Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norturas utfordringer og veien videre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norturas utfordringer og veien videre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norturas utfordringer og veien videre
Ledermøte Østfold og Rogaland Bondelag Einar Høstbjør

2 Hvorfor kom Nortura i denne situasjonen
For høyt kostnadsnivå Bedriftskultur - holdninger Forsterket margin- og volumpress. EMV Rommet for å ta landbrukspolitiske og distriktspolitiske kostnader over Nortura sin økonomi er ikke lenger til stede Ikke tilstrekkelig kostnadskompensasjon for landbruk over hele landet Krav og forventninger om lik pris over hele landet Arbeidsplasser i distriktene Ingen incentiver for eierne til å øke egenkapitalen i selskapet

3 REMA: Tydelig strategi

4 Hva skjer når Rema 1000 integrerer bakover?
Reduserer Norturas andeler i tilførselsmarkedet. Gjør det vanskeligere å opprettholde en høy engrospris. Gjør det vanskelig å utføre markedsregulering på en effektiv måte. Andre aktørene følger etter.

5 Import av MUL kjøtt øker og presser prisnivået kraftig
Storfekjøtt kvoten på 3500 tonn er allerede tatt inn. Tilsvarer ca 5000 tonn helt slakt Hele kvantum går inn til den private kjøttindustrien – ingen innrømmer at den blir brukt… Tilsvarer om lag 15-20% av det totale råvareforbruket hos den private kjøttindustrien Ser nå også en kraftig vekst innen lammekjøtt Finnes ikke noe øvre tak på volum

6 Kjøtt eneste matvare uten vekst i forbrukerpriser
Datakilde: NILF

7 Skal øke lønnsomheten med 2,5 mrd kr i 2012
Vi tapte 13 millioner hver uke på det værste ! Skal øke lønnsomheten med 2,5 mrd kr i 2012 Utfordringen nå: MÅ ta 660 mill i år

8 Administrative stillinger reduseres med 30 prosent
Flere adm. områder tas opp over nyttår

9 Også færre fabrikker Styret i Nortura har 28/10 vedtatt å legge ned Sortland, Ålesund og Haugesund. Sortland og Hauge-sund foreslås avviklet 1. juni 2010 og Ålesund 31. desember 2010 Årlig innsparing 65 mill kr 220 medarbeidere i omstilling Namsos, Fosen og Oppdal og Trondheim legges ned i 2010 Årlig innsparing 130 mill kr 440 medarbeidere i omstilling Utreder muligheten for å flytte slakting fra Sarpsborg Berører 35 medarbeidere

10 LØFT – 1000 medarbeidere under omstilling
Ca 700 medarbeidere ved konkrete fabrikker: Sortland Ålesund Haugesund Namsos Fosen Trondheim Oppdal 300 administrative årsverk i 2009 (100 administrative årsverk i 2008)

11 Mange ting må løses veldig fort
Organisert gjennom LØFT Program for 2,5 mrd i lønnsomhetsforbedring innen Tett samarbeid og involvering med eiere og medarbeidere Styringsgrupper der tillitsvalgte deltar aktivt Eiermøter Nye markedsstrategier Merkevare EMV Sortimentsreduksjon - spissing Politiske penger må på bordet Innfrakt Struktur Tapioka/potetmel Landsbrukets kostnadsoverhead Nye egenkapital instrumenter må introduseres i Nortura

12 ”Landbruk over hele landet” krever mottaksplikt, som igjen gir innfrakt og strukturkostnader.

13 Persontransport med tog
Staten kjøper flere tjenester gjennom konsesjon eller lov som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme Posttjenester Teletjenester Luftfartstjenester Persontransport med tog Konsesjon pålegger Posten å levere samfunnspålagte tjenester som ikke er bedrifts-økonomisk lønnsomt Merkostnadene dekkes av enerettsoverskuddet og evt. statlig kjøp Posten beregner krav Samferdselsdepartementet gjennomgår kravet Beslutning i Stortinget Statlig kjøp : Totalt tilskudd på ~5 121 MNOK, 1,6% av driftsinntektene i 2005 : Ingen tilskudd 2009: 518 MNOK 2010: 497 MNOK Dokumentasjon og rapporter til post- og teletilsynet Konsesjonen gir Telenor noen samfunnsbelagte tjenester Tjenester til Svalbard og forsvaret Kystradioen Nødnummer Telenor mottar årlig kompensasjon for disse tjenestene : Gjennom-snittlig 76 MNOK pr år Dokumentasjon og rapporter til post- og teletilsynet Staten kjøper flyrutetjenester på strekninger som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme Bevilgning i statsbudsjettet 2009 på 519 MNOK 19 flyruteområder Konsesjon blir gitt etter en åpen anbudskonkurranse Krav til tilskudd er en avgjørende faktor for tildeling av konsesjon Konsesjonen sikrer enerett, men staten stiller også krav knyttet til rutetilbud og drift av tjenestene Staten kjøper transport-tjenester av NSB for nærtrafikk, intercitytrafikk, region- og matetrafikk samt nattog Bevilgning i statsbudsjettet 2009 på 1,7 Mrd NOK Avtalen reguleres både i en rammeavtale og en årlig kjøpsavtale Rammeavtalen fastslår prinsipper og krav Årlige kjøpsavtaler fastslår avtalt vederlag og togproduksjon NSB har rapporteringskrav for å sikre oppfølging av tjenestene Kilde: Samferdselsdepartementet; "St.prp.nr.1 ( )"; Pressemeldinger fra samferdselsdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet 2009; "Trafikkavtalen "; "Kjøpsavtalen 2008"; Konsesjon til Posten Norge AS ; npt.no; Årsrapporter og produktregnskaper Posten Norge ; "Statlig betaling for ulønnsomme posttjenester"; "Konkurranse på postmarkedet, mars 2004, Samferdselsdepartementet; Dokument nr. 3:6 ( ); SFN-rapport nr. 03/09: "Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet"; Årsrapporter Telenor

14 Oppsummering 1 Nortura trenger politisk drahjelp for å ivareta sin rolle som utøver av landbrukspolitikken Nortura må være konkurransedyktig i tilførselsmarkedet også i de dyretette områdene Den norske modellen er avhengig av et sterkt samvirke. Norske bønder er avhengig av et sterkt samvirke

15 Oppsummering 2 Det er bare samvirke som har høyst mulig utbetalingspris som formål Motkreftene mot norsk landbruk og norsk landbrukspolitikk har aldri vært sterkere Vi må sammen spille hverandre gode til beste for norske bønder og norske bygder


Laste ned ppt "Norturas utfordringer og veien videre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google