Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Hvordan bli en fortrukket leverandør til det offentlige Innovative offentlige anskaffelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Hvordan bli en fortrukket leverandør til det offentlige Innovative offentlige anskaffelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Hvordan bli en fortrukket leverandør til det offentlige Innovative offentlige anskaffelser

2 2 Hvilke muligheter åpner seg Bakgrunn 2 Innovasjon 3 Innovative offentlige anskaffelser 4 5 Hvorfor ikke vente til konkurransen kommer 6 Hvor får du bistand 7 Eksempler Hvordan komme i posisjon 1

3 Bakgrunn 3 1 Utfordringer i offentlig sektor Behov for hjelp fra næringslivet Hva betyr det for dere Hvordan forberede dere

4 4 Utfordringer i offentlig sektor Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Økt innovasjon gjennom offentlige anskaffelser er et nasjonalt satsingsområde Bedre og mer effektiv offentlig sektor på dagsorden 1 Bakgrunn 400 milliarder pr år

5 Behov for hjelp fra næringslivet 5 Staten kan aktivt benytte sin bestiller rolle for innovasjon i mange næringer 1 Bakgrunn Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon Det er viktig for regjeringen at offentlige anskaffelser bidrar til innovative løsninger. Vi forventer at offentlige virksomheter har en effektiv markedsdialog. Næringsminister Monica Mæland Kilde: Logistikk & Innkjøp 01.14 Foto: Hans Jørgen Brun

6 6 Pådriver og fasilitator Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører Nasjonalt program for leverandørutvikling 1 Bakgrunn

7 7 Hva betyr det for dere Nye møteplasser Ny måte å være i kontakt med markedet på Nye markeds- muligheter Økt mulighet for å komme i posisjon 1 Bakgrunn Leverandør

8 Hvordan forberede dere  Basiskunnskap om det formelle gjeldende regler og prosedyrer  Basiskunnskap om innovative offentlige anskaffelsesprosesser  Kontakt og relasjonsarbeid 8

9 Innovasjon 9 2 Hva er innovasjon Treffsikker innovasjon Gevinst

10 10 Kort og greit 2 Innovasjon Innovasjon er en ny og bedre løsning

11 11 Treffsikker innovasjon Kilde: Jacob Goldenberg, Donald Lehmann, og David Mazursky, Marketing Science Institute. MSI working rReport no. 99-110, 199-197 innovation projects 2 Innovasjon 28 % Spontane ideer 69 % Finne behovet i markedet

12 12 Sett av nok tid til planlegging Einstein ble gitt 1 time å løse ei utfordring / problem Det vanlige 5 min Planlegging 55 min løsning 2 Innovasjon Einstein 55 min Planlegging 5 min løsning

13 13 2 Innovasjon Innsikt i kundens reelle behov Levere reell kundeverdi «If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses» Henry Ford

14 Gevinst Kun en setning som sier noe ! Nina satt på oppgaven 14

15 Innovative offentlige anskaffelser 15 3 Hva er det Formålet Dialog og samspill

16 16 Innovative offentlige anskaffelser Skisse forprosjekt ProsjekteringKonkurranseLeveranse 3 Innovative offentlige anskaffelser Grov skisse på en anskaffelsesprosess

17 17 Formålet Kunden ønsker ideer og innspill fra næringslivet på hvordan behovene kan løses Regelverket om offentlige anskaffelser er ikke til hinder for kontakt med markedet 3 Innovative offentlige anskaffelser

18 18 Dialog og samspill Markedsundersøkelse Leverandørkonferanse Dialogkonferanse En-til-en møter Plan- og designkonkurranser 3 Innovative offentlige anskaffelser

19 19 Markeds- undersøkelse Leverandør- konferanse En-til-en møter Dialog- konferanse Plan og design- konkurranse Funksjonell kravspesifikasjon Anskaffelse

20 Hvordan komme i posisjon 20 4 Hva betyr det Hvordan gjennomføre dialogaktiviteter Hva kreves

21 21 Hva betyr det  Bli kjent med markedet  Få bedre bestiller- kompetanse  Kunne utarbeide bedre konkurransegrunnlag  Bedre løsninger 4 Nye markedsmuligheter LEVERANDØR  Få innsikt i kundens behov  Åpne for egne løsninger  Levere treffsikre løsninger  Økt omsetning INNKJØPER Økt utviklingstempo Kulturendring Økt konkurranse

22 22 Hvordan delta i dialogaktiviteter Dialogkonferanser  Lytt til behovene  Still spørsmål  Gi tilbakemeldinger En til en møter  Presenter løsning  Avstem 4 Nye markedsmuligheter

