Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011 NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011 NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011 NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011

2 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall •Ca. 17 milliarder kroner i årsomsetning i 2009 •Årsproduksjon på 223 000 tonn slakt og 39 000 tonn egg i 2010 •Industrivirksomhet i 34 kommuner og 15 fylker •6 100 årsverk i 2009 Hvedkontor

3 Lavkonjunktur og prispress var viktige endringer i dagligvaremarkedet i 2009 Mulighet for redusert forbruk Økt satsning på EMV 3 Sterk priskrig initiert av Rema 1000 Dreining mot lavprisbutikker 2 5 Raske markedsskift 4 1

4 27.06.2014 4 Virkelighetsforståelsen. Hva skjedde?

5 27.06.20145 Skal øke lønnsomheten med 2,5 mrd kr i 2012 Lønnsom FramTid – LØFT:

6 ~ 1850 MNOK Alle områder berøres Viktigste tiltak Beskrivelse Forventet 2012 effekt Innkjøp Fremforhandle lavere priser og bidra til redusert forbruk~300 MNOK 1 Varestrøm Etablere og implementere prosesser og systemer som effektiviserer varestrømmen ~200 MNOK Administrasjon Reorganisere og effektivisere for å oppnå et riktig dimensjonert bemanningsnivå ~ 200 MNOK Struktur Nedleggelse av fabrikkene Sortland, Ålesund, Trondheim og Haugesund ~150 MNOK Produktlønnsomhet Forbedring av lønnsomhet på utvalgte volumprodukter~150 MNOK IKT Samlet IKT i en enhet og implementert tiltak for redusert kost ~ 60 MNOK Nortura Malvik Etablering av Norges største storfe- og småfeslakteri~ 70 MNOK Kontinuerlig forbedring Systematisk forbedringsarbeid i drift~ 500 MNOK 2 3 4 5 6 7 8 Annet Diverse andre~ 220 MNOK 9

7 Å kutte kostnader er en besk medisin….. 27.06.20147 2009/20102010/2012 - 30 % administrative stillinger borte - 1000 mennesker i omstilling

8 8 LØFT – planen følges som planlagt Videreførte effekter Varige effekter Engangstiltak Forventet EBITDA-effekt fra iverksatte tiltak (MNOK, nominelle verdier) Lønnsomhetsgap 2012Lønnsomhetsgap 2012Lønnsomhetsgap 2012Lønnsomhetsgap 2012Restgap 2012 2012 1850 2011 1150 2010 750 2009 650 Merk: Verdi av effekter fremskrevet (Varekost: SSB prognose for KPI, Personalkostnad: SSB-prognose for lønnsvekst, ADK 3% årlig) Merk: Potensial for Næringspolitiske Rammevilkår er ikke inkludert 650 Restgap

9 27.06.20149 Vi presses stadig tøffere på marginer!

10 27.06.201410 Hva skjer i markedet??

11 27.06.201411 Kontrollert endring i ekspressfart

12 Er krisen over? Kan vi slippe opp?? 27.06.201412

13 27.06.201413 Hvorfor Nortura – hvorfor samvirke

14 27.06.201414 Landbrukssamvirkets hovedoppgave er å sikre medlemmene markedsadgang og inntekter fra markedet og rimelig tilgang på varer og tjenester

15 27.06.201415 Landbrukssamvirkets roller •Markedsaktør – forretningsforetak –Verdiskaping •Interesseorganisasjon –Medlemsnytte •Markedsregulator –gjennomføre landbrukspolitikken

16 27.06.201416 Utvikling i tilførselsmarkedet 2006-2010 27.06.201416 EggKyllingKalkunGrisStorfeSmåfe 201074%75% 68%71%70% Markedsandeler 2010

17 27.06.201417 Hvorfor Nortura?  Fordi vi fortsatt skal kunne være prissetteren i engrossmarkedet og derigjennom bondeprisen

18 27.06.201418 Hvorfor Nortura •Merkevarehuset. Nortura gir deg tilgang til kjøttbransjens desidert sterkeste merkevarer. •Sikkerhet for markedsadgang Ingen kan drive butikk i Norge i dag uten å ha Gildeprodukter i hyllene.

19 27.06.201419 Hvorfor Nortura?  Fordi Nortura er den eneste aktøren i bransjen som har som formål å bidra til best mulig bondeøkonomi – både på kort og lang sikt  Nortura er garantisten for at det fortsatt kan drives kjøttproduksjon i hele landet

20 27.06.201420 Hvorfor Nortura?  Markedsregulatorrollen: Et marked i balanse er den viktigste faktoren for bondeøkonomien.

21 27.06.201421 Hvorfor Nortura? •Markedsstyrke: Fordi Nortura gir 20 000 enkeltbønder best kontroll med verdikjeden fra fjøs til butikk. Det gir forhandlingsstyrke. Alternativet kan være å bli redusert til råvareleverandør.

22 27.06.201422 Hvorfor Nortura?  Nortura er garantisten for at det fortsatt kan drives kjøttproduksjon i hele landet  Takk for meg


Laste ned ppt "NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011 NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google