Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heidi Hafskjær Finn Skogstad Nidaroskongressen 21.10.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heidi Hafskjær Finn Skogstad Nidaroskongressen 21.10.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Heidi Hafskjær Finn Skogstad Nidaroskongressen 21.10.09

2  Litt om Stovner Legesenter  Hvorfor endring?  Våre forberedelser  Gjennomføringen  Erfaringer  Våre tilpasninger  Utfordringer TSD - Stovner Legesenter as 2

3  10-legesenter (9 hjemler + turnuslege) med ca 9 200 pasienter TSD - Stovner Legesenter as 3 LegeListeLedig Sandvik, Endre896204 Tran, Anh Thi11960 Skogstad, Finn11919 Torper, Johan Ludvig122525 Nøring, Anne W Alfheim11470 Feen, Vilde Catherine11860 Chaudhary, Amir Tauqir661134 Vachaud, Pierre-Eric112971 Tharma, Podimahatmaya117921 Sum 92151464

4 TSD - Stovner Legesenter as 4

5 5

6  Lang ventetid på timer – ”never ending story”.  Mange avviste pasienter pga for lite ø- timer - mange viderehenvist Oslo Legevakt.  Negativ respons fra pasienter. TSD - Stovner Legesenter as 6

7  Slitasje på medarbeidere. Typisk ”mellom barken og veden” rolle.  Kvalitetskrav ikke oppfylt.  Ønske om å tilby våre pasienter mer kontinuitet. TSD - Stovner Legesenter as 7

8  Vi ønsket å vurere TSD  Besøkte Risvollan 1.11.2008 • Rask beslutning etter dette om å starte. • Bred enighet om beslutningen. TSD - Stovner Legesenter as 8

9  Startet tidlig med å forberede alle ansatte og leger. • Definerte felles mål vi alle var enige i.  Tidlig forberedelse av pasient- populasjonen.  Planla intervaller for kontroller, jobbet konkret med å frigi flere timer fra tidspunktet for oppstart. TSD - Stovner Legesenter as 9

10 • ”Verktøy” for måloppnåelse  Helserespons, brukt fra mai 2006, nå videreutviklet med faste meldinger mm.  Hvilepuls  Egne nettsider (www.stovnerlegesenter.no)www.stovnerlegesenter.no  Infobeskjed på sentralbordet • Flyere med info til alle pasienter • Lege-pasient informasjon • Jobbet parallelt med andre arbeidsmiljø-tiltak (eks. innføring av betalingsterminaler på alle legekontorene) TSD - Stovner Legesenter as 10

11 • Kortere åpningstid på telefon (telefon er nok den mest stressutløsende faktoren i hverdagen for medarbeiderne). • Anskaffet 2-skjermløsning på 2 arbeidsstasjoner. Dette har vist seg å være en svært god løsning. • Skriftlig informasjon til våre samarbeidspartnere (hjemmetjenester, div. boliger, hjemmesykepleie osv.) TSD - Stovner Legesenter as 11

12  Startet mandag 2.mars 2009.  Reduserte telefontid med 2t daglig; TSD SMS betjenes fra kl 8, sentralbordet åpner kl 9.  Beskjed på sentralbordet (”pausemusikk”) om at SMS kan sendes istedenfor å vente på svar. TSD - Stovner Legesenter as 12

13

14 TSD - Stovner Legesenter as 14

15 TSD - Stovner Legesenter as 15

16 TSD - Stovner Legesenter as 16

17 TSD - Stovner Legesenter as 17

18 TSD - Stovner Legesenter as 18

19 19 TSD - Stovner Legesenter as

20 20 TSD - Stovner Legesenter as

21 21

22  Meget travel oppstart på tross av grundig forberedelse – vær forberedt på dette • Pasienter ikke tilstrekkelig kjent med ordningen, lang ventetid på telefon i en overgangsfase, mye ”kjeft” å få….  Innhold i SMS-meldinger begrenses av Datatilsynet – gir lite mulighet til å sile (eks. ”Ny influensa”) TSD - Stovner Legesenter as 22

23  Kortere telefontid er et meget positivt arbeidsmiljøtiltak.  Mer ro, føles mindre hektisk/belastende.  Bruker mindre tid på vurderinger.  Alle får tilbud om TSD uansett problemstilling – brukerstyrt TSD - Stovner Legesenter as 23

24  Medarbeiderne har fått frigjort tid til andre oppgaver.  Medarbeiderne rekker å betjene flere pasienter.  Svært få pasienter avvises og viderehenvises til eks. legevakt. TSD - Stovner Legesenter as 24

25  Legene opplever ”lettere” konsultasjoner (mer aktuelle problemstillinger, andre forventninger fra pasientene).  Medarbeiderne får i liten grad ”silt” henvendelser. • Enkelte forespørsler preges av ”bagateller” og ville i et system med direkte kontakt blitt ”sett an” med noen gode råd på veien….. TSD - Stovner Legesenter as 25

26  Får mange positive tilbakemeldinger fra våre pasienter hver eneste dag.  Noen negative tilbakemeldinger: • Noen ønsker å kunne bestille timer framover i tid – bla for en del eldre er det et utfordring å ”tenke annerledes”. TSD - Stovner Legesenter as 26

27 • Noen yrkesgrupper opplever det lite fleksibelt. • Eldre klarer ikke i like stor grad å benytte SMS – mindre ledige timer når sentralbordet åpner. • Samarbeidspartnere på boliger, hjemmesykepleie og lignende kan ha vansker med å planlegge dagen sin.  Problematikk rundt SMS-løsning • Nettverk nede en sjelden gang -> ”no show” • Dobbeltbookinger -> ekstra faktureringer • Brukerterskel for enkelte (mangelfulle SMSer) TSD - Stovner Legesenter as 27

28  Flest klager har vi fått pga. telefontilgjengeligheten som i en overgangsfase nok har vært dårligere. • Fokus på ressurser her dersom en har mulighet til det!  Noen få pasienter har byttet til legesenter uten TSD.  ”Barnesykdommer” bedres over tid • Regn med at det vil ta minst 6mndr å etablere et godt system. TSD - Stovner Legesenter as 28

29 TSD - Stovner Legesenter as 29

30  Unntak for TSD • Tolketimer • Enkelte timer via hjemmesykepleie • Utviser skjønn hos de eldste (80+) • Enkeltpasienter med yrkesrelaterte problemer med å bestille TSD • Andre? TSD - Stovner Legesenter as 30

31  Å være fleksibel overfor enkelte uten å rokke ved hovedprinsippene bak TSD…….  Hvordan synliggjøre og praktisere unntakene?  Balanse mellom telefon-og SMS kontakter et ressursspørsmål.  Dager med ekstra stor belastning eller mangel på ressurser. TSD - Stovner Legesenter as 31

32 TSD - Stovner Legesenter as 32


Laste ned ppt "Heidi Hafskjær Finn Skogstad Nidaroskongressen 21.10.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google