi En viktig bidragsyter til en offensiv norsk miljøsatsing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google