Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig arbeid barn og unge Fokusområde 2011 – 1014 ( styringsdokument) •Bydelspilot nordøya ( tre tiltak ) •Ungdom i Risiko •Inn På Tunet •Vold i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig arbeid barn og unge Fokusområde 2011 – 1014 ( styringsdokument) •Bydelspilot nordøya ( tre tiltak ) •Ungdom i Risiko •Inn På Tunet •Vold i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig arbeid barn og unge Fokusområde 2011 – 1014 ( styringsdokument) •Bydelspilot nordøya ( tre tiltak ) •Ungdom i Risiko •Inn På Tunet •Vold i nære relasjoner •Evaluering Bydelspilot

2 Arbeidsgruppe tverrfaglig arbeid barn og unge •Anna Helene Larsen, Anne Lium Berger, Bjarne Woll, Bente Høiseth, Elisabeth Kræmer, Greta Jentoft, Gunn Elin Kristiansen, Gunnar Steinholm, Grete Theodorsen, Ingvild Storvoll, Gry Eva Michelsen, Trude Boldermo, Anita Hermandsen, Wenche Figenschow •Styringsdokument; Fokusområdet tverrfaglig arbeid barn unge •Rapporteres til rådmannens ledergruppe •Fokus på både prosess og resultatmål. Overordnete perspektiver. Nye ting krever mer ”førstelinjeansvar” fra ”ide til gjennomføring”. Fra ”prosjekt til drift” Innovasjon.

3 Bydelspilot nordøya 1)Familiens Hus med Åpen barnehage og helsestasjonstjenester 2)Tverrfaglig kompetanseutvikling førskolebarn; a)Studiemodul b)Prøvedrift teamKvello i 4 barnehager; Workinnmarka, Gyllenvang, Templarheimen, Stakkevollan 3)Bydelsforum 4)Evaluering Veien videre; Evaluering Bydelspilot nordøya + Flere Familiens Hus med åpne barnehager i andre bydeler

4

5 ÅPEN BARNEHAGE I FAMILIENS HUS PÅ STAKKEVOLLAN FRA ONSDAG 6. OKTOBER 2010 KL.10.00 Åpningstider: mand, tirsd,onsd: 10.00-14.00, torsd:11.30-15.30 Kontaktinfo: Wenche Bjorkly tlf: 414 57 813 Wenche.bjorkly@tromso.kommune.no

6 Samarbeidsutvalget: Elisabeth Kræmer, Anne Lium Berger, Anna Helene Larsen, Greta Jentoft Arbeidsgiver: Greta Jentoft Åpen barnehage: Førskolelærer: Wenche Bjørkly med flere Koordinator Familiens Hus: Line Moldestad Eksternt samarbeid med RKBU UIT Veiledning, evaluering, nettverk, utvikle planverktøy åpen barnehage Indikert Selektivt Universelt Foreldreveiledningsbank Tverrfaglig team

7 Nytt utdanningstilbud fra RBUP Nord: -Kom som bestilt Et videreutdanningstilbud i Forebyggende psykisk helsearbeid blant barn og unge, var nettopp det Lene Woll, Ann-Sissel Westgård og Hanne Sebakk hadde ventet på.

8 TeamKvello - prøvedrift •Førskolebarn •Tverrfaglig samarbeid om observasjon, vurdering og oppfølging •Tidlig innsats •2 fagpersoner fra hhv PPT, Barneverntjenesten, Rehab,Forebyggende helsetjenster + fagansvarlige og pedledere i barnehagene; Workinnmarka, Templarheimen, Stakkevollan og Gyllenvang

9 Barn og unge utsatt for omsorgssvikt, mishandling og utnyttelse. Betydningen av samspill mellom forelder og barn for barnas utvikling. Barn og unges psykiske helse - spesielt barn og unge med alvorlige atferdsvansker. Organisering av og metodebruk i hjelpeapparatet for barn, unge og familier.

10 Kjennetegn i utviklingsarbeidet •Barn og unges rettigheter Sjumilssteget •Tidlig innsats i problemforløp •Lavterskel •Folkehelseperspektiv •Tverrfaglig samhandling og deling på kompetanse •Kunnskapsbasert •Evalueringsfokus •Arenafokus •Kontekstfokus •Bærekraftige forankringer av nye tiltak

11 Gården som arena for tidlig tverrfaglig innsats –barn/unge Øke antall aktivitetsgrupper til barn med barnevernstiltak Styrke samhandlingen med og veiledningen til IPT-tilbydere

12

13 Tema: Hva er vold i nære relasjoner. Voldens konsekvenser – for barn og partner. Å tørre å spørre. Den vanskelige samtalen – presentasjon av samtaleverktøy for barnehageansatte. Film

14 Eksterne lenker Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (gratis) Barnevern Bekymringsmelding og meldeplikt Temaside om barnevern

15 Tverrfaglige utfordringer Tverrfaglige planverktøy – hvor i planhierarkiet? Intensjonsplaner? Oppvekstplan/folkehelseplan – sees i sammenheng med Fattigdomsmelding? Tverrfaglige organisasjonstrukturer - flere Familiens Hus og flere lavterskeltiltak (ungdom i risiko)– hvordan forankre tverrfaglige tiltak for å få en klar nok organisasjonsstruktur for de ansatte, brukerne, samarbeidspartnere, oppdragstakere, folk flest? Tverrfaglig kompetanse – eks. tema: vold i nære relasjoner – hvordan implementere i vårt store system? Tverrfaglige kontaktflater eksternt – eks samarbeidsavtale med NAV Tromsø?

16 Sett inn tekst her •Tekst

17

18


Laste ned ppt "Tverrfaglig arbeid barn og unge Fokusområde 2011 – 1014 ( styringsdokument) •Bydelspilot nordøya ( tre tiltak ) •Ungdom i Risiko •Inn På Tunet •Vold i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google