23 23 Samspill  Ha en overordnet tilnærming. Vær opptatt av å gjøre kunden din god  Fokuser på løsninger, vektlegg funksjoner i stedet for spesifikasjoner  Skap troverdighet, bygg relasjon med kunden og faglige omgivelser

24 24 4 Nye markedsmuligheter TIPS! Hva kreves  Hold deg orientert  Forbered deg  Gi innspill til hvordan behovet kan løses  Bygg samarbeids-kompetanse  Søk samarbeids-partnere ved behov  Debriefing – begrunnelse

25 25 Hva er viktig  Kjernekompetanse om offentlige innkjøp  Hvor finnes informasjon om anskaffelsene  Informasjon om oppdragsgiver  Hvem har kontrakten i dag  Les konkurranse-grunnlaget nøye  Hvordan skrive et godt tilbud 4 Nye markedsmuligheter

26 Hvorfor ikke vente til konkurransen kommer 26 5 Konkurranse- fortrinn Muligheter

27 27 Konkurransefortrinn  Unik mulighet til å få innsikt i kundens behov  åpne for egne løsninger  økt mulighet for å påvirke kommende konkurranse  lever treffsikre løsninger  vite hvem du konkurrerer med 5 Hvorfor ikke vente til konkurransen kommer

28 28 Mulighet for å:  bygg nettverk  finn samarbeidspartnere  kjennskap til markedstrender og -utvikling  bli kjent med forsknings- og utviklingsmiljø 5 Hvorfor ikke vente til konkurransen kommer

29 Hvor får du bistand 29 6

30 30 MER INFORMASJON Leverandorutvikling.no Anskaffelser.no nho.no/offentlig innovasjonnorge.no forskningsradet.no MER INFORMASJON Leverandorutvikling.no Anskaffelser.no nho.no/offentlig innovasjonnorge.no forskningsradet.no 6 Hvor får du bistand

31 Eksempler 31 7 Hospital IT Relacom Oslo kommune SPG - Varmeteknikk

32 32 OSLO KOMMUNE Smarthusteknologi i Omsorg+ 7 Eksempler

33 33 7 Eksempler Jeg er full av lovord om kommunens måte å skaffe seg oversikt og innsikt om leverandørene i prosjektet. Spesielt når det etterspørres innovative løsninger er det viktig å ha kunnskap om hva markedet er i stand til å levere, og hva som er status i markedet. Jeg mener kommunen nå har skaffet seg et godt grunnlag for å utarbeide en kravspesifikasjon i den kommende konkurransen. Roger Sletta salgssjef i Hospital IT – dialogkonferanser om smarthusteknologi i Omsorg+

34 34 Relacom 7 Eksempler Kravspesifikasjonene ble bedre - kommunene hadde åpenbart tatt innover seg innspill fra leverandørhold. På den måten ble kravene tydeligere og lettere å svare på. John Einar Flasnes tekniker i Relacom

35 35 7 Eksempler Vær åpne for samarbeid med andre leverandører, se dere rundt, ikke vær for selvopptatte. John Einar Flasnes tekniker i Relacom

36 36 SPG Varmeteknikk AS Når en såpass stor oppdragsgiver innenfor bygg og eiendom inviterer til spennende prosesser med utfordrende problemstillinger, blir jeg tent. Det trigger meg mer enn mye annet, enn f.eks. vanlige anbuds-konkurranser der du skal levere detaljert beskrevet vare. Her var det spørsmål om å bruke hva man kunne, utvikle noe nytt, og da måtte vi selvsagt være med! JO HELGE GILJE DAGLIG LEDER I SPG VARMETEKNIKK Samarbeidsgruppe - Biobrenselbasert Varmeanlegg Ivar Lærum AS: Rørleggerbedrift spesialisert mot etablering og profesjonell drift av varmeanlegg. SGP Varmeteknikk AS: Ledende leverandør av mellomstore varmeanlegg for ved, flis og pellets og solvarmeløsninger Matene AS: Gründerbedrift som utvikler en unik silo/skrueteknologi som gir bedre plassutnyttelse Bio8 AS: Leverandør av biooljeprodukter 7 Eksempler Ivar Lærum AS SPG Varme- teknikk AS Matene AS Bio8 AS Samarbeidspartnere

37 37 Oslo Kommune 7 Eksempler Hvis både innkjøpere og marked viser vilje og gjennomføringsevne til nytenking og innovasjon – da har vi en vinn/vinn situasjon. Markedet må ville! Tron Kallum Oslo Kommune

38 38 Kort oppsummert Vær der når det skjer Sette av tid og ressurser Forbered i god tid Vær aktiv i prosessen Få god kjennskap til behovet

39 39 Takk for oppmerksomheten og lykke til!


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Hvordan bli en fortrukket leverandør til det offentlige Innovative offentlige anskaffelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google