Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT som støtte for bruk av kunnskapsbasert medisin og standardiserte forløp. Johannes Kolnes Spesialrådgiver, Helse Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT som støtte for bruk av kunnskapsbasert medisin og standardiserte forløp. Johannes Kolnes Spesialrådgiver, Helse Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT som støtte for bruk av kunnskapsbasert medisin og standardiserte forløp. Johannes Kolnes Spesialrådgiver, Helse Bergen

2 UNIX SYBASE ORACLE MS-SQL Windows XP LINUX MS-SQL Windows XP Grunnfjell Jordsmonn Flora Kommunikasjon mellom Helsefag og IKTfag er ikke lett….

3 IKT skal være innovativt •Inneholde løsninger på –Kjente behov –Skjulte behov –Skjulte potensialer

4 Erkjennelse av kjente behov

5 Hvilke behov har brukerne av/i helsevesenet? •Fra pasientens synspunkt –Forutsigbart –Korrekt –Rett tidig •Fra fagfolkenes ståsted –Skreddersydd grensesnitt mot IKT og MTU –Beslutningsstøtte –Mulighet for kontinuerlig kvalitetssikring og kontroll –Forskningspotensiale

6 Hvordan få det beste ut av HUS? Spesialavdelinger: Prehospitale tjenester Hotell Sykehjem Mottaksklinikken D1 D2 D3

7 Akutt sykdom/ skade Pasientflyt T0T0 T4T4 T1T1 T2T2 T3T3 Primærvurdering lege/legevakt Primærvurdering akuttmottak Melding AMK Primærvurd. ambulanse Diagn./ beh fagenhet T6T6 T5T5 Videre forløp Dips AMK- data Orbit Dips Folkeregister Kvalitetsregister Dips Ambulanse- data Akuttdatabase Lab Rtg Portør COM TH mars 2010 Diagnostikk (rtg/lab/mm) Kirurgi/prosedyrer Portør- tjeneste Epikrise Lege- vakt Primær lege TID Luftambu lanse

8 Hvorfor har vi kommet i en slik situasjon? •Skreddersydde løsninger for den enkelte profesjonens arbeidssituasjon •Ingen felles strukturelle krav •Ingen integrasjonskrav •Meldingene mellom aktørene I akuttkjeden går per telefon

9 IKT utvikling - kortversjonen •Utviklet primært fra legens brukergrensesnitt •Utviklet av kunnskapsrike/IKT kompetente leger •Systemkrav fra administrasjonen omfattet stort sett –Betalingsmåte og antall pasienter behandlet –Konfidensialitet - Løsningen på dette har vært en mengde proprietære, stand alone løsninger

10 Avdekke skjulte behov

11 Kunnskapsbasert medisin – hva trenges? •Logistikk støtte –Rett tidig behandling –Riktige sekvenser •Automatisering •Kompensasjon for delte ressurser –Beslutningsstøtte –Kompetanse

12 Nye behov ved kjent sykdom •Hjerteinfarkt –Tidligere: Forebygging av fatale arrytmier –Nå: Forebygging av koronar celledød og sekundære følgesykdommer •Hjerneslag –Tidligere: Avventende tilnærming med fokus på rehabilitering med tidlig mobilisering, –Nå: Forebygging av cerebral celledød

13 Pasientlogistikk er for disse sykdommene vårt viktigste ”Medisinsk Tekniske Utstyr”

14 En modell for automatisering •Alle repetitive elementer må automatiseres •Systematisk beslutningsstøtte •Integrert med et booking system •Integrert med et ressurs styringssystem •Integrert med EPJ

15 Avdekke skjulte potensial

16 Helsetjenesten er og vil bli arbeidsintensiv •Manuelle rutiner –Økende arbeidsbyrde •Dårlig “Compliance” I forhold til kunnskapsbasert medisin –Begrenset kognitiv kapasitet –Delte ressurser •Økende knapphet på helsepersonell - Vi kan lett komme i en ond sirkel

17 Arbeidsmåten vår, vist med flow chart... Klinisk undersøkelse Alt.1 Alt.2 Lab Radiologi Endoskopi Beslutnings punkt Beslutnings punkt

18 Beslutningsstøtte Blodprøver: Hb WCC Krea Na,K,Cl Spesial tester Radiologiske undersøkelser Visualisert lydbilde 24t målinger

19 Arbeidsmåten vår, vist med flow chart...... Klinisk undersøkelse Alt.1 Alt.2 Lab Radiologi Endoskopi Beslutnings punkt Beslutnings punkt Feed forward booking/bestilling Feed back/ evaluering

20 Eksempel: Automatisering av medisinering •Manuelle rutiner for medisinering på sengeposterkrever 64 forskjellige steg •Håndholdt PC, software og endosepakking kan redusere dette til 2 steg: Forordning og utdeling •Den frigjorte ressursen kan brukes til beste for pasientene gjennom å vurdere –Interaksjoner –Vekt –Alder –Lever/nyrefunksjon –Informasjon to pasienten om forventede effekter –Mulige bivirkninger

21 Videre utvikling mot en autopilot •Forced funksjoner •Definerte sekvenser •Definerte intervaller mellom intervensjoner •Automatisert bestilling •Automatisert booking NB! Autopiloten overstyres alltid av klinisk vurdering.

22

23 Hvilke generelle systemkrav bør alltid stilles til IKT systemer i Helsetjenesten?

24 Generelle systemkrav •Modulært design •Standard grensesnitt •Skalerbare •Modulerbare •Gradert sikkerhet •Filterfunksjoner

25 Ressurskrav: •Minimale krav til opplæring •Krav til maskinkapasitet begrenset


Laste ned ppt "IKT som støtte for bruk av kunnskapsbasert medisin og standardiserte forløp. Johannes Kolnes Spesialrådgiver, Helse Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google