Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen

2 Botiltak og aktivitet

3 Hva holder vi på med? Arbeid og aktivitet Støttekontakt Avlastning
Tilsyns-ordning ”Sosial” boliger Boligsosialt arbeid Ambulante miljøarbeider- tjenester Betjente boliger Midlertidig bolig

4 NØKKELTALL Antall beboere 135 Antall årsverk 267 Antall ansatte ~450
Antall støttekontakter ~210 Avlastningsfamilier ~80 Bruttobudsjett 218 mill kr Nettobudsjett 170 mill kr Antall kommunale boliger vi tildeler ~1200

5 Målgrupper Mennesker med funksjonsnedsettelser
Mennesker med rusmisbruk Mennesker med psykiske lidelser Enslige mindreårige flyktninger Vanskeligstilte på boligmarkedet

6 Bakgrunn for seminaret
”To verdener” Liten eller ingen kommunikasjon Kommunikasjon preget av mistillit Kommunisere mer og bedre

7 Sentrale begreper i norsk helsepolitikk
Ja takk – alt sammen

8 Fokusområder - forløp ”Reparere skaden” Diagnostisere Behandling
Tilrettelegge for fysiologisk optimal utvikling Fokus på fysiologi Opplæring - mestring Lære klienten best mulig mestring Opplæring ifht. ADL, språk, fritid etc Fokus på klienten Tilrettelegge Lære miljøet å leve med funksjons-hemmingen Mestrings-strategier for nærpersoner Gjøre for Fokus på omgivelsene

9 Spesialist-helsetjeneste
Roller Nettverk Deltagelse Pårørende Langt kjennskap til personen ”Evig” relasjon Ansatte Fagkunnskap Profesjonalitet Yter tjenester Spesialist-helsetjeneste Mer fagkunnskap

10 Kommunens verdier Fleksibilitet Ansvarlighet Åpenhet

11 Kommunens serviceprinsipper
Vi er tilgjengelige Vi møter alle med åpenhet, respekt og vennlighet Vi besvarer henvendelser raskt og riktig Vi avklarer forventninger Vi følger opp våre løfter

12 Formelle arenaer  Uformelle arenaer 
Samarbeidsarenaer Formelle arenaer  Uformelle arenaer 

13 Innovasjon i omsorg Mellomrommet + Ressurs + Kvalitet

14 Konflikter

15 Klager Ordfører Fylkes mann Rådmann HS-sjef Seksjons leder
HS-utvalg Rådmann HS-sjef Seksjons leder Avdelings leder Miljø ansatte

16 Felles mål = det gode liv


Laste ned ppt "Velkommen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google