Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport av markedsundersøkelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport av markedsundersøkelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport av markedsundersøkelse
Prosjekt: WWF – Klimaholdninger Prosjektleder: Alice Enebakk

2 Kort om undersøkelsen Bakgrunn
WWF ønsker med undersøkelsen å kartlegge ulike aspekter rundt det norske folks holdninger til klima og klimaendringer. Undersøkelsen belyser blant annet temaer som ansvar for å stoppe klimaendringene, hvordan man merker klimaendringene i dag og om man selv tror man kan gjøre en forskjell. Datainnsamling Datainnsamling har blitt utført per e-post/internett. Data ble samlet inn i perioden 27. februar-5. mars 2013. Undersøkelsens univers er Norges befolkning fra 16 år og oppover. Utvalg Dataene er vektet. Totalt antall respondenter er 1010.

3 Analysebeskrivelse For alle kategoriske spørsmål i undersøkelsen blir resultatene presentert som andeler, oppgitt i prosent. For spørsmål hvor det benyttes mulighet for å avgi flere svar per spørsmål (flersvar), vil summen av andelene overstige 100%. Alle svar vises for totalutvalget, og vises brutt ned på kjønn der det er signifikante forskjeller i resultatene i den statistiske analysen. Signifikante forskjeller vises med hhv. oransje (kvinner) og grå (menn) piler. Resultater for skalaspørsmål presentert med frekvensfordeling og gjennomsnitt. For en nøyere gjennomgang av resultatene henvises det til tabellvedlegget hvor alle spørsmålene er brutt ned på bakgrunnsvariabler. Alle signifikante funn er basert på en rigid statistisk test, hvor feilmarginen er på 5%. Dette er bransjestandard.

4 Demografisk beskrivelse (vektet)

5 1 Hvem mener du har det største ansvaret for å stoppe klimaendringene?

6 1 Hvem mener du har det største ansvaret for å stoppe klimaendringene
1 Hvem mener du har det største ansvaret for å stoppe klimaendringene? Brutt ned på kjønn

7 1 Hvem mener du har det største ansvaret for å stoppe klimaendringene
1 Hvem mener du har det største ansvaret for å stoppe klimaendringene? Brutt ned på landsdel

8 2 Hvem mener du tar det største ansvaret for å stoppe klimaendringene?

9 2 Hvem mener du tar det største ansvaret for å stoppe klimaendringene
2 Hvem mener du tar det største ansvaret for å stoppe klimaendringene? Brutt ned på kjønn

10 2 Hvem mener du tar det største ansvaret for å stoppe klimaendringene
2 Hvem mener du tar det største ansvaret for å stoppe klimaendringene? Brutt ned på landsdel

11 1 og 2 Hvem mener du har/tar det største ansvaret for å stoppe klimaendringene?

12 3 Hva ser du på som den største utfordringen for Norge i framtiden?

13 3 Hva ser du på som den største utfordringen for Norge i framtiden
3 Hva ser du på som den største utfordringen for Norge i framtiden? Brutt ned på kjønn

14 3 Hva ser du på som den største utfordringen for Norge i framtiden
3 Hva ser du på som den største utfordringen for Norge i framtiden? Brutt ned på landsdel

15 4 Bekymrer du deg for klimaendringene?

16 4 Bekymrer du deg for klimaendringene? Brutt ned på kjønn

17 4 Bekymrer du deg for klimaendringene? Brutt ned på landsdel

18 5 Synes du klimaendringene kan merkes i Norge i dag?

19 5 Synes du klimaendringene kan merkes i Norge i dag? Brutt ned på kjønn

20 5 Synes du klimaendringene kan merkes i Norge i dag
5 Synes du klimaendringene kan merkes i Norge i dag? Brutt ned på landsdel

21 6 Hvordan synes du klimaendringene kan merkes i dag?

22 6 Hvordan synes du klimaendringene kan merkes i dag? Brutt ned på kjønn

23 6 Hvordan synes du klimaendringene kan merkes i dag
6 Hvordan synes du klimaendringene kan merkes i dag? Brutt ned på landsdel

24 7 Hva er din største bekymring når det gjelder klimaendringene?

25 7 Hva er din største bekymring når det gjelder klimaendringene
7 Hva er din største bekymring når det gjelder klimaendringene? Brutt ned på kjønn

26 7 Hva er din største bekymring når det gjelder klimaendringene
7 Hva er din største bekymring når det gjelder klimaendringene? Brutt ned på landsdel

27 8 Hva må til for at du skal interessere deg mer for klimasaken?

28 8 Hva må til for at du skal interessere deg mer for klimasaken
8 Hva må til for at du skal interessere deg mer for klimasaken? Brutt ned på kjønn

29 8 Hva må til for at du skal interessere deg mer for klimasaken
8 Hva må til for at du skal interessere deg mer for klimasaken? Brutt ned på landsdel

30 9 I hvilken grad er du villig til å gjøre en forskjell ved å endre din egen atferd?

31 9 I hvilken grad er du villig til å gjøre en forskjell ved å endre din egen atferd? Brutt ned på kjønn Gjennomsnitt menn: 2,7 Gjennomsnitt kvinner: 2,3

32 9 I hvilken grad er du villig til å gjøre en forskjell ved å endre din egen atferd? Brutt ned på landsdel

33 10 Hvilke av de følgende områdene har du nok informasjon om til å vite om de kan motvirke klimaforandringene?

34 10 Hvilke av de følgende områdene har du nok informasjon om til å vite om de kan motvirke klimaforandringene? Brutt ned på kjønn

35 10 Hvilke av de følgende områdene har du nok informasjon om til å vite om de kan motvirke klimaforandringene? Brutt ned på landsdel

36 11 Hva har du gjort for å minske din innvirkning på miljøet?

37 11 Hva har du gjort for å minske din innvirkning på miljøet
11 Hva har du gjort for å minske din innvirkning på miljøet? Brutt ned på kjønn

38 11 Hva har du gjort for å minske din innvirkning på miljøet
11 Hva har du gjort for å minske din innvirkning på miljøet? Brutt ned på landsdel

39 12 Hva er Norges viktigste tiltak for å redusere negative klimaendringer?

40 12 Hva er Norges viktigste tiltak for å redusere negative klimaendringer? Brutt ned på kjønn

41 12 Hva er Norges viktigste tiltak for å redusere negative klimaendringer? Brutt ned på landsdel

42 13 Hvilke politiske grep er de viktigste for å få ned utslippene?

43 13 Hvilke politiske grep er de viktigste for å få ned utslippene
13 Hvilke politiske grep er de viktigste for å få ned utslippene? Brutt ned på kjønn

44 13 Hvilke politiske grep er de viktigste for å få ned utslippene
13 Hvilke politiske grep er de viktigste for å få ned utslippene? Brutt ned på landsdel

45 WWF Klimaholdninger Alice Enebakk Prosjektleder 98 63 39 41


Laste ned ppt "Rapport av markedsundersøkelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google