Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flytting i et segregert bylandskap En kvantitativ studie av flyttemotiver blant etnisk norske barnefamilier Iselin Hewitt Masteroppgave i samfunnsgeografi,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flytting i et segregert bylandskap En kvantitativ studie av flyttemotiver blant etnisk norske barnefamilier Iselin Hewitt Masteroppgave i samfunnsgeografi,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flytting i et segregert bylandskap En kvantitativ studie av flyttemotiver blant etnisk norske barnefamilier Iselin Hewitt Masteroppgave i samfunnsgeografi, UiO

2 Hvit flukt og hvit unnvikelse Osloforskning-seminar 25.april 2014

3 Flytting og segregasjon Flyttebeslutninger – et kompromiss mellom bolig og nabolag Segregasjon – stabilitet og endring Segregasjon kan påvirke flyttemønstre og flytting kan generere ytterligere segregasjon Osloforskning-seminar 25.april 2014

4 Analytisk ramme Osloforskning-seminar 25.april 2014

5 Problemstillinger: 1.Er det forskjeller mellom majoritetshusholdninger med og uten barn, i hvor stor grad andel etniske minoriteter i boligområdet er et flyttemotiv? 2.Er andel etniske minoriteter i den lokale skolen et sentralt flyttemotiv hos majoritetsbefolkningen? Osloforskning-seminar 25.april 2014

6 Utvalget: Oslo og 12 kommuner i Akershus 1500 personer 25-50 år Etnisk norsk bakgrunn Samme boligområde i 2 år, deretter flyttet til et nytt boligområde Osloforskning-seminar 25.april 2014

7 Geografisk nivå: Delbydeler og delområder – totalt 184 Sammenligning: Med og uten høy minoritetsandel: -Desil 10 (gult) -Desil 1-9 Osloforskning-seminar 25.april 2014

8

9

10 Hvorfor flyttet du? Osloforskning-seminar 25.april 2014

11 Hvorfor flyttet du fra nabolaget? Osloforskning-seminar 25.april 2014

12 Minoritet versus majoritet Osloforskning-seminar 25.april 2014

13 Vippepunkt? Prosentandel som har oppgitt at faktoren var ”svært viktig”, etter minoritetsandel i boligområdet. Tendens til vippepunkt og flere terskler Betydningen av det å ha barn er tydelig Osloforskning-seminar 25.april 2014

14 Betydningen av barn er sterk Effekten av det å ha barn er kontrollert for andre faktorer gjennom regresjonsanalyse Effekten av å ha barn styrket når man tar hensyn til egenskaper ved husholdningen og ved nabolaget Osloforskning-seminar 25.april 2014

15 Noen nyanser Personer med høyere utdanning oppgir i noe mindre grad denne typen flyttemotiver Høyt utdanningsnivå i nabolaget demper ønsket om å flytte på grunn av høy minoritetsandel Kommunale boliger øker ønsket om å flytte på grunn av høy minoritetsandel Positive holdninger ”hjelper” ikke Osloforskning-seminar 25.april 2014

16 Funn oppsummert Barnefamilier oppgir i større grad enn andre at høy minoritetsandel var et flyttemotiv Større forskjell mellom husholdningstypene i forhold til å oppgi at lav andel etnisk norske var et flyttemotiv. Andel minoriteter i skolen er viktigst! Flyttemotiver relatert til minoritetsandel øker tydelig fra 40-50 % minoriteter Osloforskning-seminar 25.april 2014

17 Avsluttende refleksjoner Regional dimensjon - Hvit flukt av barnefamilier til Akershus? Et paradoks: Positive holdninger – unnvikende flytteadferd Økt innsats i utsatte nabolag – områdeløft – Sosiale tiltak like viktig som fysiske investeringer Manglende fokus på segregasjon i byplanlegging? Osloforskning-seminar 25.april 2014

18 Takk for meg og for stipend! Osloforskning-seminar 25.april 2014


Laste ned ppt "Flytting i et segregert bylandskap En kvantitativ studie av flyttemotiver blant etnisk norske barnefamilier Iselin Hewitt Masteroppgave i samfunnsgeografi,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google