Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om undersøkelsen ■Nullpunktsundersøkelsen 2009 ■Webundersøkelse mot TNS Gallups panel ■Uttrekk basert på forhåndsinnsamlede bakgrunnsvariabler + screening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om undersøkelsen ■Nullpunktsundersøkelsen 2009 ■Webundersøkelse mot TNS Gallups panel ■Uttrekk basert på forhåndsinnsamlede bakgrunnsvariabler + screening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om undersøkelsen ■Nullpunktsundersøkelsen 2009 ■Webundersøkelse mot TNS Gallups panel ■Uttrekk basert på forhåndsinnsamlede bakgrunnsvariabler + screening i skjema ■Kvantitativ tilnærming gir representativitet og muliggjør tidsserier ■Høy andel av åpne spørsmål gir en kvalitativ tilnærming som gir innsikt og dybdeforståelse ■Feltarbeidet er gjennomført fra 24. februar til 4. mars ■Utvalg, 300 i storsamfunnet og 200 i primærutvalget ■Oppfølgingsundersøkelsen 2010 ■Lik metodikk, samme panel, uforandrede kriterier ■Videreført spørreskjema, noe forlenget ■Utvidet sekundærmålgruppe (befolkning) gir muligheter for regionale nedbrytninger. Utvalget er økt til 1000 for storsamfunnet, primærutvalget som i 2009 med 200 ■Feltarbeidet er gjennomført i februar 2010 ■Oppfølgingsundersøkelsen 2011 ■Lik metodikk som i foregående år ■Sample i storsamfunnet redusert til 300, og primærutvalget til 200 som i 2009 ■Noen små tematiske endringer i spørreskjema

2 Kort om primærmålgruppen ■Primærmålgruppe: Ungdommer (Utvalg N=219) ■som gjennomfører sitt siste år på videregående skole (studiekompetanse), ■er i militærtjeneste, ■på folkehøgskole ■ i starten av høyskoleutdanning (forberedende/1. år) ■og som er interesserte i å gjennomføre høyskoleutdanning ■eller som planlegger å omskolere seg (hvis ikke under utdanning) 200920102011 1819 %2 %7 % 1928 %31 %28 % 2026 %36 %29 % 21 +27 %32 %36 % Kvinner64 %53 % Menn36 %47 % Oslo/Akers hus29 %22 %32 % Rest Østland17 %22 %17 % Sør/vest29 %37 %29 % Midt/nord25 %20 %21 %

3 Kort om sekundærmålgruppen ■Utvalg: (N= 297) ■Storsamfunnet, en referansegruppen de unge vil diskutere med, søke råd fra og påvirkes av 200920102011 18-2929 %20 % 30-4434 %44 %40 % 45 år eller eldre38 %36 %33 % Kvinner48 %51 %47 % Menn52 %49 %53 % Oslo/Akers hus26 % 24 % Rest Østland29 %25 %29 % Sør/vest29 %31 %30 % Midt/nord17 %19 %17 %

4 Resultater

5 Økende aksept for at læreren spiller en viktig rolle i barn og unges liv og for at læreryrket er utfordrende og variert

6 Lærerutdanningen på nivå med andre bachelorutdanninger Hvor god eller dårlig mener du at lærerutdanningen er sammenlignet med andre høyskoleutdanninger på bachelornivå?

7 85% i primærutvalget har hatt en favorittlærer, 68% av de i storsamfunnet Har du i løpet av oppveksten hatt en favorittlærer? Nesten alle har hatt en favorittlærer Resultatene tyder på at jo kortere tid siden man selv gikk på skolen, jo flere har minner om en favorittlærer (ni av ti i primærmålgruppen) Likevel bærer syv av ti i storsamfunnet med seg minner om en favorittlærer

8 Kjennetegn ved favorittlæreren I hvilken grad opplevde du at favorittlæreren …… Å kunne formidle det faglige er favorittlærerens viktigste kjennetegn. Samtidig er favorittlæreren en som stilte krav til elevene

9 6 av 10 favorittlærere er menn Hvilket kjønn var/er favorittlæreren?

10 Mennenes favorittlærer er oftest fra videregående – kvinnene har i større grad favorittlærere fra barne/ungdomsskole På hvilket trinn var favorittlæreren din lærer? (storsamfunnet)

11 Mennenes favorittlærer er oftest fra videregående – kvinnene har i større grad favorittlærere fra barne/ungdomsskole På hvilket trinn var favorittlæreren din lærer? (primærmålgruppen) Det er samme trend i både primærmålgruppen og storsamfunnet

12 Favorittlæreren underviste i norsk eller matematikk I hvilke(t) fag underviste din favorittlærer? Favorittlæreren underviste som oftest i norsk eller matematikk i begge målgrupper

13 Favorittlæreren underviste i matematikk og norsk og samfunnsfag for både menn og kvinner i primærutvalget – flere kvinner hadde favorittlærer som underviste i RLE/religion og etikk, samfunnsfag og engelsk enn menn I hvilke(t) fag underviste din favorittlærer? (primærutvalget) Kvinner hadde i større grad favorittlærere som underviste i samfunnsfag, RLE/religion og etikk og engelsk enn menn. Menn hadde i større grad favorittlærere som underviste i historie og andre fag

14 Favorittlæreren underviste i matematikk, norsk og samfunnsfag for både menn og kvinner i storsamfunnet – flere kvinner hadde favorittlærer som underviste i naturfag enn menn I hvilke(t) fag underviste din favorittlærer? (storsamfunnet) Kvinner hadde i større grad favorittlærere som underviste i naturfag og norsk sammenlignet med menn. Menn hadde, som i primærutvalget, i større grad favorittlærere fra andre fag


Laste ned ppt "Om undersøkelsen ■Nullpunktsundersøkelsen 2009 ■Webundersøkelse mot TNS Gallups panel ■Uttrekk basert på forhåndsinnsamlede bakgrunnsvariabler + screening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google