Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011

2 Norge rundt med Nortura!
Nøkkeltall Ca. 17 milliarder kroner i årsomsetning i 2009 Årsproduksjon på tonn slakt og tonn egg i 2010 Industrivirksomhet i kommuner og 15 fylker 6 100 årsverk i 2009 Hvedkontor

3 Lavkonjunktur og prispress var viktige endringer i dagligvaremarkedet i 2009
Dreining mot lavprisbutikker 1 Mulighet for redusert forbruk Sterk priskrig initiert av Rema 1000 5 2 Raske markedsskift Økt satsning på EMV 4 3

4 Virkelighetsforståelsen. Hva skjedde?

5 Lønnsom FramTid – LØFT:
Skal øke lønnsomheten med 2,5 mrd kr i 2012 5

6 Alle områder berøres Viktigste tiltak Beskrivelse
Forventet effekt 1 Innkjøp Fremforhandle lavere priser og bidra til redusert forbruk ~300 MNOK 2 Varestrøm Etablere og implementere prosesser og systemer som effektiviserer varestrømmen ~200 MNOK 3 Administrasjon Reorganisere og effektivisere for å oppnå et riktig dimensjonert bemanningsnivå ~ 200 MNOK 4 Struktur Nedleggelse av fabrikkene Sortland, Ålesund, Trondheim og Haugesund ~150 MNOK 5 Nortura Malvik Etablering av Norges største storfe- og småfeslakteri ~ 70 MNOK 6 IKT Samlet IKT i en enhet og implementert tiltak for redusert kost ~ 60 MNOK 7 Produktlønnsomhet Forbedring av lønnsomhet på utvalgte volumprodukter ~150 MNOK 8 Kontinuerlig forbedring Systematisk forbedringsarbeid i drift ~ 500 MNOK 9 Annet Diverse andre ~ 220 MNOK ~ MNOK

7 Å kutte kostnader er en besk medisin…..
2009/2010 2010/2012 - 30 % administrative stillinger borte mennesker i omstilling

8 LØFT – planen følges som planlagt
Forventet EBITDA-effekt fra iverksatte tiltak (MNOK, nominelle verdier) 650 Restgap 1850 1150 750 650 Engangstiltak Varige effekter Videreførte effekter 2009 2010 2011 2012 Restgap 2012Restgap 2012 2012 Merk: Verdi av effekter fremskrevet (Varekost: SSB prognose for KPI, Personalkostnad: SSB-prognose for lønnsvekst, ADK 3% årlig) Merk: Potensial for Næringspolitiske Rammevilkår er ikke inkludert

9 Vi presses stadig tøffere på marginer!

10 Hva skjer i markedet??

11 Kontrollert endring i ekspressfart

12 Er krisen over? Kan vi slippe opp??

13 Hvorfor Nortura – hvorfor samvirke

14 Landbrukssamvirkets hovedoppgave
er å sikre medlemmene markedsadgang og inntekter fra markedet og rimelig tilgang på varer og tjenester

15 Landbrukssamvirkets roller
Markedsaktør – forretningsforetak Verdiskaping Interesseorganisasjon Medlemsnytte Markedsregulator gjennomføre landbrukspolitikken

16 Utvikling i tilførselsmarkedet 2006-2010
Markedsandeler 2010 Egg Kylling Kalkun Gris Storfe Småfe 2010 74% 75% 68% 71% 70% 16

17 Hvorfor Nortura? Fordi vi fortsatt skal kunne være prissetteren i engrossmarkedet og derigjennom bondeprisen

18 Hvorfor Nortura Merkevarehuset. Nortura gir deg tilgang til kjøttbransjens desidert sterkeste merkevarer. Sikkerhet for markedsadgang Ingen kan drive butikk i Norge i dag uten å ha Gildeprodukter i hyllene.

19 Hvorfor Nortura? Fordi Nortura er den eneste aktøren i bransjen som har som formål å bidra til best mulig bondeøkonomi – både på kort og lang sikt Nortura er garantisten for at det fortsatt kan drives kjøttproduksjon i hele landet

20 Hvorfor Nortura? Markedsregulatorrollen: Et marked i balanse er den viktigste faktoren for bondeøkonomien.

21 Hvorfor Nortura? Markedsstyrke: Fordi Nortura gir enkeltbønder best kontroll med verdikjeden fra fjøs til butikk. Det gir forhandlingsstyrke. Alternativet kan være å bli redusert til råvareleverandør.

22 Hvorfor Nortura? Nortura er garantisten for at det fortsatt kan drives kjøttproduksjon i hele landet Takk for meg


Laste ned ppt "NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 9. FEBRUAR 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google