Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klepp Kvinner Elite 2008 - m arkedsføringshuset 1 Rapport på merkevareundersøkelse for Klepp Kvinner Elite Januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klepp Kvinner Elite 2008 - m arkedsføringshuset 1 Rapport på merkevareundersøkelse for Klepp Kvinner Elite Januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 1 Rapport på merkevareundersøkelse for Klepp Kvinner Elite Januar 2008

2 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 2 2 Innledning Her følger en rapport på en merkevareundersøkelse Markedsføringshuset har gjennomført for Klepp Kvinner Elite. Formålet med målingen er å avdekke kjennskapen til og forhold rundt merkevaren Klepp Kvinner Elite blant innbyggerne i Klepp kommune. Dette er første gang undersøkelsen gjennomføres, vi har derfor ikke historiske tall å sammenligne resultatene med. Totalt er det gjennomført 300 telefonintervjuer av et representativ utvalg i aldersgruppen mellom 20 og 60 år i Klepp kommune. Undersøkelsen er representativ for innbyggere i Klepp i nevnte aldersgruppe. Utvalgsstørrelsen gir en feilmargin på 2,5% - 5,8% på totalnivå. Intervjuene er foretatt fra Markedsføringshuset sine lokaler i uke 3. Ved eventuell offentliggjøring av resultater fra undersøkelsen skal det henvises til at merkevareundersøkelsen er gjennomført av Markedsføringshuset på vegne av Klepp Kvinner Elite. Stavanger Markedsføringshuset ______________________________________ Christian DversnesBjørn Bruland Prosjektleder/rådgiverPartner/markedsanalytiker

3 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 3 Oppsummering Halvparten av de spurte i undersøkelsen har uhjulpen kjennskap til Klepp Kvinner Elite. De aller fleste har uhjulpen kjennskap til Bryne og Viking. Flertallet mener kvinnefotball ikke får tilstrekkelig dekning i media. Like mange Kleppbuer er positive til kvinnefotball som til herrefotball (8 av 10 er positive). 40% har sett minst en kvinnefotballkamp på TV i % vil se mer kvinnefotball på TV i 2008 enn i 2007.

4 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 4 Oppsummering 18% hadde vært tilskuer på minst en fotballkamp med Klepp Kvinner Elite i % av kleppbuene vil gå oftere på Kleppkamp i 2008 enn i % av kleppbuene ønsker å lese om Klepp Kvinner Elite i media. De aller fleste mener at Klepp Kvinner Elite er viktig for profilering av Klepp som kommune. Innbyggerne i Klepp er stolt av Klepp Kvinner Elite. Ane Stangeland Horpestad er en meget sterk profil på Klepp Kvinner Elite.

5 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 5 Kjennskap

6 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 6 Top of Mind – Hvilke fotballklubber kjenner du til eller har du hørt om i Rogaland? Viking har sterkest posisjon hos innbyggerne i Klepp kommune – 60% nevner Viking først når de blir bedt om å si hvilke fotballklubber de kjenner til eller har hørt om i Rogaland. 29% har Bryne som ”top og mind”. Klepp Kvinner Elite har en ”top of mind” på 6%.

7 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 7 Uhjulpen kjennskap – Hvilke fotballklubber kjenner du til eller har du hørt om i Rogaland? Klepp Kvinner Elite har en uhjulpen kjennskap i Klepp kommune på 53%. De aller fleste i kommunen har uhjulpen kjennskap til Viking og Bryne. Kjennskapen til Klepp Kvinner Elite er noe høyere hos kvinner enn hos menn.

8 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 8 8 Total kjennskap – Har du kjennskap til eller hørt om? Total kjennskapen til Klepp Kvinner Elite er på 94%.

9 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 9 Hvilke andre kvinnefotballklubber enn Klepp Kvinner Elite kjenner du til eller har du hørt om i den norske Toppserien? Asker, Kolbotn, Trondsheims-Ørn er de mest kjente lagene av konkurrentene i Toppserien. 27% klarte ikke å nevne navnet på en annen kvinnefotballklubb.

10 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 10 Kvinnefotball, herrefotball og mediebruk

11 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 11 Mener du at kvinnefotballen får tilstrekkelig dekning i media? Flertallet mener at kvinnefotball ikke får tilstrekkelig dekning i media. Flertallet er størst blant kvinner (70 prosent), men vi finner også at flest (56 prosent) menn mener at kvinner får for liten dekning i media.

12 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 12 Hvilke nyhetssaker om kvinnefotballen husker du fra media i 2007? Ca. 60% husker en konkret nyhetssak om kvinnefotball fra Lokale nyheter huskes av mange.

