Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norturas utfordringer og veien videre Ledermøte Østfold og Rogaland Bondelag Einar Høstbjør Norturas utfordringer og veien videre Ledermøte Østfold og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norturas utfordringer og veien videre Ledermøte Østfold og Rogaland Bondelag Einar Høstbjør Norturas utfordringer og veien videre Ledermøte Østfold og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norturas utfordringer og veien videre Ledermøte Østfold og Rogaland Bondelag Einar Høstbjør Norturas utfordringer og veien videre Ledermøte Østfold og Rogaland Bondelag Einar Høstbjør

2 27.06.20142 Hvorfor kom Nortura i denne situasjonen •For høyt kostnadsnivå •Bedriftskultur - holdninger •Forsterket margin- og volumpress. EMV •Rommet for å ta landbrukspolitiske og distriktspolitiske kostnader over Nortura sin økonomi er ikke lenger til stede •Ikke tilstrekkelig kostnadskompensasjon for landbruk over hele landet •Krav og forventninger om lik pris over hele landet •Arbeidsplasser i distriktene •Ingen incentiver for eierne til å øke egenkapitalen i selskapet

3 3 REMA: Tydelig strategi

4 4 Hva skjer når Rema 1000 integrerer bakover? •Reduserer Norturas andeler i tilførselsmarkedet. •Gjør det vanskeligere å opprettholde en høy engrospris. •Gjør det vanskelig å utføre markedsregulering på en effektiv måte. •Andre aktørene følger etter.

5 27.06.20145 Import av MUL kjøtt øker og presser prisnivået kraftig •Storfekjøtt kvoten på 3500 tonn er allerede tatt inn. –Tilsvarer ca 5000 tonn helt slakt –Hele kvantum går inn til den private kjøttindustrien – ingen innrømmer at den blir brukt… –Tilsvarer om lag 15-20% av det totale råvareforbruket hos den private kjøttindustrien •Ser nå også en kraftig vekst innen lammekjøtt –Finnes ikke noe øvre tak på volum

6 27.06.20146 Datakilde: NILF Kjøtt eneste matvare uten vekst i forbrukerpriser

7 7 Vi tapte 13 millioner hver uke på det værste ! Skal øke lønnsomheten med 2,5 mrd kr i 2012 Utfordringen nå: MÅ ta 660 mill i år

8 27.06.20148 Administrative stillinger reduseres med 30 prosent Flere adm. områder tas opp over nyttår

9 27.06.20149 Også færre fabrikker •Styret i Nortura har 28/10 vedtatt å legge ned Sortland, Ålesund og Haugesund. Sortland og Hauge- sund foreslås avviklet 1. juni 2010 og Ålesund 31. desember 2010 –Årlig innsparing 65 mill kr –220 medarbeidere i omstilling •Namsos, Fosen og Oppdal og Trondheim legges ned i 2010 –Årlig innsparing 130 mill kr –440 medarbeidere i omstilling •Utreder muligheten for å flytte slakting fra Sarpsborg –Berører 35 medarbeidere

10 10 LØFT – 1000 medarbeidere under omstilling •Ca 700 medarbeidere ved konkrete fabrikker: • Sortland • Ålesund • Haugesund • Namsos • Fosen • Trondheim • Oppdal •300 administrative årsverk i 2009 •(100 administrative årsverk i 2008)

11 27.06.201411 Mange ting må løses veldig fort •Organisert gjennom LØFT –Program for 2,5 mrd i lønnsomhetsforbedring innen 12.12.2012 •Tett samarbeid og involvering med eiere og medarbeidere –Styringsgrupper der tillitsvalgte deltar aktivt –Eiermøter •Nye markedsstrategier –Merkevare –EMV –Sortimentsreduksjon - spissing •Politiske penger må på bordet –Innfrakt –Struktur –Tapioka/potetmel –Landsbrukets kostnadsoverhead •Nye egenkapital instrumenter må introduseres i Nortura

12 27.06.201412 ”Landbruk over hele landet” krever mottaksplikt, som igjen gir innfrakt og strukturkostnader.

13 27.06.201413 Staten kjøper flere tjenester gjennom konsesjon eller lov som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme Posttjenester Konsesjon pålegger Posten å levere samfunnspålagte tjenester som ikke er bedrifts- økonomisk lønnsomt Merkostnadene dekkes av enerettsoverskuddet og evt. statlig kjøp •Posten beregner krav •Samferdselsdepartementet gjennomgår kravet •Beslutning i Stortinget Statlig kjøp 1994-2010 •1994-2005: Totalt tilskudd på ~5 121 MNOK, 1,6% av driftsinntektene i 2005 •2006-2008: Ingen tilskudd •2009: 518 MNOK •2010: 497 MNOK Dokumentasjon og rapporter til post- og teletilsynet Teletjenester Konsesjonen gir Telenor noen samfunnsbelagte tjenester •Tjenester til Svalbard og forsvaret •Kystradioen •Nødnummer Telenor mottar årlig kompensasjon for disse tjenestene •2004-2008: Gjennom- snittlig 76 MNOK pr år Dokumentasjon og rapporter til post- og teletilsynet Luftfartstjenester Staten kjøper flyrutetjenester på strekninger som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme •Bevilgning i statsbudsjettet 2009 på 519 MNOK •19 flyruteområder Konsesjon blir gitt etter en åpen anbudskonkurranse •Krav til tilskudd er en avgjørende faktor for tildeling av konsesjon •Konsesjonen sikrer enerett, men staten stiller også krav knyttet til rutetilbud og drift av tjenestene Persontransport med tog Staten kjøper transport- tjenester av NSB for nærtrafikk, intercitytrafikk, region- og matetrafikk samt nattog •Bevilgning i statsbudsjettet 2009 på 1,7 Mrd NOK Avtalen reguleres både i en rammeavtale og en årlig kjøpsavtale •Rammeavtalen fastslår prinsipper og krav •Årlige kjøpsavtaler fastslår avtalt vederlag og togproduksjon NSB har rapporteringskrav for å sikre oppfølging av tjenestene Kilde: Samferdselsdepartementet; "St.prp.nr.1 (2008-2009)"; Pressemeldinger fra samferdselsdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet 2009; "Trafikkavtalen 2007-2010"; "Kjøpsavtalen 2008"; Konsesjon til Posten Norge AS 01.01.07-21.12.2010; npt.no; Årsrapporter og produktregnskaper Posten Norge 2000-2008; "Statlig betaling for ulønnsomme posttjenester"; "Konkurranse på postmarkedet, mars 2004, Samferdselsdepartementet; Dokument nr. 3:6 (1999-2000); SFN-rapport nr. 03/09: "Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet"; Årsrapporter Telenor

14 Oppsummering 1 •Nortura trenger politisk drahjelp for å ivareta sin rolle som utøver av landbrukspolitikken •Nortura må være konkurransedyktig i tilførselsmarkedet også i de dyretette områdene •Den norske modellen er avhengig av et sterkt samvirke. •Norske bønder er avhengig av et sterkt samvirke 27.06.201414

15 Oppsummering 2 •Det er bare samvirke som har høyst mulig utbetalingspris som formål •Motkreftene mot norsk landbruk og norsk landbrukspolitikk har aldri vært sterkere •Vi må sammen spille hverandre gode til beste for norske bønder og norske bygder 27.06.201415


Laste ned ppt "Norturas utfordringer og veien videre Ledermøte Østfold og Rogaland Bondelag Einar Høstbjør Norturas utfordringer og veien videre Ledermøte Østfold og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google