Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011 NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011 NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011 NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011

2 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall •Ca. 17 milliarder kroner i årsomsetning i 2009 •Årsproduksjon på tonn slakt og tonn egg i 2010 •Industrivirksomhet i 34 kommuner og 15 fylker •6 100 årsverk i 2009 Hvedkontor

3 Lavkonjunktur og prispress var viktige endringer i dagligvaremarkedet i 2009 Mulighet for redusert forbruk Økt satsning på EMV 3 Sterk priskrig initiert av Rema 1000 Dreining mot lavprisbutikker 2 5 Raske markedsskift 4 1

4 Virkelighetsforståelsen. Hva skjedde?

5 Skal øke lønnsomheten med 2,5 mrd kr i 2012 Lønnsom FramTid – LØFT:

6 ~ 1850 MNOK Alle områder berøres Viktigste tiltak Beskrivelse Forventet 2012 effekt Innkjøp Fremforhandle lavere priser og bidra til redusert forbruk~300 MNOK 1 Varestrøm Etablere og implementere prosesser og systemer som effektiviserer varestrømmen ~200 MNOK Administrasjon Reorganisere og effektivisere for å oppnå et riktig dimensjonert bemanningsnivå ~ 200 MNOK Struktur Nedleggelse av fabrikkene Sortland, Ålesund, Trondheim og Haugesund ~150 MNOK Produktlønnsomhet Forbedring av lønnsomhet på utvalgte volumprodukter~150 MNOK IKT Samlet IKT i en enhet og implementert tiltak for redusert kost ~ 60 MNOK Nortura Malvik Etablering av Norges største storfe- og småfeslakteri~ 70 MNOK Kontinuerlig forbedring Systematisk forbedringsarbeid i drift~ 500 MNOK Annet Diverse andre~ 220 MNOK 9

7 Å kutte kostnader er en besk medisin… / / % administrative stillinger borte mennesker i omstilling

8 8 LØFT – planen følges som planlagt Videreførte effekter Varige effekter Engangstiltak Forventet EBITDA-effekt fra iverksatte tiltak (MNOK, nominelle verdier) Lønnsomhetsgap 2012Lønnsomhetsgap 2012Lønnsomhetsgap 2012Lønnsomhetsgap 2012Restgap Merk: Verdi av effekter fremskrevet (Varekost: SSB prognose for KPI, Personalkostnad: SSB-prognose for lønnsvekst, ADK 3% årlig) Merk: Potensial for Næringspolitiske Rammevilkår er ikke inkludert 650 Restgap

9 Vi presses stadig tøffere på marginer!

10 Hva skjer i markedet??

11 Kontrollert endring i ekspressfart

12 Er krisen over? Kan vi slippe opp??

13 Hvorfor Nortura – hvorfor samvirke

14 Landbrukssamvirkets hovedoppgave er å sikre medlemmene markedsadgang og inntekter fra markedet og rimelig tilgang på varer og tjenester

15 Landbrukssamvirkets roller •Markedsaktør – forretningsforetak –Verdiskaping •Interesseorganisasjon –Medlemsnytte •Markedsregulator –gjennomføre landbrukspolitikken

16 Utvikling i tilførselsmarkedet EggKyllingKalkunGrisStorfeSmåfe %75% 68%71%70% Markedsandeler 2010

17 Hvorfor Nortura?  Fordi vi fortsatt skal kunne være prissetteren i engrossmarkedet og derigjennom bondeprisen

18 Hvorfor Nortura •Merkevarehuset. Nortura gir deg tilgang til kjøttbransjens desidert sterkeste merkevarer. •Sikkerhet for markedsadgang Ingen kan drive butikk i Norge i dag uten å ha Gildeprodukter i hyllene.

19 Hvorfor Nortura?  Fordi Nortura er den eneste aktøren i bransjen som har som formål å bidra til best mulig bondeøkonomi – både på kort og lang sikt  Nortura er garantisten for at det fortsatt kan drives kjøttproduksjon i hele landet

20 Hvorfor Nortura?  Markedsregulatorrollen: Et marked i balanse er den viktigste faktoren for bondeøkonomien.

21 Hvorfor Nortura? •Markedsstyrke: Fordi Nortura gir enkeltbønder best kontroll med verdikjeden fra fjøs til butikk. Det gir forhandlingsstyrke. Alternativet kan være å bli redusert til råvareleverandør.

22 Hvorfor Nortura?  Nortura er garantisten for at det fortsatt kan drives kjøttproduksjon i hele landet  Takk for meg


Laste ned ppt "NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011 NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google