13 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 13 Så du en kvinnefotballkamp på TV i 2007? 42% tittet på en kvinnefotballkamp på TV i Flere menn enn kvinner har sett en kvinnefotballkamp på TV i fjor og flere blant de eldre enn blant de yngre.

14 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 14 Hva er din holdning til kvinnefotball, er du positiv, negativ eller ingen mening? De fleste er positive til kvinnefotball. De eldre er enda mer positive enn de yngre.

15 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 15 I 2008 vil det bli sendt atskillig mer kvinnefotball på norsk TV enn i Tror du at du kommer til å se mer, mindre eller like mye/ like lite kvinnefotball på TV i 2008 ift % av kleppbuene vil se mer kvinnefotball på TV i 2008 enn i 2007.

16 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 16 Så du en herrefotballkamp på TV i 2007? 68 % av kleppbuene tittet på en herrefotballkamp på TV i prosentpoeng flere så herrefotball enn kvinnefotball. Flere menn enn kvinner så en herrefotballkamp på TV i 2007.

17 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 17 Hva er din holdning til herrefotball, er du positiv, negativ eller ingen mening? De fleste er positive til herrefotball. Bildet er nesten identisk som for kvinnefotball.

18 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 18 I 2008 – Tror du at du kommer til å se mer, mindre eller like mye/ like lite herrefotball på TV sammenlignet med 2007? 12% tror de kommer til å se mer herrefotball på TV i 2008 enn i 2007

19 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 19 Klepp Kvinner Elite

20 m arkedsføringshuset 20 Når tid ble Klepp Stadion åpnet? De fleste har fått med seg at Klepp Kvinner Elite fikk ny stadion i fjor.

21 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 21 Har du vært tilskuer på noen av Klepp Elite Kvinner sine hjemme- eller bortekamper (serie- og cupkamper) i 2007 sesongen? 18% var tilskuer på en hjemme- eller bortekamp i 2007 sesongen.

22 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 22 Hender det at du går glipp av hjemmekamper til Klepp Elite Kvinner som du gjerne ville fått med deg? For 20% hender det at en går glipp av en hjemmekamp de gjerne ville fått med seg.

23 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 23 Er det noe som Klepp Kvinner Elite kunne gjort for at du skulle gått oftere på fotballkamp på Klepp Stadion? Utover bedre informasjon trenger folk på Klepp ”et spark bak” for å komme seg på kamp.

24 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 24 Tror du at du kommer til å være tilskuer på flere, færre eller uforandret med fotballkamper til Klepp Kvinner Elite i 2008 sesongen ift 2007 sesongen? 21% ser det som sannsynlig at de vil være tilskuer på flere fotballkamper for Klepp Kvinner Elite i 2008 enn i 2007.

25 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 25 Vet du hvilken plassering Klepp Kvinner Elite fikk i Toppserien i 2007 sesongen? 14% har fått med seg at Klepp Kvinner Elite fikk en 7. plass i Toppserien i 2007 sesongen.

26 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 26 Klepp Kvinner Elite har flere sponsorer i næringslivet. Kan du nevne navnet på noen av disse? Klepp Sparebank er den mest kjente sponsoren for folk i Klepp kommune. Jærbladet og Coop Mega er også kjent som samarbeidspartnere av Klepp Kvinner Elite.

27 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 27 Hva er din holdning til Klepp Kvinner Elite, er du positiv, negativ eller ingen mening? De aller fleste har en positiv holdning til Klepp Kvinner Elite.

28 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 28 Hvilke spillere på Klepp Kvinner Elite husker du navnet på? Ane Stangeland Horpestad er en spiller som er meget kjent på Klepp.

29 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 29 I hvilken grad synes du Klepp Kvinner Elite er viktig for profilering av Klepp som kommune? 77% av innbyggerne i Klepp synes at Klepp Kvinner Elite er viktige for profilering av Klepp som kommune.

30 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 30 I hvilken grad er du stolt av Klepp Kvinner Elite? 68% av innbyggerne er stolte av laget.

31 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 31 I hvilken grad ønsker du å lese artikler om Klepp Kvinner Elite i aviser? 54% har ønske om å lese artikler om Klepp Kvinner Elite i aviser.

32 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 32 I hvilken grad…. Innbyggerne i Klepp synes at Klepp Kvinner Elite er viktige for profilering av Klepp som kommune. Innbyggerne er stolte av laget. Folk i Klepp ønsker om å lese artikler om Klepp Kvinner Elite i media. 100

33 Klepp Kvinner Elite m arkedsføringshuset 33 Hvem har svart på undersøkelsen? KjønnAlder


Laste ned ppt "Klepp Kvinner Elite 2008 - m arkedsføringshuset 1 Rapport på merkevareundersøkelse for Klepp Kvinner Elite Januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google