Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Botiltak og aktivitet Hva holder vi på med? Arbeid og aktivitet StøttekontaktAvlastning Tilsyns- ordning ”Sosial” boliger Boligsosialt arbeid Ambulante.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Botiltak og aktivitet Hva holder vi på med? Arbeid og aktivitet StøttekontaktAvlastning Tilsyns- ordning ”Sosial” boliger Boligsosialt arbeid Ambulante."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Botiltak og aktivitet

3 Hva holder vi på med? Arbeid og aktivitet StøttekontaktAvlastning Tilsyns- ordning ”Sosial” boliger Boligsosialt arbeid Ambulante miljøarbeider- tjenester Betjente boliger Midlertidig bolig

4 NØKKELTALL Antall beboere135 Antall årsverk267 Antall ansatte~450 Antall støttekontakter~210 Avlastningsfamilier~80 Bruttobudsjett218 mill kr Nettobudsjett170 mill kr Antall kommunale boliger vi tildeler~1200

5 Målgrupper •Mennesker med funksjonsnedsettelser •Mennesker med rusmisbruk •Mennesker med psykiske lidelser •Enslige mindreårige flyktninger •Vanskeligstilte på boligmarkedet

6 Bakgrunn for seminaret ”To verdener” Liten eller ingen kommunikasjon Kommunikasjon preget av mistillit  Kommunisere mer og bedre

7 Sentrale begreper i norsk helsepolitikk 1960-tallet OMSORG 1970-tallet NORMALITET 1980-tallet MESTRING 1990 – 2000 tallet DELTAGELSE

8 Fokusområder - forløp Opplæring - mestring •Lære klienten best mulig mestring •Opplæring ifht. ADL, språk, fritid etc Fokus på klienten ”Reparere skaden” •Diagnostisere •Behandling •Tilrettelegge for fysiologisk optimal utvikling Fokus på fysiologi Tilrettelegge •Lære miljøet å leve med funksjons- hemmingen •Mestrings- strategier for nærpersoner •Gjøre for Fokus på omgivelsene

9 Roller •Fagkunnskap • Profesjonalitet • Yter tjenester •Mer fagkunnskap •Langt kjennskap til personen •”Evig” relasjon •Deltagelse NettverkPårørende Ansatte Spesialist- helsetjeneste

10 Kommunens verdier •Fleksibilitet •Ansvarlighet •Åpenhet

11 Kommunens serviceprinsipper •Vi er tilgjengelige •Vi møter alle med åpenhet, respekt og vennlighet •Vi besvarer henvendelser raskt og riktig •Vi avklarer forventninger •Vi følger opp våre løfter

12 Samarbeidsarenaer Formelle arenaer  Uformelle arenaer 

13 Innovasjon i omsorg Mellomrommet + Ressurs + Kvalitet

14 Konflikter

15 Klager Ordfører Leder HS-utvalg HS-sjef Seksjons leder Avdelings leder Miljø ansatte Fylkes mann Rådmann

16 Felles mål = det gode liv


Laste ned ppt "Botiltak og aktivitet Hva holder vi på med? Arbeid og aktivitet StøttekontaktAvlastning Tilsyns- ordning ”Sosial” boliger Boligsosialt arbeid Ambulante."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google